Wysoka Głogowska
ZAPRASZAMY!

OSP
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

Modlitwa

Gdy obowiązek wezwie mnie
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.

Pozwól, niech dziecko póki czas
Z płomieni cało wyniosę,
Przerażonego starca daj
Ustrzec przed strasznym losem.

Daj, Panie, czujność, abym mógł
Najsłabszy słyszeć krzyk,
Daj sprawność i przytomność bym
Ugasił pożar w mig.

Swe powołanie pełnić chcę
I wszystko z siebie dać:
Sąsiadów, bliźnich w biedzie strzec
I o ich mienie dbać.

A jeśli taka wola Twa,
Bym życie dał w ofierze,
Ty bliskich mych w opiece miej.
O to Cie proszę szczerze.

Źródło: "Modlitwa strażaka" Autor nieznany - www.sahara.pl

OSP

Rok 2014

Ochotnicza Straż Pożarna - najstarsza i najbardziej prężna organizacja, aktywnie uczestniczy w życiu wioski, co zapewnia jej szacunek wśród lokalnego społeczeństwa. Zasługuje na uznanie w niesieniu pomocy podczas pożarów, powodzi , wypadków drogowych i innych kryzysowych sytuacji. Bierze czynny udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych na terenie całej gminy a także poza nią. Uczestniczy w ćwiczeniach szkoleniowo - sprawnościowych, a także w zawodach sportowo - pożarniczych. OSP Wysoka posiada na swoim wyposażeniu trzy nowoczesne samochody gaśnicze, które garażowane są w strażnicy OSP. Państwowa Straż Pożarna w porozumieniu z władzami gminy, postanowiła w roku 2000 wcielić  jednostkę do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. Trzeba przy tym wspomnieć, że ów system wymaga od każdej jednostki przede wszystkim odpowiedniego sprzętu bojowego oraz odpowiednio wyszkolonej załogi. OSP Wysoka posiada specjalną grupę wyszkolonych strażaków z zakresu Ratownictwa Wysokościowego. 
 


Św. Florian (patron strażaków)

 

Święty Florian (Florian von Lorch) - ( 250 - 304 ) święty Kościoła katolickiego . Urodził się w Enns w 250 r. Jego życie przypadło na okres prześladowań chrześcijan. W młodym wieku został powołany do armii cesarza rzymskiego - Dioklecjana ( 284 - 305 ). W roku 304 ujął się za prześladowanymi legionistami chrześcijańskimi, za co został skazany na karę śmierci. 4 maja 304 r. poniósł śmierć męczeńską w nurtach rzeki Enns (ówcześnie Anizy ), na terenie dzisiejszej Austrii .
Ciało Floriana odnalazła wdowa Waleria. Nad jego grobem z czasem wybudowano kościół i klasztor ojców Benedyktynów , a później klasztor Kanoników laterańskich wg reguły św. Augustyna . W roku 1184 Idzi, biskup Modeny , na prośbę księcia Kazimierza Sprawiedliwego , sprowadził relikwie św. Floriana do Krakowa .
W dzielnicy Krakowa - Kleparz , znajduje się kościół pw. św. Floriana , fundacji biskupa krakowskiego Gedki , gdzie według legendy zatrzymały się konie wiozące relikwie świętego na Wawel . Konie tak długo nie chciały się ruszyć z miejsca, aż zadecydowano o wybudowaniu świątyni.
Św. Florian jest opiekunem wykonawców zawodów wiążących się z ogniem: strażaków , hutników , kominiarzy , garncarzy , piekarzy W ikonografii przedstawiany jest najczęściej w stroju rzymskiego oficera, z naczyniem z wodą do gaszenia ognia, lub wprost gaszącego pożar .
Obecnie relikwie Świętego Floriana znajdują się w Chorzowie . Jego wspomnienie w Kościele katolickim jest 4 maja.

Kalendarz

Sonda