Wysoka Głogowska
ZAPRASZAMY!

Rok 2019

 1. Naprawa nawierzchni dróg gminnych kamieniem tłuczniem.
 2. Asfaltowanie dwuch łaczników do ul. Polnej i Słonecznej
 3. Remont kuchni w Domu Ludowym (środki z Funduszu Sołeckiego)
 4. Budowa kolejnego odcinka chodnika w stronę leśniczówki (zadanie ZDP i Gminy Głogów)
 5. Dobudowanie trybun na stadionie do 117 miejsc.

Rok 2018

 1. Naprawa nawierzchni dróg gminnych kamieniem tłuczniem. Poprawa drogi na "Zapole" pogłebienie rowów.
 2. Zakończenie grodzenia stadionu + budowa trybun.
 3. Remont małej sali w Domu Ludowym (srodki z Funduszu Sołeckiego)
 4. Asfaltowanie  cześci parkingu przy drodze na cmentarz
 5. Asfaltowanie części ulicy Słonecznej (300 mb.)
 6. Montaż napowietrznych urządeń do ćwiczeń (plac zabaw)
 7. Montaż w kilku miejscach paneli fotowoltaicznych.
 8. Asfaltowanie drogi powiatowej, budowa części chodnika do leśniczówki ( Zadanie ZDP)

Rok 2017

 1. Naprawa nawierzchni dróg gminnych kamieniem tłuczniem.
 2. Asfaltowanie dalszej części ulicy Słonecznej oraz łącznika; Słoneczna - Droga powiatowa
 3. Remont Domu Ludowego (Duża sala taneczna) ze środków Funduszu Sołeckiego.
 4. Remont strażnicy OSP.
 5. Modernizacja ulicy Słonecznej (końcowy odcinek).
 6. Ogrodzenie części stadionu. 

Rok 2016

 1. Remont Domu Ludowego (Hol między salami) ze środków Funduszu Sołeckiego
 2. Naprawa nawierzchni dróg gminnych kamieniem tłuczniem.
 3. Budowa oświetlenia ulicznego do Domków Igloopolu.
 4. Oczyszczanie, prostowanie i pogłębianie części potoku Gołębiówka (Koniec)
 5. Asfaltowanie dalszej części ulicy Słonecznej (odcinek od 183 do 270)
 6. Modernizacja ulicy Słonecznej (dalszy odcinek)

Rok 2015

 1. Remonty dróg gminnych - równanie kamieniem tłuczniem.
 2. Rozbudowa placu zabaw, ogrodzenie  otoczenia wokół Domu Ludowego (Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2007 -       2013 Cena: 95 017,50 zł. Gwarancja: 60 m- cy).
 3. Modernizacja ulicy Słonecznej (dalszy odcinek)
 4. Remont Domu Ludowego (toalety) ze środków Funduszu Sołeckiego.
 5. Oczyszczanie brzegów potoku Gołębiówka w Wysokiej Głog. / 8 000,00 zł
  6. Usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest

Rok 2014

 • Remont strażnicy OSP - wymiana instalacji elektrycznej, malowanie.
 • Remont z położeniem nakładki bitumicznej(asfalt) na drodze do granic Tajęciny - droga przy sklepie GS w piaskach.
 • Remont drogi z poszerzeniem i położeniem nakładki bitumicznej (asfalt) przy Zespole Szkół w stronę Stobiernej (jednostka wojskowa).
 • Budowa zadaszonej podłogi przy Domu Ludowym
 • Wykonanie klimatyzacji w małej sali Domu Ludowego
 • Budowa przystanku  ścieżki rowerowej na stadionie.
 • Budowa oświetlenia drogi gminnej w kierunku firmy "Stolares" i pieczarkarni
 • Wykonanie odcinków sieci wodociągowych pod nowe zabudowy.
 • Wymiana na nowe rynny przy Domie Ludowym oraz nasadzenie roślinności ozdobnej.
 • Ułożenie kostki brukowej przy strażnicy OSP
 • Remont ulicy Słonecznej (dalszy odcinek)
 • Budowa drogi dojazdowej z kostki brukowej do cmentarza
 • Prace przy rzece Gołębiówka- udrożnienie odcinka koryta rzeki
 • Budowa placu zabaw przy Domie Ludowym za parkingiem.

Rok 2013

 • Modernizacja boisk sportowych przy Zespole Szkół w Wysokiej Głogowskiej 
 • Poprawa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Wysokiej Głogowskiej (ul. Słoneczna)
 • Termomodernizacja remizy strażackiej w Wysokiej Głogowskiej 
 • Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.
 • Budowa sieci wodociągowej w Wysokiej Głogowskiej o długości 260 mb.
 • Utrzymanie wód i urządzeń wodnych na odcinku 270 metrów w Wysokiej Głogowskiej
 • Budowa drogi gminnej Wysoka Głogowska - Zagrody

Rok 2012

 • Remont dróg gminnych
 • Budowa garażu OSP w Wysokiej Głogowskiej
 • Poprawa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Wysokiej Głogowskiej (ul. Polna)
 • Wykonanie windy w Środowiskowym Domu Samopomocy w Wysokiej Głogowskiej 
 • Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest 
 • Budowa parkingu w Wysokiej Głogowskiej

Rok 2011

 • Projekt parkingu
 • Wykonanie przyłącza wodociągowego oraz kanalizacji sanitarnej do budynku zaplecza sportowego w Wysokiej Głogowskiej
 • Wykonanie wentylacji i klimatyzacji w obiektach: Dom Ludowy Wysoka Głogowska: wentylacja kuchni i klimatyzacja Sali wielofunkcyjnej,
 • Wymiana posadzki w Zespole Szkół w Wysokiej Głogowskiej w głównym korytarzu oraz szatni
 • Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest
 • Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Wysokiej Głogowskiej

Kalendarz

Sonda