Wysoka Głogowska
ZAPRASZAMY!
sklepnowy3Wysockie placówki handlowe „GS” zmieniają swoje oblicze. Podczas i jeszcze wiele lat po drugiej wojnie światowej w Wysokiej Głogowskiej istniały dwie placówki handlowe zarządzane przez  Gminną Spółdzielnię. Jedna w „Piaskach” gdzie sprzedawcami byli: Maria Wesół z domu Szybisty, Zofia Poźniak i Władysław Migut, który pracował w tym sklepie najdłużej. Podczas jego zatrudnienia sklep został przebudowany i powiększony. Na czas przebudowy handel odbywał się w wynajetym domu pana Jana Furman, obecnie dom Bronisława Węglowswki. Po Władysławie przez jakiś czas sprzedawała pani Katarzyna Kowalik a po niej do roku 2016 pani Danuta Furman.
Natomiast  w „Końcu”  sklep znajdował się w domu za rzeką. Była to własność GS-u. Obecnie zamieszkuje w nim rodzina Stanisława Furmana. Sprzedawcami przez długi czas bylo małzeństwo Janiny i Stanisława Poźniak. Przez rzekę do sklepu przemieszczano się przez dość solidną kładkę (nie było mostu). Po wybudowaniu obecnego pawilonu handlowego poprzednią placówkę zamknięto. W późniejszym czasie  powstał trzeci sklep prywatny  w centralnej części wioski u pana Jana Pady. Obecnie na terenie wsi znajduje się 8 punktów sprzedaży + 2 w zawieszeniu, nie licząc apteki i stacji paliw.
Jak niektórzy zdołali już zaobserwować  obecne sklepy handlowe Gminnej Spółdzielni „SCH” znajdują się w rozbudowie lub zmieniają się  ich zarządzający.  Sklep „GS” w Końcu przechodzi na czas określony pod opiekę Marka Barczaka (sieć handlowa „Premium”) Trwa rozbudowa i unowocześnianie. Natomiast w sklepie  w Piaskach  trwa rozbudowa przez Rafała Bułasia, który przyszłościowo będzie zarządzał tym obiektem. Rozbudowa ma polegać na powiększeniu powierzchni  sklepowej na dole (sieć handlowa -  prawdopodobnie "Centrum 2") oraz pomieszczeń na górze gdzie ma znajdować się „Pizzeria”. Ma to być nowoczesny i funkcjonalny obiekt. Prace rozbudowy idą w dość dobrym tempie. Przewidywany czas otwarcia to miesiąc wrzesień - październik.
gs7gs8sklepnowy2sklepnowy1sklepnowygs6skl3skl1skl2
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Głogowie Młp. powstała w latach czterdziestych XX w. Po zakończeniu wojny nastąpiło połączenie jednostkowych Spółdzielni z terenu gminy i 27 czerwca 1945 roku  dokonano wpisu do rejestru sadowego „ GS” w Głogowie.  Jedną z przyłączonych jednostek była Spółdzielnia „Zgoda” z Wysokiej Głogowskiej.
W latach 50-tych i 60-tych zakres działalności Spółdzielni ciągle się poszerzał. Wybudowano sklepy w Hucisku, Pogwizdowie Starym, Stykowie, Budach Głogowskich, Rogoźnicy, Wysokiej Głogowskiej i Przewrotnym.  Wybudowano piekarnię, bazę magazynową oraz restaurację „Leśna” Początkowo towary z Rzeszowa dowożone były furmankami. Jednym z wozaków był Andrzej Kamiński zwany "Hołys" a kierowcą  był Bolesław Bułaś. Pierwszym samochodem był samochód „Lublin” później dokupiono „Nysę”
Do zmian ustrojowych w kraju w latach 1989 i 1990 działalność gospodarcza Spółdzielni była szeroka i obejmowała handel, produkcję pieczywa, wędlin w masarni, skup żywca, zboża, jaj, skór surowych, złomu, prowadzenie działalności gastronomicznej oraz angażowanie się do działalności kulturalno-społecznej. Nowa sytuacja gospodarcza  wymogła na Spółdzielni sprzedaż niektórych nieopłacalnych obiektów, w zamian modernizowano i rozbudowywano  inne.
Aktualnie zakres działalności  Spółdzielni obejmuje: handel detaliczny. Prowadzi 15 placówek handlowych i piekarnię. Zrzesza 120 członków i zatrudnia 121 osób. Od 1998 roku corocznie wypracowuje dodatnie wyniki finansowe.
gs4gs1gs2gs3

mini1„Wysoka Głogowska oczami matematyka – architekta”
Projekt prowadzony w ramach programu „mPotęga”Projekt „Wysoka Głogowska oczami matematyka - architekta” prowadzony był w ramach programu „mPotęga”. Beneficjentami projektu była 15 osobowa grupa uczniów klas II i III gimnazjum, która od września do grudnia uczestniczyła w zajęciach dodatkowych.
Celem projektu było:
- rozbudzanie zainteresowań matematyką oraz pracą naukowo – badawczą,
- poszerzanie i pogłębianie wiedzy matematycznej,
- rozwijanie wyobraźni geometrycznej, przestrzennej i dynamicznej,
- kształtowanie umiejętności poszukiwania i analizowania informacji z różnych źródeł wiedzy,
- zwiększenie motywacji do nauki i wzrost wiary we własne możliwości,
- nabycie umiejętności pracy w zespole,
- wykonanie makiety Wysokiej Głogowskiej według opracowanego planu,
- kształtowanie kompetencji kluczowych.
Realizację projektu rozpoczęto od naboru uczniów, którzy będą realizować zaplanowane zadania. Grupa projektowa napisała test wstępny sprawdzający wiedzę z zakresu skali, zamiany jednostek długości, pola i objętości. Kolejne zajęcia odbywały się w terenie. Miały na celu sfotografowanie oraz zmierzenie wybranych wcześniej obiektów, które będą umieszczone na makiecie miejscowości. Uczniowie z wykorzystaniem taśmy mierniczej i dalmierza dokonali pomiarów między innymi szkoły, domu ludowego, kościoła, domu strażaka. Następnie dobierając odpowiednią skalę przygotowano rzuty budynków. Wstępnie wybrano materiały, z których będzie wykonana makieta.
W październiku uczestniczy projektu zostali podzieleni na grupy. Każdej z nich przydzielono obiekt do wykonania. Uczniowie ponownie sfotografowali budowle, zwracając uwagę na konstrukcje ich dachów. Odbyły się zajęcia terenowe, prowadzone przez geodetę, który opowiedział o swoim zawodzie oraz zapoznał uczniów z przyrządami pomiarowymi. Przedstawione umiejętności zostały wykorzystane praktycznie (pomiar wysokości kościoła, straży, itp.). W miesiącu tym odbyły się również zajęcia z architektem. Uczniowie dowiedzieli się o jego pracy oraz o krokach, które należy podjąć, aby dostać się na studia architektoniczne. Wspólnie wykonano projekt jednej z sal znajdującej się w szkole oraz przygotowano jego wizualizację. Rozpoczęły się działania przygotowujące do budowy makiety.
W listopadzie uczestniczy projektu prowadzili prace związane z powstaniem makiety centralnej części Wysokiej Głogowskiej. Zostały wykonane szkielety budynku szkoły, kościoła, Domu Ludowego, Domu Strażaka i Domu Nauczyciela. W szkole został ogłoszony konkurs na wykonanie domu w ustalonej skali. Odbyły się zajęcia dla osób zainteresowanych konkursem, podczas których, ochotnicy pracowali nad wykonaniem modeli domów.
W grudniu grupa projektowa pracowała nad zakończeniem prac nad makietą centralnej części Wysokiej Głogowskiej. Został przeprowadzony apel, podczas którego nastąpiło podsumowanie projektu oraz rozstrzygnięcie konkursu „Mój dom w skali” ,w dwóch kategoriach: indywidualnej i grupowej. Zwycięzcy zostali obdarowani cennymi nagrodami sfinansowanymi przez Fundację mBanku, a wszyscy pozostali pamiątkowymi brelokami z logotypem projektu.
Beneficjenci pracowali z wielkim zaangażowaniem, prowadząc dyskusje, ucząc się dochodzenia do kompromisów pracując w grupach. Okazało się, że są uczniowie, którzy doskonale radzą sobie z przeliczaniem skali, inni z obróbką materiału, a jeszcze inni z estetycznym wykończeniem , co przyczyniło się do współpracy miedzy zespołami i powstania estetycznej pracy.
Jak stwierdzili sami uczniowie zajęcia były ciekawe, a zastosowane metody sprawiały, że z niecierpliwością czekali na kolejne zajęcia. Przyznali, że ważne dla nich było to, iż panowała miła i przyjemna atmosfera, a takie projekty powinny być częściej realizowane, gdyż zdobywana w ten sposób wiedza, łatwiej się przyswaja.
Makietę można obejrzeć w Zespole Szkół w Wysokiej Głog.

mini2mini3mini4mini5

radaNajważniejszą uchwałą podjętą podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim było zatwierdzenie planu finansowego na rok 2017.Dochody gminy zaplanowano na poziomie 78.221.640,02 zł, a wydatki budżetowe w wysokości 83.022.840,02 zł. Uchwała budżetowa przyjęta została jednogłośnie. Ponad 10 mln złotych przeznaczonych zostało na inwestycje. W roku 2017 priorytetem będą inwestycje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

rada1rada2rada3rada4

orszak4Orszak Trzech Króli 2017 przeszedł ulicami ponad pół tysiąca miejscowości w całej Polsce! Mówi się, że mimo mrozu, przenikliwego wiatru i wszelkich przeciwności, wzięło w nim udział ok. 1 mln uczestników!

Pośród tych miejscowości znalazł się również już po raz piąty Głogów Małopolski. Głogowski Orszak organizowany był już po raz piąty. Trasa ze wspólnym śpiewem kolęd  wiodła ulicami rynku. Uwieńczeniem przemarszu było złożenie darów Nowo Narodzonemu przy pomniku św. Jana Pawła II. Na zakończenie w MGDK odbył się wspaniały koncert w wykonaniu młodzieży i nauczycieli.
Dziękujemy wszystkim Organizatorom za zaangażowanie i serca pełne wiary, że wszystko się powiedzie! Dziękujemy uczestnikom: dzieciom w koronach, rodzicom ze śpiewnikami w dłoni, każdemu z uśmiechem na twarzy, kroczącemu, by oddać pokłon Jezusowi!
Cieszymy się, że ta wspaniała inicjatywa powrotu do radosnego, bogatego w tradycje świętowania Objawienia Pańskiego, połączyła Polaków.
Niech prowadzi nas Gwiazda... Już za rok :-)

Zdjęcia w galerii 

 

kos7Ks. Gabriel Marszałek były proboszcz Wysokiej Głogowskiej został wyróżniony medalem i dyplomem „Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata” Jest to najwyższe izraelskie odznaczenie cywilne nadawane osobom nie żydowskiego pochodzenia, które podczas II wojny światowej okazały pomoc Żydom.  Odznaczenie dotyczyło ratowania żydówki Diamant Giny ur. w miejscowości Frysztak, gdzie podczas II wojny istniało nieogrodzone getto. W  czerwcu 1942 roku zgromadzono tam wszystkich Żydów i przeprowadzono selekcję. Uznani za niezdolnych do pracy rozstrzelano w pobliskim lesie. Gina po wielu kryjówkach trafiła do miejscowości  Borownica, gdzie ks. Marszałek pełnił funkcje proboszcza. Tam przebywała 3 miesiące, później gdy zaczęto coś podejrzewać  ks. jako swoją kuzynkę przeniósł ją do wsi Izdebki, nieopodal Dynowa. Po kilku tygodniach wyposażona w metrykę chrztu dotarła do Lwowa. Mimo dokumentów podejrzewano ją, że jest żydówka i została osadzona w Lwowskim wiezieniu.   Ksiądz Marszałek po raz kolejny przyszedł jej z pomocą wydając zaświadczenie , że jest katoliczką.  W końcu udało jej się dotrzeć  na Węgry  do obozu dla polskich uchodźców, gdzie była do końca wojny. Po wojnie wróciła do Polski, wyszła za mąż i 1949 r. wyemigrowała do Izraela. Ks. Marszałek  w okresie 16.09.1943 do 18.05.1944 r. był aresztowany i przebywał w wiezieniu w Krakowie. Stało się to prawdopodobnie, m. in. za pomoc w ratowaniu żydówki.

Uroczystość przekazania medalu i dyplomu honorowego „Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata” odbyła się 12 września 2016 roku w Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej koło Łańcuta. Wyróżnienia te odebrał Zbigniew Karnas, siostrzeniec księdza, który przyjechał do Markowej z rodziną. Zbigniew Karnas nadal mieszka w domu w którym wychował się ks. G. Marszałek.

Administrację parafii Wysoka Głogowska ks. Marszałek  przyjął mając 31 lat kapłaństwa i 54 lata życia. Była to już jego 12 placówka duszpasterska. W Wysokiej pracował od maja 1966 do 2 maja 1972 roku. Można wnioskować, że był kapłanem, który nie lubił zbyt długo duszpasterzować w jednej parafii. Miano „ dobrego gospodarza kościoła” znalazło w i Wysokiej swoje pokrycie. Dbał także o porządek w wiosce. Dzięki jego inicjatywie zrobiono, zresztą bardzo potrzebną, drogę w Wysokiej i do Głogowa. Ciekawostką może być to, że nawet w niedzielę zorganizował czyn społeczny, aby budowa szła sprawnie.

W Wysokiej okazał się „gorliwym duszpasterzem”. Był lubiany i szanowany. Znany powszechnie ze swej dobroci. W sposób szczególniejszy okazywał to wobec tych, którzy znaleźli się w trudniejszej sytuacji. Gdy kogoś nie było stać na złożenie stypendium mszalnego z okazji pogrzebu czy innych obrzędów, zwykł był nie brać żadnych ofiar.

W czasie swego pobytu w Wysokiej, by lepiej spełniać obowiązki duszpasterskie, mimo rozlicznych prac, ks. Marszałek ukończył 2 letnie studium pastoralne na KUL-u. Przedstawił wówczas pracę magisterską i obronił ja z wynikiem dobrym.

Troszczył się także o rozwijanie akcji trzeźwościowej w parafii, została założona księga trzeźwościowa, do której wpisywali się ci, którzy deklarowali swoja abstynencję na całe życie.

Trzeba powiedzieć, że był to kapłan o walorach społecznika choć nigdy to nie przesłaniało mu troski o zbawienie dusz. Wniósł swą osobą wiele spokoju w życie parafii. Faktem jest, że parafianie nie chcieli by odchodził z Wysokiej. Ks. Marszałek już w 1971r. poprosił o zmianę, być może, iż doszło to do parafian. K. Kubas relacjonuje; że kiedy dowiedziano się o tym, że ma się przenieść na inna parafię, miano śpiewać w kościele dość często, zwykle przed Msza św. pieśń „Nie opuszczaj nas…” a on siedział w konfesjonale i się śmiał. Jednakże w 1972r. został zwolniony z obowiązków administratora w Wysokiej, przejmując parafię w Lesku. Parafię tę objął na drodze zamiany z Ks. Józefem Wilkiem, ówczesnym proboszczem, który stał się administratorem w Wysokiej Głogowskiej.

Źródło: Stanisław Rusznica (Ziemia Głogowska) oraz pamięć mieszkańców. Więcej szczegółów o ks. Marszałku w zakładce Parafia.

k3kos4kos11kos14kos16kos30marszalek

 

 

fotowoltaikaBurmistrz Głogowa Młp. informuje, że ogłoszono przetarg nieograniczony na „Opracowanie projektów wykonawczych instalacji fotowoltaicznych dla 28 obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Głogów Małopolski
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

W Wysokiej Głogowskiej projekt dotyczy obiektów:

1.    Wysoka Głogowska 299 Budynek Zespołu Szkół nr dz. 1929/2  panele umiejscowione na dachu.

2.    Wysoka Głogowska 413 budynek remizy OSP nr dz.1782 panele umiejscowione na dachu.

3.    Wysoka Głogowska 313 budynek ŚDS nr dz.1785 panele umiejscowione na dachu.

4.    Wysoka Głogowska  P-11 nr dz. 2217 panele umiejscowione na gruncie przy drodze do „Stolaresu”.

5.    Wysoka Głogowska  P-7 nr dz. 1921 panele umiejscowione na gruncie przy Domu Ludowym.

Fotowoltaika (PV) – dziedzina nauki i techniki zajmująca się przetwarzaniem światła słonecznego na energię elektryczną czyli inaczej wytwarzanie prądu elektrycznego z promieniowania słonecznego przy wykorzystaniu zjawiska fotowoltaicznego.
Fotowoltaika przeżywa intensywny rozwój: Na koniec 2006 roku na całym świecie zainstalowano 1581 MW paneli fotowoltaicznych a skumulowana moc wynosiła 6890 MW. Pięć lat później w roku 2011 zainstalowane zostało aż 27 650 MW baterii słonecznych a moc skumulowana urosła do 67 350 MW. Liderem w mocy zainstalowanych paneli fotowoltaicznych są Niemcy (32 380 MW mocy paneli słonecznych). Dla porównania, potencjał polskich konwencjonalnych elektrowni to około 38 000 MW.
Fotowoltaika, jako dziedzina zajmująca się wytwarzaniem energii elektrycznej ze źródła odnawialnego, za jakie w czasowej mikroskali zwykliśmy uważać Słońce, obecnie bardzo dynamicznie się rozwija i należy przypuszczać, że w niedalekiej przyszłości będzie coraz powszechniej stosowana.

datki30 listopada br. Rada Miejska w Głogowie Młp. przyjęła uchwały dotyczące stawek podatkowych dla mieszkańców i firm, które będą obowiązywały w 2017 r. Żadna ze stawek podatku nie wzrosła, a niektóre nawet zostały obniżone.

Gmina Głogów Młp. wśród ościennych gmin podrzeszowskich oraz samego Rzeszowa jest gminą, w której mieszkańcy płacą najniższe podatki. Dzięki niskim podatkom oraz dobrym warunkom do inwestowania, coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na uruchamianie swojej działalności na terenie Gminy Głogów Młp. lub przenosi tutaj swoje firmy, na przykład z Rzeszowa, w którym obowiązują wyższe podatki zarówno dla mieszkańców jak i dla firm.

Poniżej przedstawiamy stawki podatków jakie będą obowiązywały w 2017 roku.

  2016 2017
Budynki mieszkalne 0,60 0,60
Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 21,90 21,90
Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,68 10,59
Budynki pozostałe 4,50 4,50
Budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 4,60 4,60

Grunty

z działalności gospodarczej

0,85 0,85
Grunty pozostałe 0,25 0,25
Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – od 1 ha 4,58 4,54
Grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – od 1 m2 powierzchni 3,00 2,98
Podatek rolny:     cena skupu żyta 1dt 36,00 36,00

Podatek rolny:   gospodarstwa rolne

Podatek rolny: gospodarstwa pozostałe

90,00

180,00

90,00

180,00

ffW niedzielę 18 września 2016 roku w Domu Ludowym w Wysokiej Głogowskiej odbyło się Zebranie Wiejskie na którym zdecydowano o podziale środków finansowych z Funduszu Sołeckiego na rok 2017. W zebraniu  uczestniczyli mieszkańcy, przedstawiciele Rady Sołeckiej z panią sołtys Zofią Tracz, radni Rady Miejskiej oraz pracownicy ratusza wraz z burmistrzem Pawłem Bajem.

Kwota Funduszu  28 582,90 zł przypadająca na sołectwo Wysoka Głogowska  została podzielona na dwie części:

  1. 15 000 zł  to kwota , która została przeznaczona na partycypację w kosztach programu „Asfaltowanie Dróg Lokalnych” na lata 2016 – 2020.
  2. Pozostałą kwotę przeznaczono na dalszą kontynuację remontu Domu Ludowego.

Ponadto zmieniono wydatkowanie niewykorzystanych  środków pieniężnych z Funduszu Sołeckiego na rok 2016 i przeznaczono je na:

  1. Dofinansowanie do budowy mostu na końcowym przystanku autobusowym, w stronę lasu do Sokołowianki na rzece „Gołębiówka”
  2. Dofinansowanie Klubu Sportowego „Orzeł” Wysoka Głogowska
  3. Dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich w Wysokiej Głog.

mobile220 lipca 2016 r. godz.. 17:00 w Domu Ludowym  Wysokiej Głogowskiej odbyło się Zebranie Wiejskie na którym podjęto ostateczną decyzję o instalacji anten sieci komórkowej T – Mobile.  W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele firmy T – Mobile, którzy przedstawili projekt montażu anten na strażnicy OSP  oraz odpowiedzieli na wszystkie  pytania zadane przez zebranych mieszkańców. Ostatecznie podjęto decyzję w głosowaniu jawnym przez wszystkich zebranych  w ilości 122 osoby o wyrażeniu aprobaty i udzieleniu poparcia dla Zarządu OSP w celu podpisania umowy. Wśród zebranych nie było głosów przeciwnych ani wstrzymujących.
Zebranie otworzyła pani sołtys Zofia Tracz i powitała przybyłych  przedstawicieli  T – Mobile, sekretarza Gminy Głogów  Remigiusza Wzorek, prezesa OSP Sławomira Kata, radnych gminnych panią Marię Drzał i Mieczysława Barczak oraz licznie zgromadzonych mieszkańców.
Instalacja anten i uruchomienie nadajników bazowych może potrwać nawet do 1 roku, ale przy sprzyjających okolicznościach ( i taką mamy nadzieję) może to nastąpić w ciągu 3 miesięcy. W dużej mierze będzie to uzależnione od decyzji Starosty Rzeszowskiego.
Dla wyjaśnienia poinformuję jeszcze, że instalator sieci T – Mobile nie rozwiąże wszystkich problemów z zasięgiem.  Montowane anteny są małej mocy i na końcowych krańcach miejscowości dalej mogą występować problemy. Musimy także zdawać sobie sprawę, że T – Mobile zaspokoi  potrzeby jedynie użytkowników  sieci T – Mobile i Orange.  Korzystający  z  innych sieci muszą zmienić sieć.  Będą również czynione starania o możliwości współpracy innych sieci z siecią T – Mobile. Z tego co mówią przedstawiciele większych problemów nie będzie z siecią Pley, natomiast z siecią Plusa mogą wystąpić  problemy, ponieważ będzie konieczność montażu dodatkowych anten. Mamy jednak nadzieję, że  pojawiające się problemy potrafimy pokonać.
M.B.

mobile3