Wysoka Głogowska
ZAPRASZAMY!

ffW niedzielę 18 września 2016 roku w Domu Ludowym w Wysokiej Głogowskiej odbyło się Zebranie Wiejskie na którym zdecydowano o podziale środków finansowych z Funduszu Sołeckiego na rok 2017. W zebraniu  uczestniczyli mieszkańcy, przedstawiciele Rady Sołeckiej z panią sołtys Zofią Tracz, radni Rady Miejskiej oraz pracownicy ratusza wraz z burmistrzem Pawłem Bajem.

Kwota Funduszu  28 582,90 zł przypadająca na sołectwo Wysoka Głogowska  została podzielona na dwie części:

  1. 15 000 zł  to kwota , która została przeznaczona na partycypację w kosztach programu „Asfaltowanie Dróg Lokalnych” na lata 2016 – 2020.
  2. Pozostałą kwotę przeznaczono na dalszą kontynuację remontu Domu Ludowego.

Ponadto zmieniono wydatkowanie niewykorzystanych  środków pieniężnych z Funduszu Sołeckiego na rok 2016 i przeznaczono je na:

  1. Dofinansowanie do budowy mostu na końcowym przystanku autobusowym, w stronę lasu do Sokołowianki na rzece „Gołębiówka”
  2. Dofinansowanie Klubu Sportowego „Orzeł” Wysoka Głogowska
  3. Dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich w Wysokiej Głog.

mobile220 lipca 2016 r. godz.. 17:00 w Domu Ludowym  Wysokiej Głogowskiej odbyło się Zebranie Wiejskie na którym podjęto ostateczną decyzję o instalacji anten sieci komórkowej T – Mobile.  W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele firmy T – Mobile, którzy przedstawili projekt montażu anten na strażnicy OSP  oraz odpowiedzieli na wszystkie  pytania zadane przez zebranych mieszkańców. Ostatecznie podjęto decyzję w głosowaniu jawnym przez wszystkich zebranych  w ilości 122 osoby o wyrażeniu aprobaty i udzieleniu poparcia dla Zarządu OSP w celu podpisania umowy. Wśród zebranych nie było głosów przeciwnych ani wstrzymujących.
Zebranie otworzyła pani sołtys Zofia Tracz i powitała przybyłych  przedstawicieli  T – Mobile, sekretarza Gminy Głogów  Remigiusza Wzorek, prezesa OSP Sławomira Kata, radnych gminnych panią Marię Drzał i Mieczysława Barczak oraz licznie zgromadzonych mieszkańców.
Instalacja anten i uruchomienie nadajników bazowych może potrwać nawet do 1 roku, ale przy sprzyjających okolicznościach ( i taką mamy nadzieję) może to nastąpić w ciągu 3 miesięcy. W dużej mierze będzie to uzależnione od decyzji Starosty Rzeszowskiego.
Dla wyjaśnienia poinformuję jeszcze, że instalator sieci T – Mobile nie rozwiąże wszystkich problemów z zasięgiem.  Montowane anteny są małej mocy i na końcowych krańcach miejscowości dalej mogą występować problemy. Musimy także zdawać sobie sprawę, że T – Mobile zaspokoi  potrzeby jedynie użytkowników  sieci T – Mobile i Orange.  Korzystający  z  innych sieci muszą zmienić sieć.  Będą również czynione starania o możliwości współpracy innych sieci z siecią T – Mobile. Z tego co mówią przedstawiciele większych problemów nie będzie z siecią Pley, natomiast z siecią Plusa mogą wystąpić  problemy, ponieważ będzie konieczność montażu dodatkowych anten. Mamy jednak nadzieję, że  pojawiające się problemy potrafimy pokonać.
M.B.

mobile3