Wysoka Głogowska
ZAPRASZAMY!
d11W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014 - 2020 nasza miejscowość ma możliwość przystąpienia do tego programu w punkcie "Odnowa i rozwój wsi". 
Celem działania  tego programu są inicjatywy, które będą wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.
Nasze sołectwo przystępując do tego programu może liczyć na wsparcie finansowe zarówno z Urzędu Gminy jak i województwa. 
W związku z powyższym po wczorajszym spotkaniu Rady Sołeckiej z przedstawicielami organizacji pozarządowej i pilnych terminów czasowych zwołuje się  Nadzwyczajne Zebranie Wiejskie. Zebranie odbędzie się w najbliższą niedzielę 23.04.2017 r. o godzinie 17:00 w Domu Ludowym. Sołtys wsi oraz Rada Sołecka zaprasza wszystkich mieszkańców.
przetargiZostało ogłoszone postępowanie przetargowe na „Wykonanie koncepcji i projektu budowlanego zagospodarowania terenu parku w Wysokiej Głogowskiej.
 
Park w Wysokiej Głogowskiej koncepcja: zaprojektowanie ciągów spacerowych, chodników, alejek, oświetlenia parkowego, ławek, wymianę istniejącego ogrodzenia, odmulenie stawu, projekt kładki/mostka i siłowni plenerowej.
 
Firmy zainteresowane wykonawstwem projektu mogą składać swoje oferty do 13 kwietnia 2017 roku, godz. 10.00.
smsMOBILNY URZĄD system powiadamiania SMS
Mieszkańcy Gminy Głogów Małopolski mogą bezpłatnie korzystać z Gminnego Systemu Powiadamiania SMS.
Gminny System Powiadamiania to szybki i skuteczny sposób dotarcia z szeregiem ważnych informacji do mieszkańców gminy. System informuje za pośrednictwem SMS-ów o zagrożeniach meteorologicznych, utrudnieniach, awariach oraz ciekawych wydarzeniach kulturalnych i sportowych. Zarejestrowani użytkownicy będą otrzymywać również komunikaty urzędowe, dotyczące np.: zmian czasu pracy urzędu.
System wspiera również mieszkańców, którzy posiadają jedynie telefon stacjonarny lub mają trudności z odczytywaniem SMS-ów (np.: osoby starsze lub niedowidzące). Te osoby mogą otrzymywać komunikaty w postaci wiadomości głosowych przekazywanych na wskazany numer telefonu.
Otrzymywanie SMS-ów oraz wiadomości głosowych z gminy nie wiąże się z kosztami – system jest bezpłatny.
Wyślij SMS pod numer 664 400 100 o treści TAK.GLOGOW
Treść kodu wyrejestrowującego NIE.GLOGOW
Mieszkaniec nie ponosi żadnych kosztów.

b8W dniu 19 lutego br. w Rzeszowie odbyły się uroczystości z okazji 36 rocznicy podpisania porozumień ustrzycko-rzeszowskich, które zorganizowane zostały przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność” oraz Duszpasterstwo Rolników. Gospodarzem uroczystości był Przewodniczący Rady Wojewódzkiej NSZZ RI „Solidarność” w Rzeszowie Pan Jerzy Bednarz. Patronat honorowy nad obchodami objął Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński.

Uroczystości rozpoczęła Msza Św. w Katedrze Rzeszowskiej w intencji Ojczyzny i uczestników protestów chłopskich sprzed 36 lat, której przewodniczył ks. bp Kazimierz Górny, biskup senior diecezji rzeszowskiej. Homilię wygłosił ks. Jerzy Uchman, duszpasterz rolników w diecezji rzeszowskiej, podczas której złożył podziękowania za odważną postawę i rolę, jaką uczestnicy strajków chłopskich w Ustrzykach Dolnych i w Rzeszowie odegrali w historii Polski: „Nasi bohaterowie sprzed lat walczyli o sprawiedliwość społeczną dla rolnictwa, o godność i prawdę”. Ks. Jerzy Uchman podkreślił również, że „Siłą naszych ojców była wiara”. Po Mszy św. nastąpiło złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą Księdza Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka, orędownika spraw chłopskich.

W uroczystościech czynny udział wzięli przedstawiciele naszej miejscowości Władysław Wesół i Roman Krzysko. Oprawę muzyczną podczas mszy św. sprawował Męski Chór "Gloria" z Wysokiej Głogowskiej pod przewodnictwem dyrygenta Mirosława Szpyrki.

b1b2b3b4b5b6b7b9b10b11b12

Zapraszam również na ciekawy film

 

wist1
wist2Spółdzielnia Telekomunikacyjna „WIST” w Łące istnieje na rynku telekomunikacyjnym już 26 lat.
Inicjatorem założenia Spółdzielni był Wicemarszałek Senatu I i II kadencji Józef Ślisz, urodzony w Łukawcu 20 marca 1934 r. pochowany w Łace, zmarł 6 marca 2001 r. Podczas próby umiejscowienia w Wysokiej Głogowskiej centralnego śmietniska, odwiedził naszą miejscowość wraz Lechem Wałęsą.  
Dzięki jego staraniom Spółdzielnia otrzymała od firmy Northen Telekom centralę DMS-10 o pojemności 1000 NN. Jego marzeniem było aby Spółdzielnia z liczby 600 abonentów w początkowym okresie osiągnęła docelowo liczbę 10 000 abonentów. Ta liczba w 2006 roku została osiągnięta.
k66k74k85
Spółdzielnia Telekomunikacyjna "WIST" w Łące została zawiązana przez 15 członków założycieli na zebraniu w dniu 23 lipca 1991 roku.
Na podstawie przyjętego Statutu oraz założeń organizacyjnych w dniu  5 sierpnia 1991 roku Spółdzielnia Telekomunikacyjna „WIST" w Łące została zarejestrowana w rejestrze sądowym pod numerem 159/91 i tym samym uzyskała osobowość prawną.
Odpowiadając na rosnące potrzeby rynku Spółdzielnia rozpoczęła świadczenie usług telefonii stacjonarnej. Pierwsze lata działalności Spółdzielni były bardzo trudne. Pesymiści obawiali się czy Spółdzielnia potrafi prowadzić działalność  w warunkach gospodarki wolnorynkowej.
W Polsce nie było wówczas Spółdzielni Telekomunikacyjnej od której można by było zaczerpnąć  informacji na temat organizacji, zarządzania, finansowania, współpracy i wzajemnych rozliczeń z TP S.A. a także opracowania statutu Spółdzielni.
Spółdzielnia nie miała własnego lokalu. Pomieszczenia na urządzenia centralowe i biuro Spółdzielnia wynajmowała od Urzędu Gminy w Trzebownisku płacąc comiesięczny czynsz. Dopiero w 1996 roku został zakupiony były Ośrodek Zdrowia w Łące z przeznaczeniem na siedzibę Spółdzielni.
Cóż to była za radość, kiedy telefonia zawitała do naszej miejscowości. Było to w 1996 roku, czyli 21 lat temu. Wtedy, kiedy zadzwonił telefon wszyscy rwali sie do odbioru. Początkowo nieśmiało dzwoniono do sąsiada, bo mówiono, że to "gnojarstwo". Dzisiaj jest już całkiem inaczej i coraz mniej ludzi zapamiętuje tamte, nie tak odległe czasy. 
W chwili obecnej Spółdzielnia posiada na własność trzy budynki: dwa budynki w Łące (jeden jest to budynek techniczny, w drugim znajduje się siedziba Spółdzielni, biuro obsługi klienta i punkt kasowy), jeden budynek w Sokołowie Małopolskim (w którym jedna część jest przeznaczona na biuro obsługi klienta i punkt kasowy, natomiast w drugiej części są zainstalowane urządzenia  centralowe).
Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej musieli pokonać wiele trudności zarówno finansowych jak i organizacyjnych aby Spółdzielnia utrzymała się na rynku telekomunikacyjnym, przynosiła zyski i w dalszym ciągu rozwijała się, poprzez realizacje nowych inwestycji na poszczególnych miejscowościach i wprowadzanie nowych usług.
W 2000 roku Spółdzielnia rozszerzyła dotychczasowy wachlarz usług o nową usługę komutowanego dostępu do sieci Internet.
Dwa lata później tj. 2002 roku Spółdzielnia wprowadziła kolejną usługę Stałego Dostępu do sieci Internet w technologii ADSL.
Natomiast w grudniu 2009 roku uruchomiono innowacyjną usługę Telewizji Cyfrowej WIST TV.
Miejscowość Zalesie w gminie Czarna to pierwsza inwestycja, która została zrealizowana  w 2010 roku przez Spółdzielnię Telekomunikacyjną „WIST” w Łące i wyposażona w światłowodową sieć dostępową  „światłowód do domu” w technologii FTTH. Światłowód pełni rolę medium transmisyjnego i doprowadzony jest do domu Abonenta, dzięki czemu osiągamy usługę nowej generacji, bardzo szybki Internet, Telewizję Cyfrową o wysokiej rozdzielczości.
Obecnie, dzięki dynamicznemu rozwojowi, jesteśmy operatorem świadczącym usługi telefoniczne i internetowe kilkunastu tysiącom klientów indywidualnych oraz firm na obszarze powiatu rzeszowskiego w miejscowościach:
Jasionka, Łąka, Łukawiec, Nowa Wieś, Stobierna, Tajęcina, Terliczka, Trzebownisko, Wólka Podleśna, Zaczernie z terenu gminy Trzebownisko,
Górno, Markowizna, Nienadówka, Trzeboś, Trzebuska, Trzebuska Kąty, Turza, Wólka Niedźwiedzka, Wólka Sokołowska i miasta Sokołów Małopolski z terenu gminy Sokołów Małopolski,
Wysoka Głogowska i Rogoźnica (częściowo) z terenu gminy Głogów Małopolski,
Krasne, Malawa, Palikówka, Strażów z terenu gminy Krasne,
Łowisko, Nowy Kamień, Kamień z terenu gminy Kamień,
Wola Zarczycka (częściowo) z terenu gminy Nowa Sarzyna,
Rakszawa (częściowo) z terenu gminy Rakszawa
 oraz na obszarze powiatu łańcuckiego w miejscowościach: Czarna, Dąbrówki, Krzemienica, Medynia Głogowska, Medynia Łańcucka, Pogwizdów, Wola Mała i Zalesie z terenu gminy Czarna, Białobrzegi, Dębina i Wola Dalsza z terenu gminy Białobrzegi,
Kraczkowa (częściowo) z terenu gminy Łańcut a także miasta Łańcuta ul. Kraszewskiego i miasta Rzeszowa: ul. Potockiego, ul. Rubinowa, ul. Spichlerzowa, ul. Załęska i ul. Lubelska (częściowo).
Stale powiększamy ilość odbiorców Telewizji Cyfrowej WIST TV.
sklepnowy3Wysockie placówki handlowe „GS” zmieniają swoje oblicze. Podczas i jeszcze wiele lat po drugiej wojnie światowej w Wysokiej Głogowskiej istniały dwie placówki handlowe zarządzane przez  Gminną Spółdzielnię. Jedna w „Piaskach” gdzie sprzedawcami byli: Maria Wesół z domu Szybisty, Zofia Poźniak i Władysław Migut, który pracował w tym sklepie najdłużej. Podczas jego zatrudnienia sklep został przebudowany i powiększony. Na czas przebudowy handel odbywał się w wynajetym domu pana Jana Furman, obecnie dom Bronisława Węglowswki. Po Władysławie przez jakiś czas sprzedawała pani Katarzyna Kowalik a po niej do roku 2016 pani Danuta Furman.
Natomiast  w „Końcu”  sklep znajdował się w domu za rzeką. Była to własność GS-u. Obecnie zamieszkuje w nim rodzina Stanisława Furmana. Sprzedawcami przez długi czas bylo małzeństwo Janiny i Stanisława Poźniak. Przez rzekę do sklepu przemieszczano się przez dość solidną kładkę (nie było mostu). Po wybudowaniu obecnego pawilonu handlowego poprzednią placówkę zamknięto. W późniejszym czasie  powstał trzeci sklep prywatny  w centralnej części wioski u pana Jana Pady. Obecnie na terenie wsi znajduje się 8 punktów sprzedaży + 2 w zawieszeniu, nie licząc apteki i stacji paliw.
Jak niektórzy zdołali już zaobserwować  obecne sklepy handlowe Gminnej Spółdzielni „SCH” znajdują się w rozbudowie lub zmieniają się  ich zarządzający.  Sklep „GS” w Końcu przechodzi na czas określony pod opiekę Marka Barczaka (sieć handlowa „Premium”) Trwa rozbudowa i unowocześnianie. Natomiast w sklepie  w Piaskach  trwa rozbudowa przez Rafała Bułasia, który przyszłościowo będzie zarządzał tym obiektem. Rozbudowa ma polegać na powiększeniu powierzchni  sklepowej na dole (sieć handlowa -  prawdopodobnie "Centrum 2") oraz pomieszczeń na górze gdzie ma znajdować się „Pizzeria”. Ma to być nowoczesny i funkcjonalny obiekt. Prace rozbudowy idą w dość dobrym tempie. Przewidywany czas otwarcia to miesiąc wrzesień - październik.
gs7gs8sklepnowy2sklepnowy1sklepnowygs6skl3skl1skl2
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Głogowie Młp. powstała w latach czterdziestych XX w. Po zakończeniu wojny nastąpiło połączenie jednostkowych Spółdzielni z terenu gminy i 27 czerwca 1945 roku  dokonano wpisu do rejestru sadowego „ GS” w Głogowie.  Jedną z przyłączonych jednostek była Spółdzielnia „Zgoda” z Wysokiej Głogowskiej.
W latach 50-tych i 60-tych zakres działalności Spółdzielni ciągle się poszerzał. Wybudowano sklepy w Hucisku, Pogwizdowie Starym, Stykowie, Budach Głogowskich, Rogoźnicy, Wysokiej Głogowskiej i Przewrotnym.  Wybudowano piekarnię, bazę magazynową oraz restaurację „Leśna” Początkowo towary z Rzeszowa dowożone były furmankami. Jednym z wozaków był Andrzej Kamiński zwany "Hołys" a kierowcą  był Bolesław Bułaś. Pierwszym samochodem był samochód „Lublin” później dokupiono „Nysę”
Do zmian ustrojowych w kraju w latach 1989 i 1990 działalność gospodarcza Spółdzielni była szeroka i obejmowała handel, produkcję pieczywa, wędlin w masarni, skup żywca, zboża, jaj, skór surowych, złomu, prowadzenie działalności gastronomicznej oraz angażowanie się do działalności kulturalno-społecznej. Nowa sytuacja gospodarcza  wymogła na Spółdzielni sprzedaż niektórych nieopłacalnych obiektów, w zamian modernizowano i rozbudowywano  inne.
Aktualnie zakres działalności  Spółdzielni obejmuje: handel detaliczny. Prowadzi 15 placówek handlowych i piekarnię. Zrzesza 120 członków i zatrudnia 121 osób. Od 1998 roku corocznie wypracowuje dodatnie wyniki finansowe.
gs4gs1gs2gs3

mini1„Wysoka Głogowska oczami matematyka – architekta”
Projekt prowadzony w ramach programu „mPotęga”Projekt „Wysoka Głogowska oczami matematyka - architekta” prowadzony był w ramach programu „mPotęga”. Beneficjentami projektu była 15 osobowa grupa uczniów klas II i III gimnazjum, która od września do grudnia uczestniczyła w zajęciach dodatkowych.
Celem projektu było:
- rozbudzanie zainteresowań matematyką oraz pracą naukowo – badawczą,
- poszerzanie i pogłębianie wiedzy matematycznej,
- rozwijanie wyobraźni geometrycznej, przestrzennej i dynamicznej,
- kształtowanie umiejętności poszukiwania i analizowania informacji z różnych źródeł wiedzy,
- zwiększenie motywacji do nauki i wzrost wiary we własne możliwości,
- nabycie umiejętności pracy w zespole,
- wykonanie makiety Wysokiej Głogowskiej według opracowanego planu,
- kształtowanie kompetencji kluczowych.
Realizację projektu rozpoczęto od naboru uczniów, którzy będą realizować zaplanowane zadania. Grupa projektowa napisała test wstępny sprawdzający wiedzę z zakresu skali, zamiany jednostek długości, pola i objętości. Kolejne zajęcia odbywały się w terenie. Miały na celu sfotografowanie oraz zmierzenie wybranych wcześniej obiektów, które będą umieszczone na makiecie miejscowości. Uczniowie z wykorzystaniem taśmy mierniczej i dalmierza dokonali pomiarów między innymi szkoły, domu ludowego, kościoła, domu strażaka. Następnie dobierając odpowiednią skalę przygotowano rzuty budynków. Wstępnie wybrano materiały, z których będzie wykonana makieta.
W październiku uczestniczy projektu zostali podzieleni na grupy. Każdej z nich przydzielono obiekt do wykonania. Uczniowie ponownie sfotografowali budowle, zwracając uwagę na konstrukcje ich dachów. Odbyły się zajęcia terenowe, prowadzone przez geodetę, który opowiedział o swoim zawodzie oraz zapoznał uczniów z przyrządami pomiarowymi. Przedstawione umiejętności zostały wykorzystane praktycznie (pomiar wysokości kościoła, straży, itp.). W miesiącu tym odbyły się również zajęcia z architektem. Uczniowie dowiedzieli się o jego pracy oraz o krokach, które należy podjąć, aby dostać się na studia architektoniczne. Wspólnie wykonano projekt jednej z sal znajdującej się w szkole oraz przygotowano jego wizualizację. Rozpoczęły się działania przygotowujące do budowy makiety.
W listopadzie uczestniczy projektu prowadzili prace związane z powstaniem makiety centralnej części Wysokiej Głogowskiej. Zostały wykonane szkielety budynku szkoły, kościoła, Domu Ludowego, Domu Strażaka i Domu Nauczyciela. W szkole został ogłoszony konkurs na wykonanie domu w ustalonej skali. Odbyły się zajęcia dla osób zainteresowanych konkursem, podczas których, ochotnicy pracowali nad wykonaniem modeli domów.
W grudniu grupa projektowa pracowała nad zakończeniem prac nad makietą centralnej części Wysokiej Głogowskiej. Został przeprowadzony apel, podczas którego nastąpiło podsumowanie projektu oraz rozstrzygnięcie konkursu „Mój dom w skali” ,w dwóch kategoriach: indywidualnej i grupowej. Zwycięzcy zostali obdarowani cennymi nagrodami sfinansowanymi przez Fundację mBanku, a wszyscy pozostali pamiątkowymi brelokami z logotypem projektu.
Beneficjenci pracowali z wielkim zaangażowaniem, prowadząc dyskusje, ucząc się dochodzenia do kompromisów pracując w grupach. Okazało się, że są uczniowie, którzy doskonale radzą sobie z przeliczaniem skali, inni z obróbką materiału, a jeszcze inni z estetycznym wykończeniem , co przyczyniło się do współpracy miedzy zespołami i powstania estetycznej pracy.
Jak stwierdzili sami uczniowie zajęcia były ciekawe, a zastosowane metody sprawiały, że z niecierpliwością czekali na kolejne zajęcia. Przyznali, że ważne dla nich było to, iż panowała miła i przyjemna atmosfera, a takie projekty powinny być częściej realizowane, gdyż zdobywana w ten sposób wiedza, łatwiej się przyswaja.
Makietę można obejrzeć w Zespole Szkół w Wysokiej Głog.

mini2mini3mini4mini5

radaNajważniejszą uchwałą podjętą podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim było zatwierdzenie planu finansowego na rok 2017.Dochody gminy zaplanowano na poziomie 78.221.640,02 zł, a wydatki budżetowe w wysokości 83.022.840,02 zł. Uchwała budżetowa przyjęta została jednogłośnie. Ponad 10 mln złotych przeznaczonych zostało na inwestycje. W roku 2017 priorytetem będą inwestycje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

rada1rada2rada3rada4