Wysoka Głogowska
ZAPRASZAMY!
sesja3Niemal w przeddzień kończącego się roku 2019, to jest 30 grudnia odbyła się XIX Sesja Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim. Głównym jej tematem buło podjęcie Uchwały budżetowej na rok 2020. 
Przed głosowaniem i dyskusją tej uchwały pan burmistrz Paweł Baj omówił projekt;
1. Dochody w Gminie mają wynosić 120 milionów 165 tysięcy złotych
2. Wydatki zaplanowano na kwotę 132 miliony 157 tysięcy zł. W tym wydatki majątkowe, czyli te, które będą przeznaczone na inwestycje to kwota 34 miliony 379 tysięcy zł.
3. Deficyt  budżetowy to kwota 11 milionów 991 tysięcy zł.
4. Spłata zadłużenia zaciągniętych w poprzednich latach kredytów to 3 miliony  308 tyś.
To są bardzo ogólne dane. Pan Burmistrz bardziej szczegółowo omówił inne przychody i wydatki. Największą i najważniejszą inwestycją w kwocie 23 miliony 600 tysięcy złotych, to budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Przewrotne, Hucisko i Pogwizdów Stary. Jest to inwestycja większa od tej , która była w poprzednich latach a mianowicie Budowa Oczyszczalni Ścieków w Zabajce.  Na realizację tego zadania już podpisano umowę z wykonawcą. Firma z Radymna podjęła się tego zadania za 15 milionów zł.  Pozostała kwota to dofinansowanie ze środków unijnych  7 milionów. Skanalizowanie w/w miejscowości ma być wykonane do końca 2020 roku.                   
Jeśli chodzi o naszą miejscowość Wysoką Głogowską, to Budowa Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej. Inwestycja o którą walczy od dobrych paru lat samorząd wysocki razem z panią dyrektor szkoły Jolantą Kwarta. Mimo, że już są zrobione plany budowy i spełnione wszystkie formalności, środki finansowe nie zostały zapisane  w Budżecie na 2020 rok. Koszt tej inwestycji to ok. 5 milionów zł. To co mówi pan Burmistrz to jest przyznane na ten cel 1 milion 800 tysięcy zł. z Ministerstwa Kultury. Ale czy inwestycja ruszy w tym roku to niewiadomo.
Budowa chodników przy drogach powiatowych. Na ten cel przeznaczono kwotę 600 tyś dofinansowania dla Starostwa Powiatowego, wzorem lat ubiegłych. Jest zasugerowana kontynuacja budowy dalszej części chodnika w stronę Leśniczówki
Asfaltowanie Dróg Lokalnych, to program gminny na który jest wpisana wieś Wysoka w odcinkach dróg ul. Słonecznej i Polnej. Na ten cel przeznaczone są również pieniądze z Funduszu Sołeckiego. Jest to inwestycja  wzorem lat ubiegłych , mamy nadzieję, że odcinki asfaltowania będą nieco dłuższe.
Budowa drogi na Zapole. Jest to wspólne zadanie z Nadleśnictwem Głogów. Wartość tej inwestycji to 600 tyś zł rozłożone po równo w czasie na 3 lata. Jest to droga leśna od Leśniczówki do Zapola. Będzie to droga żwirowa z poboczami i rowami. Wzorem nie tak dawno budowanych dróg leśnych.
Oświetlenie uliczne. Na ten cel gmina przeznacza 516 tyś zł . W tym zadaniu jest wyszczególniona nasza wieś, ale nie jest wyszczególnione jaka to ulica czy droga i jaki odcinek.
Inne zadania gminne:
1. Programy oświatowe
2. Dofinansowanie do rozbudowy Drogi Krajowej 608 tyś zł.  (od autostrady do Rzeszowa) Razem z gminą Trzebownisko.
3. Dofinansowanie do rozbudowy zatoki autobusowej w Tajęcinie. 20 000 zł
4. Dofinansowanie komunikacji autobusowej MKS 3 miliony zł.
5. Baterie fotowoltaiczne 1 700 tys zł i wymiana pieców CO 3 miliony zł ( dofinansowanie unijne). Burmistrz zachęca do aktywności w tych tematach.
To co tutaj naświetliłem jest w wielkim skrócie. Gdyby ktoś chciał się bardziej zainteresować przebiegiem ostatniej grudniowej Sesji Rady Gminy proponuję całe nagranie z posiedzenia. Kliknij tutaj.
sesja1sesja2

Kalendarz

Sonda