Wysoka Głogowska
ZAPRASZAMY!
droga42Z niecierpliwością oczekiwana inwestycja przebudowy drogi Powiatowej  Nr. 1373R Głogów Młp. – Wysoka Głogowska – Jasionka doczekała się realizacji. Jak już zapewne większość mieszkańców zauważyła  Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z.o.o Rudna Mała 47b, 36-060 Głogów Młp.- LIDER MOLTER Zakład Usług Remontowo-Sprzętowych w Rudnej Małej Sp. z o.o., Rudna Mała 47b, które wygrało przetarg, przystąpiło do realizacji zadania. Roboty nabrały wielkiego tempa i trwają do godzin wieczornych. Pani sołtys oraz  firma prosi użytkowników drogi o wyrozumiałość i ostrożność w ruchu drogowym podczas prac drogowych. Przebudowa tej drogi zapewne w znaczny sposób poprawi bezpieczeństwo i komfort jazdy.
Decyzję o przebudowie tej drogi podjął jeszcze w lipcu br. Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski a 14 sierpnia 2018 r. przyjęto Uchwałę Rady Powiatu Rzeszowskiego zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 5 216 102 zł. z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej i realizację zadania pod nazwą „ Rozbudowa drogi powiatowej Nr. 1373R Głogów Młp. – Wysoka Głogowska – Jasionka. Mieszkańcy sołectwa Wysoka są wdzięczni panu Staroście i Radnym Powiatowym za realizację tej inwestycji.
Jednocześnie z przebudową drogi powiatowej rozpoczęła się inwestycja budowy chodnika w stronę leśniczówki. Droga Powiatowa 1372R. Chodnik będzie przebiegał od mostu przy OSP od strony zabudowań tj. strona zachodnia, na odcinku ok. 300 mb. W początkowej wersji długość chodnika miała być nieco dłuższa ale ze względu na wzrost cen materiałów budowlanych nie da się zrealizować w pełni tego zadania. Inwestycja jest finansowana wspólnie przez Urząd Gminy Głogów Młp.  jak i Starostwo Powiatowe.
 
Kilka fotek
droga41droga43droga44droga45droga46droga47

Kalendarz

Sonda