Wysoka Głogowska
ZAPRASZAMY!
wieza12Pani Zofia Tracz Sołtys sołectwa Wysoka Głogowska zwołuje Zebranie Wiejskie na dzień 3.10.2018 r. o godz. 18:00. Zebranie odbędzie się w Domu Ludowym w Wysokiej Głogowskiej. W razie braku frekwencji wyznacza się drugi termin w tym samym dniu na godz. 18:15.
Tematem zebrania będzie sprawa budowy w Wysokiej Głogowskiej na działce Towarzystwa Myśliwych na „Osiczynie” wieży telefonii komórkowej sieci „Plus”
Zainteresowane strony prosi się o liczny udział.

Kalendarz

Sonda