Wysoka Głogowska
ZAPRASZAMY!
wieza11Podczas ostatniego zebrania Rady Sołeckiej w dniu 18.09.2018 r. z udziałem burmistrza Głogowa pana Pawła Baja, były omówione tegoroczne i przyszłościowe inwestycje w Wysokiej Głogowskiej, o których to już wcześniej pisałem. Na koniec wystąpienia burmistrz przedstawił jeszcze jeden nieznany  temat a mianowicie dokumentację o warunkach zabudowy wieży przekaźnikowej telefonii komórkowej sieci „Plus”  w Wysokiej Głogowskiej. Projekt ten czeka jedynie na akceptację i podpis burmistrza. Wieża miałaby powstać na terenie myśliwych obiektu „Domku Myśliwskiego” i miałaby wysokość niemal 60 m.
Wśród radnych temat ten wzbudził wielkie zaskoczenie i zdziwienie. Wspomniany projekt był opracowany bez konsultacji społecznej, powiadomienia co najmniej gospodarza naszej miejscowości  sołtysa pani Zofii Tracz a także mieszkańców, zwłaszcza tych mieszkających w pobliżu zamierzonej budowy. 
W sytuacji gdzie problem zasięgu sieci komórkowej w Wysokiej Głogowskiej został w zasadzie rozwiązany przez instalację przekaźnika sieci  T-Mobile na strażnicy OSP, powstaje konkurencyjna, budząca duże kontrowersje stacja przekaźnikowa. Stacja ta być może będzie zakłócać przekaz przekaźnika na OSP sieci T-Mobile. 
Temat ten będzie poruszany na  Zebraniu Wiejskim w najbliższą niedzielę 23.09.2018 r. o godzinie 17:00. Mamy nadzieję, że na zebraniu pojawią się wnioskodawcy oraz osoby najbardziej zainteresowane tą inwestycją  i wyjaśnią zebranym sprawę. Zapraszamy mieszkańców o liczny udział w zebraniu.
 

Kalendarz

Sonda