Wysoka Głogowska
ZAPRASZAMY!
wyPrzetarg na wykonanie jest już rozstrzygnięty. Wpłynęło 4 oferty. W zamówieniu jest mowa, że realizacja zamówienia ma nastąpić do 30 listopada 2018 r. Wygrała Firma: 
KONSORCJUM FIRM:
Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z.o.o Rudna Mała 47b, 36-060 Głogów Młp.- LIDER
MOLTER Zakład Usług Remontowo-Sprzętowych w Rudnej Małej Sp. z o.o., Rudna Mała 47b,
36-060 Głogów Młp.- PARTNER, 
 
1. Wykonanie ścieku przykrawężnikowego z kostki brukowej na długości 3 570 mb.
2. Prace przebudowy drogi na odcinku 7,61 km
3. Przebudowa przepustów drogowych (obudowa wlotów i wylotów betonem)
4. Asfaltowanie (warstwa wiążąca 4 cm + warstwa ścieralna 4 cm + geosiatka z włókien szklanych)
5. Przebudowa części chodnika oraz budowa części nowego
6. Przebudowa słupków i znaków drogowych
7. Przebudowa barier ochronnych i ustawienie dodatkowych + bariery odgradzające ruch pieszych
8. Przebudowa skarp poboczy ( czyszczenie, formowanie i umacniania)
9. Odcinkowe wzmocnienie (poszerzenie ) krawędzi jezdni
10. Wyprofilowanie i utwardzenie powierzchni skrzyżowań oraz poprawa wyłukowań
11. Odcinkowe umocnienie dna rowów przez ułożeni korytek ściekowych
12. Wykonanie odcinków rowu krytego ze studzienkami
drog12 1drog12 2drog13
 
"Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej Zarządu Dróg Powiatowych  w Rzeszowie",

Kalendarz

Sonda