Wysoka Głogowska
ZAPRASZAMY!
szachy1Od 1 września 2017 roku popularna na całym świecie gra w szachy trafia do edukacji szkół podstawowych w Polsce. Tak jak zapowiedziała minister edukacji narodowej, Anna Zalewska. Polski Związek Szachowy we współpracy z wojewódzkimi związkami szachowymi i władzami lokalnymi od roku 2012 prowadzi projekt „Edukacja przez szachy w szkole”.
Zdaniem Polskiego Związku Szachowego, wprowadzenie tej gry do edukacji  jest pożądanym kierunkiem w jej rozwoju.
Projekt jest odpowiedzią na uchwałę Parlamentu Europejskiego, która powstała w 2012 roku.  Zdaniem Parlamentu gra w szachy niesie za sobą wiele pozytywnych przesłanek.  Kształtuje ona przede wszystkim zdolność analitycznego myślenia, rozwija zmysł twórczy, pamięć i intuicję, a także poprawia koncentrację oraz buduje determinację i wytrwałość. Jak  zaobserwowano, szachiści uczą się szybciej i osiągają wyższe oceny. Dalej idąc, szachy, jako gra dostępna dla każdej grupy społecznej może przyczynić się do integracji społecznej, a także zmniejszyć poziom dyskryminacji, przestępczości i różnych uzależnień.
Szachy budują psychikę
Bardzo ważny jest wpływ szachów na psychikę dzieci. Gra uczy odpowiedzialności i ponoszenia konsekwencji własnych decyzji, a także skutecznego działania pod presją, nie poddawania się nawet w najtrudniejszej sytuacji. Dziecko, które gra w szachy uczy się radzić sobie ze stresem i porażką. Rozwija opanowanie, koncentrację i uczy się szacunku do przeciwnika, gdyż żadnego przeciwnika nie można zlekceważyć. Gra w szachy przygotowuje do zdrowej rywalizacji, gdzie nie ma miejsca na brutalność, wyzwiska i wulgaryzmy.
Zgodnie z tym programem w całej Polsce odbywają się nauczania w szkołach oraz są organizowane różnego rodzaju turnieje szachowe dla dzieci. Przykładem takiego turnieju jest Drużynowy Turniej Szachowy Szkół Podstawowych, którego organizatorem było G2A ARENA Centrum Wystawienniczo-Kongresowe Województwa Podkarpackiego w Jasionce dnia 25 kwietnia 2018 roku. Turniej ten zaskoczył nawet organizatorów pod względem ilości zgłoszeń. Na planowane początkowo ok. 300 uczestników, chęć udziału w rozgrywkach zgłosiło ok. 700 zawodników i zawodniczek z ponad 70-ciu szkół nie tylko z Podkarpacia ale także z Małopolski, Łodzi i Tomaszowa Lubelskiego.  Wśród zgłoszonych znalazły się drużyny z naszej szkoły w Wysokiej Głogowskiej oraz szkoły Gminy Głogów Młp. ze szkoły podstawowej w Głogowie i  Stykowie.
Wysoką Głog. reprezentowały dwa 4 osobowe zespoły, w dwóch grupach wiekowych: 1. klasy od 1 – 3 Michał Pękala, Adam Wąs, Maciej Kowalski, Karolina Kraska, 2. klasy od 4 – 6 Paweł Furman, Piotr Barczak, Siłka Jakub, Zuzanna Kłonicka. Opiekunem był pan Tadeusz Zygo. Poproszono również mnie o pomoc w przetransportowaniu naszych uczestników i opiekę nad nimi. Turniej trwał dość długo bo od godz. 9:00 do prawie 18:00. Uczestnicy otrzymali prowiant żywnościowy, a na zakończenie pamiątkowe dyplomy uczestnictwa. Natomiast zwycięzcy; nagrody rzeczowe, puchary i medale.
System rozgrywek Drużynowego Turnieju Szachowego Szkół Podstawowych to system tupu szwajcarskiego na dystansie 7 rund po 15 min na partię dla każdego zawodnika. Nad zawodami czuwali sędziowie pod przewodnictwem sędziego głównego, którym był Marian Bysiewicz, sędzia szachowy klasy międzynarodowej – FIDE Arbiter Członek Zarządu Podkarpackiego Związku Szachowego w Rzeszowie Instruktor szachowy, posiada I kategorię szachową.
Turniej cieszył się dużym zainteresowaniem, także ze strony mediów TV, Radia i prasy.

Kalendarz

Sonda