Wysoka Głogowska
ZAPRASZAMY!
hala gimnazjumNie piszę o Radzie Sołeckiej zbyt często, ale postanowiłem  naświetlić w pewnym stopniu jej pracę i dać skrótowe sprawozdanie.
W ubiegłym tygodniu pani sołtys Zofia Tracz zwołała posiedzenie Rady Sołeckiej w celu omówienia bieżących spraw dotyczących Wysokiej Głogowskiej oraz planów inwestycyjnych na ten rok i lata następne. Spotkanie miało nieco inny charakter  niż typowe zebrania Rady Sołeckiej.  W posiedzeniu oprócz radnych uczestniczył pan burmistrz Paweł Baj oraz dyrektor Zespołu Szkół w Wysokiej pani Jolanta Kwarta. Powodem tego udziału było przedstawienie wstępnego planu budowy hali sportowej przy Zespole Szkół, który to przedstawił i omówił pan burmistrz. Hala ma posiadać pełnowymiarowe boisko do gry w siatkówkę czy koszykówkę. Dwie kondygnacje z widownią , szatniami, sanitariatami i zapleczem technicznym. Będzie połączona od strony wschodniej do Gimnazjum tzw. Łącznikiem (korytarzem). W dużym stopniu do ustalenia lokalizacji tej inwestycji miał  Konserwator Zabytków, z którym  to zawsze mamy wiele kłopotów przy planowaniu prac w parku „Dworskim”.    Do projektu wniosła również uwagi pani dyrektor ZS. Poprosiła by w tych planach znaleziono i wygospodarowano pomieszczenie na świetlicę dla dzieci, kosztem innych, mniej potrzebnych pomieszczeń.  Projekt planu  ma wrócić do poprawek. (Zdjęcie przedstawia miejsce usytuowania hali).
drogazapoleJak Państwo wiecie w ostatnim okresie a szczególnie w okresie świątecznym, z powodu dość obfitych opadów deszczu i topniejącego śniegu stan naszych dróg gminnych był w fatalnym stanie. Najbardziej uciążliwą drogą była droga na „Zapole” . Mieszkańcy tego niewielkiego osiedla  mieli bardzo utrudniony ( a nawet jak twierdzą niemożliwy) dojazd do wioski, sklepu, kościoła czy lekarza. „Zapolanie” na tyle byli zbulwersowani tym faktem, ze postanowili dla zobrazowania faktów sprowadzić telewizję.(Na zdjeciu droga na Zapole) Po wizycie TV, gdy tylko pogoda umożliwiła prace, drogę przywrócono do użytkowania.  Sprawa tej drogi i innych dróg gminnych, o nawierzchni żwirowej była omawiana podczas w/w spotkania. Jak widać najbardziej zdewastowane i najczęściej uczęszczane  drogi są doprowadzane do użytkowania. Jest przywożony kamień i w miarę dostępnego sprzętu sukcesywnie drogi są naprawiane.
- Była poruszona sprawa asfaltowania dróg gminnych. Pan burmistrz wypowiedział się na temat Programu Asfaltowania Dróg Gminnych. Ustalono, że program ten obejmie część ulicy „Słonecznej” i  ulicy Polnej.
- Pan burmistrz poruszył jeszcze wiele innych spraw. Miedzy innymi sprawę poprawy dróg powiatowych na terenie Gminy Głogów Młp.  Gmina Głogów wydała do powiatu 300 tyś. zł aby współdziałać  w zakresie poprawy dróg, czy budowy chodników. Pani sołtys skierowała pismo do Starosty Rzeszowskiego oraz do Radnych powiatowych o uwzględnienie potrzeb naszego sołectwa w tych sprawach.
- Była poruszana sprawa przyłączy wodno – kanalizacyjnych dla nowo wybudowanych. Sprawa projektu budowy sieci wod-kan przy ul. Słonecznej i Polnej. Przewidziana budowa oświetlenia ulicznego  przy ul. Strumykowej i „Zagrody”.  Poprawa ciśnienia wody w sieci Wysoka. Dokończenie ogrodzenia stadionu. Budowa siłowni napowietrznej. Remont klatki schodowej do Ośrodka Zdrowia. Rewitalizacja parku przy Zespole Szkół. Remont Domu Ludowego.
- Dyskusja na temat skierowanego pisma przez mieszkańca naszej miejscowości w sprawie wywozu śmieci pana Zdzisława Jacka. Na dzień dzisiejszy uciążliwe śmieci zostały już uprzątnięte, a sprawą odbioru śmieci postanowił zająć się osobiści burmistrz w porozumieniu z Eko-Głog.
- Wyjaśnienie w sprawie konsultacji społecznych odnośnie przyłączenia do miasta Rzeszowa miejscowości  Miłocin i Pogwizdów Nowy.
- Wnioskowanie przez jednego z radnych Rady Sołeckiej o zmianę Ordynacji Wyborczej  na sołtysa. Wniosek nie znalazł aprobaty wśród zebranych.
Jak widzicie Państwo spraw nurtujących nasze środowisko wiejskie jest wiele. Staramy się rozwiązywać problemy na bieżąco. Czasem  nawet z pozoru błacha sprawa, staje się uciążliwa dla mieszkańców jak i dla nas społeczników. Starajmy się aby rozwiązywanie tych spraw odbywało się w drodze wzajemnego zrozumienia i życzliwości. Pozdrawiam MB.
 

Kalendarz

Sonda