Wysoka Głogowska
ZAPRASZAMY!
w11Wybory są często nazywane świętem demokracji czy też obywatelskim obowiązkiem, ponieważ właśnie podczas nich możemy wpłynąć na losy swojego kraju czy regionu. Głosując okazujemy swoje poparcie dla wybranego kandydata lub partii i ich programu wyborczego.
W 2018 roku czekają nas wybory samorządowe. Co ciekawe, odbędą się dokładnie w niedzielę, 11 listopada 2018 r., czyli zbiegną się w czasie z obchodami setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Trudno o datę, która nastrajałaby równie patriotycznie, więc frekwencja może być wysoka. Czynne prawo wyborcze posiadają osoby, które ukończyły 18 lat oraz są na stałe zameldowani w danej gminie.
Jak możemy przypuszczać, kierując się doświadczeniem poprzednich lat, w których odbywały się wybory, rok ten może być zauważalny pod względem większego inwestowania w gminach. Większość wójtów burmistrzów i radnych, chcących kandydować na następną kadencję chciałaby się dobrze zaprezentować społeczeństwu.
Także włodarze naszej gminy zapewne myślą o roku wyborczym. Podczas ostatniej sesji radni Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim przyjęli jednogłośnie uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2018. Największe inwestycje 2018 roku związane będą z transportem, łącznością, infrastrukturą wod – kan  i energetyczną, oświatą oraz pomocą społeczną. Dochody gminy zaplanowano na poziomie 100 717 mln zł, a wydatki budżetowe w wysokości 115 829 mln zł. 40% budżetu przeznaczony zostanie na inwestycje. Jest to największy z dotychczasowych budżetów.
W roku 2018 priorytetem będą inwestycje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Tegoroczny budżet uwzględnia realizację Gminnego Programu Asfaltowania Dróg Lokalnych poprzez wykonanie nakładek asfaltowych, wykonanie odcinków dróg i ulic, budowę i remont chodników gminnych oraz budowę oświetlenia ulicznego. W gminnych placówkach oświatowych realizowane będą programy w ramach RPO WP, dzięki którym szkoły i przedszkola zostaną wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne, meble i sprzęt multimedialny. Więcej…
w12w13
 

Kalendarz

Sonda