Wysoka Głogowska
ZAPRASZAMY!
szkola22Uczniowie w naszej gminie rozpoczęli rok szkolny. Oficjalna inauguracja odbyła się w Zespole Szkół w Wysokiej Głogowskiej. W czasie uroczystego apelu, który zgromadził uczniów wszystkich klas i całe grono pedagogiczne, burmistrz Paweł Baj życzył młodzieży wielu sukcesów i jak najlepszych wyników w nauce.
 
Ogłoszono przetarg na  modernizację drogi dojazdowej do pól w miejscowości Wysoka Głogowska. Zakres rzeczowy zadania obejmuje między innymi: wykonanie podbudowy o gr. 23 cm, uzupełnienie i zagęszczenie poboczy, renowacja rowów przydrożnych - prace zostaną wykonane na długości 280 mb. Firmy zainteresowane wykonawstwem mogą składać swoje oferty do 15 września 2017 roku., godzina: 10.00. Szczegóły na stronie internetowej UMiG Głogów Młp. lub w Urzędzie Gminy.
 
Trwają prace związane z remontem Domu Ludowego w Wysokiej Głogowskiej. Większość prac już została wykonana. Została ściągnięta boazeria, poszerzona i odnowiona została scena, zmieniony został sufit i ściany wraz z oświetleniem. Do ukończenia całego wystroju została jeszcze podłoga, która wymaga cyklinowania i lakierowania. Po zakończeniu całej inwestycji przedstawię więcej szczegółów i zamieszczę zdjęcia.
 
I jeszcze przypomnienie dla właścicieli psów o obowiązkowym szczepieniu czworonogów. Informacje na tablicach ogłoszeń.