Wysoka Głogowska
ZAPRASZAMY!
dozynkiiW ubiegłą niedzielę w sołectwie Styków odbyły się tegoroczne Dożynki Gminy Głogów Młp. Podsumowanie żniw rozpoczęła dziękczynna msza święta, koncelebrowana przez księdza Wojciecha Barana proboszcza parafii pod wezwaniem św. Michała Archanioła, podczas której poświęcony został chleb oraz wieńce dożynkowe. Funkcję starostów pełnili Alicja i Krzysztof Sałata.
Po przejściu barwnego korowodu dożynkowego, zgodnie z tradycją, starostowie przekazali gospodarzowi gminy – burmistrzowi Pawłowi Bajowi bochen chleba wypieczony z tegorocznych zbóż. Grupy dożynkowe z poszczególnych miejscowości naszej gminy zaprezentowały na scenie bogate i kolorowe wieńce dożynkowe.
Wieniec dożynkowy z Wysokiej Głogowskiej prezentowało Koło Gospodyń Wiejskich (Maria Wilk, Krystyna Watras, Danuta Bazan, Emilia Poźniak, Maria Wesół, Danuta Rębisz oraz Rada Sołecka (Zofia Tracz, Zbigniew Jaskuła, Jerzy Chmiel.
W dalszej kolejności wyróżnionym rolnikom wręczono honorowe odznaki „Zasłużony dla Rolnictwa”. W imieniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi aktu dekoracji dokonał Poseł na Sejm RP Mieczysław Miazga. Wśród nagrodzonych znaleźli się: Zofia Pacyna z Głogowa Młp., Zygmunt Drozd ze Stykowa, Kazimierz Litwin z Bud Głog., Leszek Michalik z Huciska, Andrzej Selwa z Przewrotnego, Danuta i Tadeusz Kaczor z Przewrotnego, Marzanna i Jan Micał z Wysokiej Głog., Anna i Edward Płoch z Wysokiej Głog., Stanisław Barczak z Wysokiej Głog. oraz Roman Barczak z Wysokiej Głog.
W uroczystościach dożynkowych uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych, powiatowych, samorządowych, delegacje miast partnerskich: Ibrany, Spiskie Podhradie, Pereczyn, a także księża, przedstawiciele służb mundurowych, dyrektorzy szkół i jednostek organizacyjnych gminy.
Czas biesiady umilała gminna orkiestra dęta, mażoretki, występy artystyczne dzieci i młodzieży szkolnej oraz występy gminnych grup wokalno – tanecznych.