Wysoka Głogowska
ZAPRASZAMY!
stolatJuż minął ponad miesiąc, kiedy to mieszkanka naszej miejscowości Stanisława Łyczko 23 czerwca 2017 roku obchodziła setną rocznicę swoich urodzin. Mimo tak pokaźnego wieku pani Stanisława trzyma się w znakomitej formie fizycznej i psychicznej. Niewielu ludziom Opatrzność Boska pozwala osiągnąć wiek, o którym marzymy wszyscy i niewielu ludziom jest dane świętować tak piękny Jubileusz.
W tym właśnie dniu do Szanownej Jubilatki z życzeniami kwiatami, listem gratulacyjnym i upominkami udała się delegacja z Urzędu Gminy Głogów Małopolski z panem Burmistrzem Pawłem Bajem na czele oraz paniami; Barbarą Bąk - kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, Marią Płoch inspektorem do spraw Dowodów Osobistym i Izabelą Pastułą pracownikiem Działu Promocji UG. Ku zaskoczeniu delegatów 100 latka powitała przybyłych przed własnym domem i wprowadziła gości do swego pokoju. Jubilatce towarzyszyła najbliższa rodzina. Odbyły się ciekawe rozmowy na temat przeżytych lat, oraz życzenia pomyślności i pogody ducha na kolejne lata w spokoju i zdrowiu. 
Do życzeń dołączają się mieszkańcy Wysokiej Głogowskiej, w tym Sołtys wsi pani Zofia Tracz wraz z Radą Sołecką. 
100101102103104105106