Wysoka Głogowska
ZAPRASZAMY!
d11W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014 - 2020 nasza miejscowość ma możliwość przystąpienia do tego programu w punkcie "Odnowa i rozwój wsi". 
Celem działania  tego programu są inicjatywy, które będą wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.
Nasze sołectwo przystępując do tego programu może liczyć na wsparcie finansowe zarówno z Urzędu Gminy jak i województwa. 
W związku z powyższym po wczorajszym spotkaniu Rady Sołeckiej z przedstawicielami organizacji pozarządowej i pilnych terminów czasowych zwołuje się  Nadzwyczajne Zebranie Wiejskie. Zebranie odbędzie się w najbliższą niedzielę 23.04.2017 r. o godzinie 17:00 w Domu Ludowym. Sołtys wsi oraz Rada Sołecka zaprasza wszystkich mieszkańców.