Wysoka Głogowska
ZAPRASZAMY!
przetargiZostało ogłoszone postępowanie przetargowe na „Wykonanie koncepcji i projektu budowlanego zagospodarowania terenu parku w Wysokiej Głogowskiej.
 
Park w Wysokiej Głogowskiej koncepcja: zaprojektowanie ciągów spacerowych, chodników, alejek, oświetlenia parkowego, ławek, wymianę istniejącego ogrodzenia, odmulenie stawu, projekt kładki/mostka i siłowni plenerowej.
 
Firmy zainteresowane wykonawstwem projektu mogą składać swoje oferty do 13 kwietnia 2017 roku, godz. 10.00.