Wysoka Głogowska
ZAPRASZAMY!
sklepnowy3Wysockie placówki handlowe „GS” zmieniają swoje oblicze. Podczas i jeszcze wiele lat po drugiej wojnie światowej w Wysokiej Głogowskiej istniały dwie placówki handlowe zarządzane przez  Gminną Spółdzielnię. Jedna w „Piaskach” gdzie sprzedawcami byli: Maria Wesół z domu Szybisty, Zofia Poźniak i Władysław Migut, który pracował w tym sklepie najdłużej. Podczas jego zatrudnienia sklep został przebudowany i powiększony. Na czas przebudowy handel odbywał się w wynajetym domu pana Jana Furman, obecnie dom Bronisława Węglowswki. Po Władysławie przez jakiś czas sprzedawała pani Katarzyna Kowalik a po niej do roku 2016 pani Danuta Furman.
Natomiast  w „Końcu”  sklep znajdował się w domu za rzeką. Była to własność GS-u. Obecnie zamieszkuje w nim rodzina Stanisława Furmana. Sprzedawcami przez długi czas bylo małzeństwo Janiny i Stanisława Poźniak. Przez rzekę do sklepu przemieszczano się przez dość solidną kładkę (nie było mostu). Po wybudowaniu obecnego pawilonu handlowego poprzednią placówkę zamknięto. W późniejszym czasie  powstał trzeci sklep prywatny  w centralnej części wioski u pana Jana Pady. Obecnie na terenie wsi znajduje się 8 punktów sprzedaży + 2 w zawieszeniu, nie licząc apteki i stacji paliw.
Jak niektórzy zdołali już zaobserwować  obecne sklepy handlowe Gminnej Spółdzielni „SCH” znajdują się w rozbudowie lub zmieniają się  ich zarządzający.  Sklep „GS” w Końcu przechodzi na czas określony pod opiekę Marka Barczaka (sieć handlowa „Premium”) Trwa rozbudowa i unowocześnianie. Natomiast w sklepie  w Piaskach  trwa rozbudowa przez Rafała Bułasia, który przyszłościowo będzie zarządzał tym obiektem. Rozbudowa ma polegać na powiększeniu powierzchni  sklepowej na dole (sieć handlowa -  prawdopodobnie "Centrum 2") oraz pomieszczeń na górze gdzie ma znajdować się „Pizzeria”. Ma to być nowoczesny i funkcjonalny obiekt. Prace rozbudowy idą w dość dobrym tempie. Przewidywany czas otwarcia to miesiąc wrzesień - październik.
gs7gs8sklepnowy2sklepnowy1sklepnowygs6skl3skl1skl2
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Głogowie Młp. powstała w latach czterdziestych XX w. Po zakończeniu wojny nastąpiło połączenie jednostkowych Spółdzielni z terenu gminy i 27 czerwca 1945 roku  dokonano wpisu do rejestru sadowego „ GS” w Głogowie.  Jedną z przyłączonych jednostek była Spółdzielnia „Zgoda” z Wysokiej Głogowskiej.
W latach 50-tych i 60-tych zakres działalności Spółdzielni ciągle się poszerzał. Wybudowano sklepy w Hucisku, Pogwizdowie Starym, Stykowie, Budach Głogowskich, Rogoźnicy, Wysokiej Głogowskiej i Przewrotnym.  Wybudowano piekarnię, bazę magazynową oraz restaurację „Leśna” Początkowo towary z Rzeszowa dowożone były furmankami. Jednym z wozaków był Andrzej Kamiński zwany "Hołys" a kierowcą  był Bolesław Bułaś. Pierwszym samochodem był samochód „Lublin” później dokupiono „Nysę”
Do zmian ustrojowych w kraju w latach 1989 i 1990 działalność gospodarcza Spółdzielni była szeroka i obejmowała handel, produkcję pieczywa, wędlin w masarni, skup żywca, zboża, jaj, skór surowych, złomu, prowadzenie działalności gastronomicznej oraz angażowanie się do działalności kulturalno-społecznej. Nowa sytuacja gospodarcza  wymogła na Spółdzielni sprzedaż niektórych nieopłacalnych obiektów, w zamian modernizowano i rozbudowywano  inne.
Aktualnie zakres działalności  Spółdzielni obejmuje: handel detaliczny. Prowadzi 15 placówek handlowych i piekarnię. Zrzesza 120 członków i zatrudnia 121 osób. Od 1998 roku corocznie wypracowuje dodatnie wyniki finansowe.
gs4gs1gs2gs3