Wysoka Głogowska
ZAPRASZAMY!

mini1„Wysoka Głogowska oczami matematyka – architekta”
Projekt prowadzony w ramach programu „mPotęga”Projekt „Wysoka Głogowska oczami matematyka - architekta” prowadzony był w ramach programu „mPotęga”. Beneficjentami projektu była 15 osobowa grupa uczniów klas II i III gimnazjum, która od września do grudnia uczestniczyła w zajęciach dodatkowych.
Celem projektu było:
- rozbudzanie zainteresowań matematyką oraz pracą naukowo – badawczą,
- poszerzanie i pogłębianie wiedzy matematycznej,
- rozwijanie wyobraźni geometrycznej, przestrzennej i dynamicznej,
- kształtowanie umiejętności poszukiwania i analizowania informacji z różnych źródeł wiedzy,
- zwiększenie motywacji do nauki i wzrost wiary we własne możliwości,
- nabycie umiejętności pracy w zespole,
- wykonanie makiety Wysokiej Głogowskiej według opracowanego planu,
- kształtowanie kompetencji kluczowych.
Realizację projektu rozpoczęto od naboru uczniów, którzy będą realizować zaplanowane zadania. Grupa projektowa napisała test wstępny sprawdzający wiedzę z zakresu skali, zamiany jednostek długości, pola i objętości. Kolejne zajęcia odbywały się w terenie. Miały na celu sfotografowanie oraz zmierzenie wybranych wcześniej obiektów, które będą umieszczone na makiecie miejscowości. Uczniowie z wykorzystaniem taśmy mierniczej i dalmierza dokonali pomiarów między innymi szkoły, domu ludowego, kościoła, domu strażaka. Następnie dobierając odpowiednią skalę przygotowano rzuty budynków. Wstępnie wybrano materiały, z których będzie wykonana makieta.
W październiku uczestniczy projektu zostali podzieleni na grupy. Każdej z nich przydzielono obiekt do wykonania. Uczniowie ponownie sfotografowali budowle, zwracając uwagę na konstrukcje ich dachów. Odbyły się zajęcia terenowe, prowadzone przez geodetę, który opowiedział o swoim zawodzie oraz zapoznał uczniów z przyrządami pomiarowymi. Przedstawione umiejętności zostały wykorzystane praktycznie (pomiar wysokości kościoła, straży, itp.). W miesiącu tym odbyły się również zajęcia z architektem. Uczniowie dowiedzieli się o jego pracy oraz o krokach, które należy podjąć, aby dostać się na studia architektoniczne. Wspólnie wykonano projekt jednej z sal znajdującej się w szkole oraz przygotowano jego wizualizację. Rozpoczęły się działania przygotowujące do budowy makiety.
W listopadzie uczestniczy projektu prowadzili prace związane z powstaniem makiety centralnej części Wysokiej Głogowskiej. Zostały wykonane szkielety budynku szkoły, kościoła, Domu Ludowego, Domu Strażaka i Domu Nauczyciela. W szkole został ogłoszony konkurs na wykonanie domu w ustalonej skali. Odbyły się zajęcia dla osób zainteresowanych konkursem, podczas których, ochotnicy pracowali nad wykonaniem modeli domów.
W grudniu grupa projektowa pracowała nad zakończeniem prac nad makietą centralnej części Wysokiej Głogowskiej. Został przeprowadzony apel, podczas którego nastąpiło podsumowanie projektu oraz rozstrzygnięcie konkursu „Mój dom w skali” ,w dwóch kategoriach: indywidualnej i grupowej. Zwycięzcy zostali obdarowani cennymi nagrodami sfinansowanymi przez Fundację mBanku, a wszyscy pozostali pamiątkowymi brelokami z logotypem projektu.
Beneficjenci pracowali z wielkim zaangażowaniem, prowadząc dyskusje, ucząc się dochodzenia do kompromisów pracując w grupach. Okazało się, że są uczniowie, którzy doskonale radzą sobie z przeliczaniem skali, inni z obróbką materiału, a jeszcze inni z estetycznym wykończeniem , co przyczyniło się do współpracy miedzy zespołami i powstania estetycznej pracy.
Jak stwierdzili sami uczniowie zajęcia były ciekawe, a zastosowane metody sprawiały, że z niecierpliwością czekali na kolejne zajęcia. Przyznali, że ważne dla nich było to, iż panowała miła i przyjemna atmosfera, a takie projekty powinny być częściej realizowane, gdyż zdobywana w ten sposób wiedza, łatwiej się przyswaja.
Makietę można obejrzeć w Zespole Szkół w Wysokiej Głog.

mini2mini3mini4mini5