Wysoka Głogowska
ZAPRASZAMY!

radaNajważniejszą uchwałą podjętą podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim było zatwierdzenie planu finansowego na rok 2017.Dochody gminy zaplanowano na poziomie 78.221.640,02 zł, a wydatki budżetowe w wysokości 83.022.840,02 zł. Uchwała budżetowa przyjęta została jednogłośnie. Ponad 10 mln złotych przeznaczonych zostało na inwestycje. W roku 2017 priorytetem będą inwestycje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

rada1rada2rada3rada4