Wysoka Głogowska
ZAPRASZAMY!

kos7Ks. Gabriel Marszałek były proboszcz Wysokiej Głogowskiej został wyróżniony medalem i dyplomem „Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata” Jest to najwyższe izraelskie odznaczenie cywilne nadawane osobom nie żydowskiego pochodzenia, które podczas II wojny światowej okazały pomoc Żydom.  Odznaczenie dotyczyło ratowania żydówki Diamant Giny ur. w miejscowości Frysztak, gdzie podczas II wojny istniało nieogrodzone getto. W  czerwcu 1942 roku zgromadzono tam wszystkich Żydów i przeprowadzono selekcję. Uznani za niezdolnych do pracy rozstrzelano w pobliskim lesie. Gina po wielu kryjówkach trafiła do miejscowości  Borownica, gdzie ks. Marszałek pełnił funkcje proboszcza. Tam przebywała 3 miesiące, później gdy zaczęto coś podejrzewać  ks. jako swoją kuzynkę przeniósł ją do wsi Izdebki, nieopodal Dynowa. Po kilku tygodniach wyposażona w metrykę chrztu dotarła do Lwowa. Mimo dokumentów podejrzewano ją, że jest żydówka i została osadzona w Lwowskim wiezieniu.   Ksiądz Marszałek po raz kolejny przyszedł jej z pomocą wydając zaświadczenie , że jest katoliczką.  W końcu udało jej się dotrzeć  na Węgry  do obozu dla polskich uchodźców, gdzie była do końca wojny. Po wojnie wróciła do Polski, wyszła za mąż i 1949 r. wyemigrowała do Izraela. Ks. Marszałek  w okresie 16.09.1943 do 18.05.1944 r. był aresztowany i przebywał w wiezieniu w Krakowie. Stało się to prawdopodobnie, m. in. za pomoc w ratowaniu żydówki.

Uroczystość przekazania medalu i dyplomu honorowego „Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata” odbyła się 12 września 2016 roku w Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej koło Łańcuta. Wyróżnienia te odebrał Zbigniew Karnas, siostrzeniec księdza, który przyjechał do Markowej z rodziną. Zbigniew Karnas nadal mieszka w domu w którym wychował się ks. G. Marszałek.

Administrację parafii Wysoka Głogowska ks. Marszałek  przyjął mając 31 lat kapłaństwa i 54 lata życia. Była to już jego 12 placówka duszpasterska. W Wysokiej pracował od maja 1966 do 2 maja 1972 roku. Można wnioskować, że był kapłanem, który nie lubił zbyt długo duszpasterzować w jednej parafii. Miano „ dobrego gospodarza kościoła” znalazło w i Wysokiej swoje pokrycie. Dbał także o porządek w wiosce. Dzięki jego inicjatywie zrobiono, zresztą bardzo potrzebną, drogę w Wysokiej i do Głogowa. Ciekawostką może być to, że nawet w niedzielę zorganizował czyn społeczny, aby budowa szła sprawnie.

W Wysokiej okazał się „gorliwym duszpasterzem”. Był lubiany i szanowany. Znany powszechnie ze swej dobroci. W sposób szczególniejszy okazywał to wobec tych, którzy znaleźli się w trudniejszej sytuacji. Gdy kogoś nie było stać na złożenie stypendium mszalnego z okazji pogrzebu czy innych obrzędów, zwykł był nie brać żadnych ofiar.

W czasie swego pobytu w Wysokiej, by lepiej spełniać obowiązki duszpasterskie, mimo rozlicznych prac, ks. Marszałek ukończył 2 letnie studium pastoralne na KUL-u. Przedstawił wówczas pracę magisterską i obronił ja z wynikiem dobrym.

Troszczył się także o rozwijanie akcji trzeźwościowej w parafii, została założona księga trzeźwościowa, do której wpisywali się ci, którzy deklarowali swoja abstynencję na całe życie.

Trzeba powiedzieć, że był to kapłan o walorach społecznika choć nigdy to nie przesłaniało mu troski o zbawienie dusz. Wniósł swą osobą wiele spokoju w życie parafii. Faktem jest, że parafianie nie chcieli by odchodził z Wysokiej. Ks. Marszałek już w 1971r. poprosił o zmianę, być może, iż doszło to do parafian. K. Kubas relacjonuje; że kiedy dowiedziano się o tym, że ma się przenieść na inna parafię, miano śpiewać w kościele dość często, zwykle przed Msza św. pieśń „Nie opuszczaj nas…” a on siedział w konfesjonale i się śmiał. Jednakże w 1972r. został zwolniony z obowiązków administratora w Wysokiej, przejmując parafię w Lesku. Parafię tę objął na drodze zamiany z Ks. Józefem Wilkiem, ówczesnym proboszczem, który stał się administratorem w Wysokiej Głogowskiej.

Źródło: Stanisław Rusznica (Ziemia Głogowska) oraz pamięć mieszkańców. Więcej szczegółów o ks. Marszałku w zakładce Parafia.

k3kos4kos11kos14kos16kos30marszalek