Wysoka Głogowska
ZAPRASZAMY!

fotowoltaikaBurmistrz Głogowa Młp. informuje, że ogłoszono przetarg nieograniczony na „Opracowanie projektów wykonawczych instalacji fotowoltaicznych dla 28 obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Głogów Małopolski
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

W Wysokiej Głogowskiej projekt dotyczy obiektów:

1.    Wysoka Głogowska 299 Budynek Zespołu Szkół nr dz. 1929/2  panele umiejscowione na dachu.

2.    Wysoka Głogowska 413 budynek remizy OSP nr dz.1782 panele umiejscowione na dachu.

3.    Wysoka Głogowska 313 budynek ŚDS nr dz.1785 panele umiejscowione na dachu.

4.    Wysoka Głogowska  P-11 nr dz. 2217 panele umiejscowione na gruncie przy drodze do „Stolaresu”.

5.    Wysoka Głogowska  P-7 nr dz. 1921 panele umiejscowione na gruncie przy Domu Ludowym.

Fotowoltaika (PV) – dziedzina nauki i techniki zajmująca się przetwarzaniem światła słonecznego na energię elektryczną czyli inaczej wytwarzanie prądu elektrycznego z promieniowania słonecznego przy wykorzystaniu zjawiska fotowoltaicznego.
Fotowoltaika przeżywa intensywny rozwój: Na koniec 2006 roku na całym świecie zainstalowano 1581 MW paneli fotowoltaicznych a skumulowana moc wynosiła 6890 MW. Pięć lat później w roku 2011 zainstalowane zostało aż 27 650 MW baterii słonecznych a moc skumulowana urosła do 67 350 MW. Liderem w mocy zainstalowanych paneli fotowoltaicznych są Niemcy (32 380 MW mocy paneli słonecznych). Dla porównania, potencjał polskich konwencjonalnych elektrowni to około 38 000 MW.
Fotowoltaika, jako dziedzina zajmująca się wytwarzaniem energii elektrycznej ze źródła odnawialnego, za jakie w czasowej mikroskali zwykliśmy uważać Słońce, obecnie bardzo dynamicznie się rozwija i należy przypuszczać, że w niedalekiej przyszłości będzie coraz powszechniej stosowana.