Wysoka Głogowska
ZAPRASZAMY!

ffW niedzielę 18 września 2016 roku w Domu Ludowym w Wysokiej Głogowskiej odbyło się Zebranie Wiejskie na którym zdecydowano o podziale środków finansowych z Funduszu Sołeckiego na rok 2017. W zebraniu  uczestniczyli mieszkańcy, przedstawiciele Rady Sołeckiej z panią sołtys Zofią Tracz, radni Rady Miejskiej oraz pracownicy ratusza wraz z burmistrzem Pawłem Bajem.

Kwota Funduszu  28 582,90 zł przypadająca na sołectwo Wysoka Głogowska  została podzielona na dwie części:

  1. 15 000 zł  to kwota , która została przeznaczona na partycypację w kosztach programu „Asfaltowanie Dróg Lokalnych” na lata 2016 – 2020.
  2. Pozostałą kwotę przeznaczono na dalszą kontynuację remontu Domu Ludowego.

Ponadto zmieniono wydatkowanie niewykorzystanych  środków pieniężnych z Funduszu Sołeckiego na rok 2016 i przeznaczono je na:

  1. Dofinansowanie do budowy mostu na końcowym przystanku autobusowym, w stronę lasu do Sokołowianki na rzece „Gołębiówka”
  2. Dofinansowanie Klubu Sportowego „Orzeł” Wysoka Głogowska
  3. Dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich w Wysokiej Głog.