Wysoka Głogowska
ZAPRASZAMY!

Międzynarodowy Festiwal Pieśni Religijnej „Cantate Deo", który organizowany jest przez Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Rzeszowie. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem artystycznym objęli: Biskup Rzeszowski – J. E. Ks. Bp. Jan Wątroba, Marszałek Województwa Podkarpackiego – Władysław Ortyl, Wojewoda Podkarpacki – Małgorzata Chomycz-Śmigielska i Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc. Wzięło w nim udział 21 zespołów chóralnych, łącznie około 600 osób. Chóry w kościele pw. Świętego Wojciecha i Stanisława prezentowały dowolny repertuar o tematyce religijnej. W jury zasiadali prof. Elżbieta Wtorkowska z Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego z Bydgoszczy jako przewodnicząca, prof. Milan Pazurik z Bańskiej Bystrzycy ze Słowacji i ks. dr Andrzej Widak, dyrektor Diecezjalnego Studium Organistowskiego w Rzeszowie.
Męski Chór "GLORIA" z Wysokiej Głogowskiej miał zaszczyt koncertować wśród tak znakomitych chórów. Nasz chór zajął III miejsce w kategorii chórów jednorodnych oraz nagrodę pieniężną.

 

deo1deo2deo3deo4   M.B.