Wysoka Głogowska
ZAPRASZAMY!
cantateZAPRASZAMY NA :
XIX  Międzynarodowy Festiwal
CANTATE DEO 2015
w dniach 19-21.06.2015 r.  
w kościele pw. Św. Wojciecha i Stanisława w Rzeszowie
 
Regulamin konkursu.
I Organizator:
• Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Rzeszowie;

II Cele Festiwalu:
• Pielęgnowanie polskiej i obcej literatury o tematyce religijnej;
• Prezentacja osiągnięć, wymiana doświadczeń, nawiązywanie kontaktów między zespołami;
• Doskonalenie poziomu wykonawczego amatorskich zespołów chóralnych.

III Warunki zgłoszenia:
• XIX Międzynarodowy Festiwal Pieśni Religijnej „Cantate Deo” ma charakter konkursu i odbędzie się w dniach 19-21.06.2015 r.
w kościele pw. Św. Wojciecha i Stanisława w Rzeszowie;
• Uczestnikami festiwalu mogą być amatorskie zespoły chóralne;
• Zespoły biorące po raz pierwszy udział w festiwalu zobowiązane są do przesłania nagrań CD kilku utworów a cappella aktualnie wykonywanych przez chór;
• Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 17.04.2015 r.

IV Warunki uczestnictwa:
• Kwalifikacji do festiwalu dokonuje Rada Artystyczna, a jej decyzje zostaną przekazane chórom do dnia 24.04.2015 r.;
• Repertuar konkursowy powinien obejmować kilka utworów na chór a cappella o tematyce religijnej, których łączny czas trwania nie może przekraczać 15 minut. Dopuszcza się wykonanie jednego utworu z towarzyszeniem instrumentalnym;
• W repertuarze konkursowym nie mogą znaleźć się utwory wykonywane przez chór na poprzednich festiwalach;
• Wszystkie koszty związane z pobytem chóry pokrywają we własnym zakresie. Organizatorzy nie zapewniają zwrotu kosztów podróży, wyżywienia, i noclegów, mogą natomiast pomóc w rezerwacji w/w. Szczegółowe informacje prosimy wpisać na karcie uczestnictwa;

• Organizatorzy zapewniają jeden gorący posiłek w dniu występu zespołu;
• Chóry zakwalifikowane do udziału w konkursie uiszczą opłatę wpisowego w kwocie 300 zł. Członkowie Polskiego Związku Chórów i Orkiestr – 150 zł (potwierdzone przez związek) do dnia 22.05.2015 r. na konto organizatora Festiwalu nr:

63 1240 2614 1111 0000 3958 5930 PEKAO SA II O. Rzeszów

Wpisowe nie podlega zwrotowi bez względu na przyczyny;

- Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 20.06.2015 r. o godz. 18.00.
Powołane przez organizatorów Jury decyduje o przyznaniu nagrody Grand Prix oraz o przyznaniu nagród (I, II, III miejsce)
w poszczególnych kategoriach:

A- chóry dziecięce do 16 lat
B- chóry młodzieżowe do 25 lat
C- chóry męskie i żeńskie
D- chóry mieszane
E- chóry akademickie
F- chóry kameralne
Wszystkie uczestniczące zespoły otrzymają dyplomy uczestnictwa.

Nagrody finansowe i rzeczowe muszą być odebrane podczas ogłoszenia wyników pod rygorem ich utraty.

Wspólna Msza św.
Msza św. dla uczestników festiwalu odbędzie się 20.06.2015 r.
o godz. 17.00, w czasie której wybrane chóry wykonają po jednym utworze ze swego repertuaru, wskazanym przez jurorów.