karolinaMimo, że to sami mężczyźni, pracy z nimi podjęła się kobieta. Kim ona jest?
Karolina Potoczna – Urodzona 11 grudnia 1994r. Muzyka towarzyszyła jej od najmłodszych lat, już w wieku 4 lat zaczęła brać udział w różnych konkursach wokalnych. W wieku 13 lat rozpoczęła samodzielną naukę gry na skrzypcach, którą doskonali do dnia dzisiejszego. W 2010 roku wstąpiła do kapeli ludowej Warzanie z rodzinnej miejscowości Wara. Podjęła studia w 2013 r. na Wydziale Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, które ukończyła w 2018 roku stopniem magistra sztuki. Podczas studiów swoją pasję do dyrygowania rozwijała pod okiem Pani dr Anny Marek- Kamińskiej. Jako student występowała w wielu koncertach w kraju i zagranicą  ( Niemcy, Austria, Węgry, Ukraina, Łotwa, Bułgaria ) oraz brała udział w różnych warsztatach wokalnych. Jako członek studenckiego koła dyrygenckiego współtworzyła różne inicjatywy oraz projekty. W 2016 roku była członkiem Chóru Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Od 3 lat jest dyrygentem chóru Rzeszowskich Wieczorów Uwielbienia, z którym występuje na comiesięcznych Wieczorach Uwielbienia w Kościele Chrystusa Króla w Rzeszowie oraz na corocznym Ogólnopolskim Festiwalu Wiary odbywającym się na Podpromiu w Rzeszowie. Pracowała jako instruktor zespołów wokalnych w Miejsko Gminnym Domu Kultury im. Franciszka Kotuli w Głogowie Małopolskim oraz była dyrygentem męskiego chóru Gloria z Wysokiej Głogowskiej. 
Obecnie jest członkiem zespołu wokalnego Unanime z Rzeszowa, również odtwórcą ról w Rzeszowskim Teatrze Muzycznym Olimpia.  Pracuje jako rytmik w przedszkolach na terenie Rzeszowa.
Z chórem "Gloria" pracowała od września 2018 r. do końca czerwca 2019 r.