Wysoka Głogowska
ZAPRASZAMY!
jubleusz1Niedziela 23  października  2016 r. była dniem świętowania Jubileuszu 15-lecia  Męskiego Chóru „Gloria” z Wysokiej Głogowskiej
Chór rozpoczął obchody o godz. 16:00  uczestnictwem   Mszy św. W kościele parafialnym  Matki Bożej Różańcowej.
Po mszy św. chór wystąpił z koncertem, wykonując pieśni kościelne, patriotyczne i ludowe.
Po koncercie, zaproszeni goście, członkowie rodzin chórzystów oraz sympatycy spotkali się w Domu Ludowym na dalszej części uroczystości.
Na wstępie powitał wszystkich zebranych dyrygent chóru Mirosław Szpyrka. Podziękował także chórzystom i ich rodzinom za wyrozumiałość i zaangażowanie związane z dotychczasową  działalnością chóru. Z podziękowaniami dla chórzystów,  dyrektora  MGDK w Głogowie, przedstawiciela Związku Chórów i Orkiestr w Rzeszowie, przewodniczącego Rady Miejskiej w Głogowie, proboszcza parafii, dyrektor ZS w Wysokiej, pani sołtys wystąpił prezes chóru Tadeusz Pietrucha. 
Po wystąpieniach ze strony chórzystów słowa gratulacyjne oraz podziękowania składali: 
1. Dyrektor MGDK w Głogowie – Dariusz Lewandowski-Socha, który podziękował chórzystom oraz wręczył pamiątkowy grawerton z podziękowaniami i gratulacjami od burmistrza Głogowa Pawła Baja
2. Przewodniczący Rady Miejskiej w Głogowie  - Aleksander Jurek,  który podziękował w imieniu Rady i wręczył duży bukiet kwiatów.
3. V-ce Przewodnicząca  Rady Miejskiej – Maria Drzał 
4. Sołtys sołectwa Wysoka – Zofia Tracz
5. Przedstawicielka ZCHiO w Rzeszowie, która pogratulowała oraz odznaczyła najbardziej aktywnych  chórzystów brązowymi i srebrnymi odznakami ZCHiO.
W programie obchodów 15 – lecia  chórzyści mają jeszcze wyjazd z rodzinami na wspólną, kilkudniowa wycieczkę. 
 

Kalendarz

Sonda