Wysoka Głogowska
ZAPRASZAMY!
ch30Jak już zapewne wielu zdołało zaobserwować, że zakładka z aktualnościami chóralnymi od jakiegoś czasu zamilkła. Wynika to z tego, że nie docierają do mnie informacje od kiedy wystąpiłem z czynnego członkowstwa w chórze.  Z tego co wiem, to nastąpiła  rezygnacja  dyrygenta Mirosława Szpyrki z prowadzenie zajęć w Miejsko Gminnym Domu Kultury w Głogowie Młp. a zarazem także prowadzenia Męskiego Chóru „Gloria”. Rezygnacja nastąpiła przed wakacjami 2017r. Okres wakacyjny dla chóru, to pewne „Vacatio Legis” w oczekiwaniu na nowego dyrygenta.
Od września 2017r. chórzyści zaczynają ćwiczyć z nowym opiekunem panem Wojciechem Markiem, który podjął się tej pracy. Pan Wojtek jest absolwentem Wyższej Szkoły Muzycznej, jego ulubionym instrumentem jest klarnet. Oprócz pracy z chórem prowadzi również Gminną Orkiestrę Dętą, Zespół Muzyczny „Hanka” oraz zajęcia z młodzieżą. Pierwszy występ z chórem „Gloria” zaprezentował podczas mszy świętej odpustowej w drugą niedzielę października. Pan Wojtek również wystąpił na scenie w Domu Ludowym z zespołem Hanka podczas Dnia Seniora w Wysokiej Głogowskiej. 
Próby chóru odbywają się w każdy piątek o godz. 18:30 w salce katechetycznej przy kościele. Chór liczy obecnie ok. 20 osób. Dyrygent zachęca do wstępowania w szeregi chóru. 
jubleusz1Niedziela 23  października  2016 r. była dniem świętowania Jubileuszu 15-lecia  Męskiego Chóru „Gloria” z Wysokiej Głogowskiej
Chór rozpoczął obchody o godz. 16:00  uczestnictwem   Mszy św. W kościele parafialnym  Matki Bożej Różańcowej.
Po mszy św. chór wystąpił z koncertem, wykonując pieśni kościelne, patriotyczne i ludowe.
Po koncercie, zaproszeni goście, członkowie rodzin chórzystów oraz sympatycy spotkali się w Domu Ludowym na dalszej części uroczystości.
Na wstępie powitał wszystkich zebranych dyrygent chóru Mirosław Szpyrka. Podziękował także chórzystom i ich rodzinom za wyrozumiałość i zaangażowanie związane z dotychczasową  działalnością chóru. Z podziękowaniami dla chórzystów,  dyrektora  MGDK w Głogowie, przedstawiciela Związku Chórów i Orkiestr w Rzeszowie, przewodniczącego Rady Miejskiej w Głogowie, proboszcza parafii, dyrektor ZS w Wysokiej, pani sołtys wystąpił prezes chóru Tadeusz Pietrucha. 
Po wystąpieniach ze strony chórzystów słowa gratulacyjne oraz podziękowania składali: 
1. Dyrektor MGDK w Głogowie – Dariusz Lewandowski-Socha, który podziękował chórzystom oraz wręczył pamiątkowy grawerton z podziękowaniami i gratulacjami od burmistrza Głogowa Pawła Baja
2. Przewodniczący Rady Miejskiej w Głogowie  - Aleksander Jurek,  który podziękował w imieniu Rady i wręczył duży bukiet kwiatów.
3. V-ce Przewodnicząca  Rady Miejskiej – Maria Drzał 
4. Sołtys sołectwa Wysoka – Zofia Tracz
5. Przedstawicielka ZCHiO w Rzeszowie, która pogratulowała oraz odznaczyła najbardziej aktywnych  chórzystów brązowymi i srebrnymi odznakami ZCHiO.
W programie obchodów 15 – lecia  chórzyści mają jeszcze wyjazd z rodzinami na wspólną, kilkudniowa wycieczkę. 
 

gloria

Obecnie Chór "Gloria" nieco mniej koncertuje. W tym roku upływa 15 lat od jego założenia. To już drugi jubileusz założycielski. Pierwszy, bardzo uroczysty obchodzony był, gdy chór liczył sobie 10 lat. W listopadzie 2011 roku chór uroczyście uczcił 10-ty  jubileusz powstania z udziałem władz Gminy i ZChiO, nagrodzono oraz nadano odznaki najbardziej zasłużonym dla chóru.
Teraz chórzyści przygotowują repertuar w związku z organizacją tego wydarzenia. Zapewne będzie to również w miesiącu listopad, bo to wtedy 15 lat temu zapoczątkował swoją działalność.

StudiumOstatnie występy z kolędami: Chór "Gloria" 30 stycznia 2016 - wśród wielu chórów z kraju i zagranicy wystapił w koncercie galowym III Rzeszowskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek zorganizowanym przez Studium Muzyki Liturgicznej w Rzeszowie w w Bazylice OO. Bernardynów.

Natomiast 31.01 2016 r. panowie śpiewali kolędy w Zespole Szkół w Wysokiej Głogowskiej na wystepach Jasełkowych.

 

Wyniki III Festiwalu

 

Zdjęcia z Festiwalu

 

chr1W piątek 16 października br. w Wysokiej Głog. odbyły się uroczystości upamiętniające 31. rocznicę męczeńskiej śmierci bł. Ks. Jerzego Popiełuszki – kapelana „Solidarności”. Tegoroczne uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele pw. Matki Bożej Różańcowej w Wysokiej Głogowskiej.
Następnie, zaproszeni goście wśród których znaleźli się m.in. Burmistrz Głogowa Młp. Paweł Baj, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Wojciech Buczak, Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski, Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Mieczysław Miazga, Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. Aleksander Bobko, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Rzeszowskiego Jerzy Bednarz, złożyli wieńce przy pomniku JP II i bł. ks. Jerzego Popiełuszki.
W dzień wspomnienia bł. ks. Jerzego, miał miejsce występ chóru „Gloria”, który wykonał trzy podniosłe pieśni: „Rota”, „Polonez Katyński” oraz „Modlitwa o pokój”. Uczniowie klas 2 i 3 Gimnazjum z Wysokiej Głogowskiej zaprezentowali inscenizację pt. „Zło dobrem zwyciężaj” - poświęconą pamięci księdza, który jest symbolem walki o wolność.
 
chr2Chór "Gloria" czyni następne przygotowania do koncertów patriotycznych. Pierwszy odbędzie się 11 listopada w Domu Kultury w Głogowie Małopolskim z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Przygotowywane pieśni to:
  1. Rota
  2. Mazurek Dąbrowskiego
  3. Nie masz nad żołnierza
  4. Bogurodzica
  5. Polonez Katyński

Natomiast 15 listopada z nieco innym repertuarem chórzyści  wystąpią w Bratkowicach. 

W imieniu chóru zapraszam na w/w koncerty. Dokładne miejsce i czas rozpoczęcia podam później.

chorme Prezes Chóru Tadeusz Pietrucha oraz Dyrygent Mirosław Szpyrka zaprasza na cotygodniowe próby we wtorki o godzinie 18:30.  Zapraszamy również nowych chórzystów, będzie się łatwo dostosować, bo zaczynamy nowe pieśni. Kontakt z prezesem pod nr. tel. 17 7726 095 / 695 530 819.

MB

Międzynarodowy Festiwal Pieśni Religijnej „Cantate Deo", który organizowany jest przez Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Rzeszowie. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem artystycznym objęli: Biskup Rzeszowski – J. E. Ks. Bp. Jan Wątroba, Marszałek Województwa Podkarpackiego – Władysław Ortyl, Wojewoda Podkarpacki – Małgorzata Chomycz-Śmigielska i Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc. Wzięło w nim udział 21 zespołów chóralnych, łącznie około 600 osób. Chóry w kościele pw. Świętego Wojciecha i Stanisława prezentowały dowolny repertuar o tematyce religijnej. W jury zasiadali prof. Elżbieta Wtorkowska z Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego z Bydgoszczy jako przewodnicząca, prof. Milan Pazurik z Bańskiej Bystrzycy ze Słowacji i ks. dr Andrzej Widak, dyrektor Diecezjalnego Studium Organistowskiego w Rzeszowie.
Męski Chór "GLORIA" z Wysokiej Głogowskiej miał zaszczyt koncertować wśród tak znakomitych chórów. Nasz chór zajął III miejsce w kategorii chórów jednorodnych oraz nagrodę pieniężną.

 

deo1deo2deo3deo4   M.B.

cantateZAPRASZAMY NA :
XIX  Międzynarodowy Festiwal
CANTATE DEO 2015
w dniach 19-21.06.2015 r.  
w kościele pw. Św. Wojciecha i Stanisława w Rzeszowie
 
Regulamin konkursu.
I Organizator:
• Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Rzeszowie;

II Cele Festiwalu:
• Pielęgnowanie polskiej i obcej literatury o tematyce religijnej;
• Prezentacja osiągnięć, wymiana doświadczeń, nawiązywanie kontaktów między zespołami;
• Doskonalenie poziomu wykonawczego amatorskich zespołów chóralnych.

III Warunki zgłoszenia:
• XIX Międzynarodowy Festiwal Pieśni Religijnej „Cantate Deo” ma charakter konkursu i odbędzie się w dniach 19-21.06.2015 r.
w kościele pw. Św. Wojciecha i Stanisława w Rzeszowie;
• Uczestnikami festiwalu mogą być amatorskie zespoły chóralne;
• Zespoły biorące po raz pierwszy udział w festiwalu zobowiązane są do przesłania nagrań CD kilku utworów a cappella aktualnie wykonywanych przez chór;
• Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 17.04.2015 r.

IV Warunki uczestnictwa:
• Kwalifikacji do festiwalu dokonuje Rada Artystyczna, a jej decyzje zostaną przekazane chórom do dnia 24.04.2015 r.;
• Repertuar konkursowy powinien obejmować kilka utworów na chór a cappella o tematyce religijnej, których łączny czas trwania nie może przekraczać 15 minut. Dopuszcza się wykonanie jednego utworu z towarzyszeniem instrumentalnym;
• W repertuarze konkursowym nie mogą znaleźć się utwory wykonywane przez chór na poprzednich festiwalach;
• Wszystkie koszty związane z pobytem chóry pokrywają we własnym zakresie. Organizatorzy nie zapewniają zwrotu kosztów podróży, wyżywienia, i noclegów, mogą natomiast pomóc w rezerwacji w/w. Szczegółowe informacje prosimy wpisać na karcie uczestnictwa;

• Organizatorzy zapewniają jeden gorący posiłek w dniu występu zespołu;
• Chóry zakwalifikowane do udziału w konkursie uiszczą opłatę wpisowego w kwocie 300 zł. Członkowie Polskiego Związku Chórów i Orkiestr – 150 zł (potwierdzone przez związek) do dnia 22.05.2015 r. na konto organizatora Festiwalu nr:

63 1240 2614 1111 0000 3958 5930 PEKAO SA II O. Rzeszów

Wpisowe nie podlega zwrotowi bez względu na przyczyny;

- Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 20.06.2015 r. o godz. 18.00.
Powołane przez organizatorów Jury decyduje o przyznaniu nagrody Grand Prix oraz o przyznaniu nagród (I, II, III miejsce)
w poszczególnych kategoriach:

A- chóry dziecięce do 16 lat
B- chóry młodzieżowe do 25 lat
C- chóry męskie i żeńskie
D- chóry mieszane
E- chóry akademickie
F- chóry kameralne
Wszystkie uczestniczące zespoły otrzymają dyplomy uczestnictwa.

Nagrody finansowe i rzeczowe muszą być odebrane podczas ogłoszenia wyników pod rygorem ich utraty.

Wspólna Msza św.
Msza św. dla uczestników festiwalu odbędzie się 20.06.2015 r.
o godz. 17.00, w czasie której wybrane chóry wykonają po jednym utworze ze swego repertuaru, wskazanym przez jurorów.

 

l11"Bogu na chwałę, ludziom na użytek" - pod takim hasłem 3,5 tys. muzyków zagrało i zaśpiewało w Licheniu. Odbył się tam VI Ogólnopolski Zlot Chórów i orkiestr.

80 orkiestr i ponad 40 chórów z całej Polski wystąpiło na schodach licheńskiej bazyliki, by oddać hołd Janowi Pawłowi II.
W zlocie wzięli udział muzycy zrzeszeni w Krajowym Związku Chórów i Orkiestr i w Ochotniczych Strażach Pożarnych.
3,5 tysięcznym zespołem pokierował Marian Chmielewski. Jak podkreślał muzykowanie w tak ogromnym składzie, to prawdziwe wyzwanie.
Zdaniem księdza profesora Kazimierza Szymonika amatorskie zespoły grające w małych miejscowościach to ważny element kultywowania tradycji.
Księża podkreślali też: "Muzyk powinien swoim dźwiękiem służyć Bogu, przybliżając świat do Niego". Kolejna szansa za dwa lata.

 

Pierwszy Zlot Chórów i Orkiestr, który odbył się w 2005 r. spotkał się z dużym uznaniem. Zorganizowany został z okazji rocznicy urodzin Karola Wojtyły. Już dwa lata później – w 2007 r. w zlocie wzięło udział 60 chórów i 40 orkiestr. Duże zainteresowanie było także w 2009 r. – w koncercie uczestniczyło ponad dwa tysiące wykonawców. Najwięcej uczestników miał  zjazd w 2011 roku, który 4 lata temu, zgromadził ponad 5 tysięcy muzyków.

Zdjęcia w galerii.