Wysoka Głogowska
ZAPRASZAMY!

parafiaJuż od dziś można poprzez jedno kliknięcie przejść na nową stronę Parafii Wysoka Głogowska. Po prawej stronie znajduje się baner kierujacy na tę stronę. Nową stronę internetową administruje Mateusz Ślęzak, na której znajdują się najbardziej aktualne wiadomości dotyczace parafii.

W roku 2017 Dzień Flagi RP przypada na 2 maja (wtorek) 

dzflagi

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Dzień Flagi Rzeczypospolitej to święto państwowe obchodzone 2 maja skupiające uwagę na symbolach państwowości polskiej, a w szczególności na Fladze RP. Jest to święto stosunkowo młode, bo obchodzone w Polsce dopiero od 2004 r., na mocy ustawy Sejmu RP z dnia 20 lutego 2004 roku. Dzień Flagi Rzeczypospolitej ma na celu propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych, które na przestrzeni wieków podlegały zmianie.Ustanowienie 2 maja dniem flagi państwowej ma swoje podłoże historyczne. Właśnie tego dnia żołnierze polscy z 1 Dywizji Kościuszkowskiej zawiesili biało-czerwoną flagę na kolumnie zwycięstwa w Tiergarten w Berlinie, zdobywając miasto przyczynili się do zakończenia działań wojennych w Europie w czasie II wojny światowej. Data ta nawiązuje również do czasów PRL-u, w których, w przed dzień ustanowienia Święta Konstytucji 3 Maja, władze komunistyczne wydały zakaz wywieszania flag państwowych dla upamiętnienia tego wydarzenia.
Obchody2 maja jako Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej wciąż utrwala się w świadomości społecznej i powoli zyskuje na popularności. 2 maja jest dniem, w którym organizowane są różnego rodzaju akcje i manifestacje polityczne. Jedną z nowych form uczczenia tego święta jest noszenie tzw. kokardy narodowej, czyli kolistej rozetki w barwach biało-czerwonych.

3 Maj w Głogowie Młp.

 konstytucja

 

d11W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014 - 2020 nasza miejscowość ma możliwość przystąpienia do tego programu w punkcie "Odnowa i rozwój wsi". 
Celem działania  tego programu są inicjatywy, które będą wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.
Nasze sołectwo przystępując do tego programu może liczyć na wsparcie finansowe zarówno z Urzędu Gminy jak i województwa. 
W związku z powyższym po wczorajszym spotkaniu Rady Sołeckiej z przedstawicielami organizacji pozarządowej i pilnych terminów czasowych zwołuje się  Nadzwyczajne Zebranie Wiejskie. Zebranie odbędzie się w najbliższą niedzielę 23.04.2017 r. o godzinie 17:00 w Domu Ludowym. Sołtys wsi oraz Rada Sołecka zaprasza wszystkich mieszkańców.
przetargiZostało ogłoszone postępowanie przetargowe na „Wykonanie koncepcji i projektu budowlanego zagospodarowania terenu parku w Wysokiej Głogowskiej.
 
Park w Wysokiej Głogowskiej koncepcja: zaprojektowanie ciągów spacerowych, chodników, alejek, oświetlenia parkowego, ławek, wymianę istniejącego ogrodzenia, odmulenie stawu, projekt kładki/mostka i siłowni plenerowej.
 
Firmy zainteresowane wykonawstwem projektu mogą składać swoje oferty do 13 kwietnia 2017 roku, godz. 10.00.
smsMOBILNY URZĄD system powiadamiania SMS
Mieszkańcy Gminy Głogów Małopolski mogą bezpłatnie korzystać z Gminnego Systemu Powiadamiania SMS.
Gminny System Powiadamiania to szybki i skuteczny sposób dotarcia z szeregiem ważnych informacji do mieszkańców gminy. System informuje za pośrednictwem SMS-ów o zagrożeniach meteorologicznych, utrudnieniach, awariach oraz ciekawych wydarzeniach kulturalnych i sportowych. Zarejestrowani użytkownicy będą otrzymywać również komunikaty urzędowe, dotyczące np.: zmian czasu pracy urzędu.
System wspiera również mieszkańców, którzy posiadają jedynie telefon stacjonarny lub mają trudności z odczytywaniem SMS-ów (np.: osoby starsze lub niedowidzące). Te osoby mogą otrzymywać komunikaty w postaci wiadomości głosowych przekazywanych na wskazany numer telefonu.
Otrzymywanie SMS-ów oraz wiadomości głosowych z gminy nie wiąże się z kosztami – system jest bezpłatny.
Wyślij SMS pod numer 664 400 100 o treści TAK.GLOGOW
Treść kodu wyrejestrowującego NIE.GLOGOW
Mieszkaniec nie ponosi żadnych kosztów.

b8W dniu 19 lutego br. w Rzeszowie odbyły się uroczystości z okazji 36 rocznicy podpisania porozumień ustrzycko-rzeszowskich, które zorganizowane zostały przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność” oraz Duszpasterstwo Rolników. Gospodarzem uroczystości był Przewodniczący Rady Wojewódzkiej NSZZ RI „Solidarność” w Rzeszowie Pan Jerzy Bednarz. Patronat honorowy nad obchodami objął Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński.

Uroczystości rozpoczęła Msza Św. w Katedrze Rzeszowskiej w intencji Ojczyzny i uczestników protestów chłopskich sprzed 36 lat, której przewodniczył ks. bp Kazimierz Górny, biskup senior diecezji rzeszowskiej. Homilię wygłosił ks. Jerzy Uchman, duszpasterz rolników w diecezji rzeszowskiej, podczas której złożył podziękowania za odważną postawę i rolę, jaką uczestnicy strajków chłopskich w Ustrzykach Dolnych i w Rzeszowie odegrali w historii Polski: „Nasi bohaterowie sprzed lat walczyli o sprawiedliwość społeczną dla rolnictwa, o godność i prawdę”. Ks. Jerzy Uchman podkreślił również, że „Siłą naszych ojców była wiara”. Po Mszy św. nastąpiło złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą Księdza Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka, orędownika spraw chłopskich.

W uroczystościech czynny udział wzięli przedstawiciele naszej miejscowości Władysław Wesół i Roman Krzysko. Oprawę muzyczną podczas mszy św. sprawował Męski Chór "Gloria" z Wysokiej Głogowskiej pod przewodnictwem dyrygenta Mirosława Szpyrki.

b1b2b3b4b5b6b7b9b10b11b12

Zapraszam również na ciekawy film

 

wist1
wist2Spółdzielnia Telekomunikacyjna „WIST” w Łące istnieje na rynku telekomunikacyjnym już 26 lat.
Inicjatorem założenia Spółdzielni był Wicemarszałek Senatu I i II kadencji Józef Ślisz, urodzony w Łukawcu 20 marca 1934 r. pochowany w Łace, zmarł 6 marca 2001 r. Podczas próby umiejscowienia w Wysokiej Głogowskiej centralnego śmietniska, odwiedził naszą miejscowość wraz Lechem Wałęsą.  
Dzięki jego staraniom Spółdzielnia otrzymała od firmy Northen Telekom centralę DMS-10 o pojemności 1000 NN. Jego marzeniem było aby Spółdzielnia z liczby 600 abonentów w początkowym okresie osiągnęła docelowo liczbę 10 000 abonentów. Ta liczba w 2006 roku została osiągnięta.
k66k74k85
Spółdzielnia Telekomunikacyjna "WIST" w Łące została zawiązana przez 15 członków założycieli na zebraniu w dniu 23 lipca 1991 roku.
Na podstawie przyjętego Statutu oraz założeń organizacyjnych w dniu  5 sierpnia 1991 roku Spółdzielnia Telekomunikacyjna „WIST" w Łące została zarejestrowana w rejestrze sądowym pod numerem 159/91 i tym samym uzyskała osobowość prawną.
Odpowiadając na rosnące potrzeby rynku Spółdzielnia rozpoczęła świadczenie usług telefonii stacjonarnej. Pierwsze lata działalności Spółdzielni były bardzo trudne. Pesymiści obawiali się czy Spółdzielnia potrafi prowadzić działalność  w warunkach gospodarki wolnorynkowej.
W Polsce nie było wówczas Spółdzielni Telekomunikacyjnej od której można by było zaczerpnąć  informacji na temat organizacji, zarządzania, finansowania, współpracy i wzajemnych rozliczeń z TP S.A. a także opracowania statutu Spółdzielni.
Spółdzielnia nie miała własnego lokalu. Pomieszczenia na urządzenia centralowe i biuro Spółdzielnia wynajmowała od Urzędu Gminy w Trzebownisku płacąc comiesięczny czynsz. Dopiero w 1996 roku został zakupiony były Ośrodek Zdrowia w Łące z przeznaczeniem na siedzibę Spółdzielni.
Cóż to była za radość, kiedy telefonia zawitała do naszej miejscowości. Było to w 1996 roku, czyli 21 lat temu. Wtedy, kiedy zadzwonił telefon wszyscy rwali sie do odbioru. Początkowo nieśmiało dzwoniono do sąsiada, bo mówiono, że to "gnojarstwo". Dzisiaj jest już całkiem inaczej i coraz mniej ludzi zapamiętuje tamte, nie tak odległe czasy. 
W chwili obecnej Spółdzielnia posiada na własność trzy budynki: dwa budynki w Łące (jeden jest to budynek techniczny, w drugim znajduje się siedziba Spółdzielni, biuro obsługi klienta i punkt kasowy), jeden budynek w Sokołowie Małopolskim (w którym jedna część jest przeznaczona na biuro obsługi klienta i punkt kasowy, natomiast w drugiej części są zainstalowane urządzenia  centralowe).
Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej musieli pokonać wiele trudności zarówno finansowych jak i organizacyjnych aby Spółdzielnia utrzymała się na rynku telekomunikacyjnym, przynosiła zyski i w dalszym ciągu rozwijała się, poprzez realizacje nowych inwestycji na poszczególnych miejscowościach i wprowadzanie nowych usług.
W 2000 roku Spółdzielnia rozszerzyła dotychczasowy wachlarz usług o nową usługę komutowanego dostępu do sieci Internet.
Dwa lata później tj. 2002 roku Spółdzielnia wprowadziła kolejną usługę Stałego Dostępu do sieci Internet w technologii ADSL.
Natomiast w grudniu 2009 roku uruchomiono innowacyjną usługę Telewizji Cyfrowej WIST TV.
Miejscowość Zalesie w gminie Czarna to pierwsza inwestycja, która została zrealizowana  w 2010 roku przez Spółdzielnię Telekomunikacyjną „WIST” w Łące i wyposażona w światłowodową sieć dostępową  „światłowód do domu” w technologii FTTH. Światłowód pełni rolę medium transmisyjnego i doprowadzony jest do domu Abonenta, dzięki czemu osiągamy usługę nowej generacji, bardzo szybki Internet, Telewizję Cyfrową o wysokiej rozdzielczości.
Obecnie, dzięki dynamicznemu rozwojowi, jesteśmy operatorem świadczącym usługi telefoniczne i internetowe kilkunastu tysiącom klientów indywidualnych oraz firm na obszarze powiatu rzeszowskiego w miejscowościach:
Jasionka, Łąka, Łukawiec, Nowa Wieś, Stobierna, Tajęcina, Terliczka, Trzebownisko, Wólka Podleśna, Zaczernie z terenu gminy Trzebownisko,
Górno, Markowizna, Nienadówka, Trzeboś, Trzebuska, Trzebuska Kąty, Turza, Wólka Niedźwiedzka, Wólka Sokołowska i miasta Sokołów Małopolski z terenu gminy Sokołów Małopolski,
Wysoka Głogowska i Rogoźnica (częściowo) z terenu gminy Głogów Małopolski,
Krasne, Malawa, Palikówka, Strażów z terenu gminy Krasne,
Łowisko, Nowy Kamień, Kamień z terenu gminy Kamień,
Wola Zarczycka (częściowo) z terenu gminy Nowa Sarzyna,
Rakszawa (częściowo) z terenu gminy Rakszawa
 oraz na obszarze powiatu łańcuckiego w miejscowościach: Czarna, Dąbrówki, Krzemienica, Medynia Głogowska, Medynia Łańcucka, Pogwizdów, Wola Mała i Zalesie z terenu gminy Czarna, Białobrzegi, Dębina i Wola Dalsza z terenu gminy Białobrzegi,
Kraczkowa (częściowo) z terenu gminy Łańcut a także miasta Łańcuta ul. Kraszewskiego i miasta Rzeszowa: ul. Potockiego, ul. Rubinowa, ul. Spichlerzowa, ul. Załęska i ul. Lubelska (częściowo).
Stale powiększamy ilość odbiorców Telewizji Cyfrowej WIST TV.