Wysoka Głogowska
ZAPRASZAMY!
sm1Pod koniec lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia dla Rzeszowa i okolic powstał problem składowania odpadów komunalnych (śmieci). Dotychczasowa lokalizacja składowiska nie spełniała wymaganych wymogów sanitarnych z powodu ograniczenia powierzchni składowej, a także protestów sąsiadującej z wysypiskiem ludności. Władze województwa usilnie starały się poszukać innego dogodnego miejsca lokalizacji wysypiska. Wybór padł na Wysoką Głogowską. Miejsce śmietniska miało powstać na terenach tzw. „Ruśniaków”; pól, lasów i nieużytków powstałych po komasacji gruntów rolnych jako tereny skarbu państwa. Było tego ok 70 hektarów. Już  komasacja gruntów rolnych (1979 – 1983) w Wysokiej była prawdopodobnie wstępnym zamiarem utworzenia składowiska. Tutaj też miała być składowana niebezpieczna dla zdrowia, zawierająca rtęć stłuczka szklana pochodząca z fabryki żarówek rtęciowych „Polam” w Pogwizdowie Nowym. Początkowo projekt ten utrzymywano w wielkiej tajemnicy. Załatwiano sprawę pomiędzy urzędami. Temat właściwie już był „zaklepany” i uzgodniony z władzami Gminy Głogów, gdzie ówcześni włodarze  zaakceptowali taki projekt nie licząc się z opinią mieszkańców.
Gdy do mieszkańców Wysokiej, Jasionki, Stobiernej i Tajęciny dotarła ta informacja zaczęto mocno protestować, gdyż taka lokalizacja utrudniałaby życie miejscowej ludności. Z obawy przed różnego rodzaju chorobami roznoszonymi przez gryzonie, ptactwo, itp. No i oczywiście niebywały smród. Władze jednak zapewniały, że to będzie składowisko ekologiczne, nowoczesne, spełniające wszelakie normy. Jednak mieszkańców to nie przekonało, bo widzieli jaka sytuacja bywa na innych tego typy śmietniskach. Zaczęto działania: pisano pisma do władz, zbierano podpisy sprzeciwu wśród ludności, których było  ponad 1200, szukano wsparcia wśród naukowców, posłów i senatorów. Tutaj muszę wspomnieć św. pamięci proboszcza naszej parafii Edwarda Wilka, który mocno zaangażował się w te sprawy. To on był głównym organizatorem działań. Duże wsparcie było od wielu znanych we władzach ludzi „Solidarności” między innymi u senatora RP Józefa Śliża pochodzącego z Łąki. 
Jednak działania w „pojedynkę” i w rozproszeniu nie przynosiły zamierzonych oczekiwań. Przy sugestii liczących się znanych ludzi postanowiono utworzyć i zarejestrować formalne koło „Polski Klub Ekologiczny”. Przewodniczącym klubu został Władysław Wesół, który mocno walczył o wycofanie się z projektu budowy wspomnianego śmietniska. Na zdjęciach przedstawiam kserokopie zawiązania się koła „PKE”
sm7sm8
Skierowano do różnego rodzaju instytucji „Oświadczenie „ mieszkańców. Oświadczenie otrzymali:
o Wojewoda w Rzeszowie
o Naczelnik M i G w Głogowie Młp.
o Wojewódzki Komitet Obywatelski przy „Solidarności” w Rzeszowie
o Wojewódzki Komitet Obywatelski przy NZSS RI
o Kluby posłów i senatorów Solidarności w Rzeszowie
o Ochrona Środowiska w WRN w Rzeszowie
o Tygodnik „SAN”
o Parafia Stobierna
o Parafia Jasionka
o Parafia Wysoka
o Sanepid
Poniżej kopie Oświadczenia:
sm5sm6
Organizacja  „Polski Klub Ekologiczny” zaczął działać; nieużytki terenu projektowanego śmietniska postanowiono  zalesić. Mieszkańcy w czynie społecznym, przy współudziale organizatorów nasadzili sadzonki drzew iglastych. Dzisiaj jak widać na zdjęciach rośnie już 35 letni okazały las. Drugim bardzo ważnym działaniem było zorganizowanie przemarszu, manifestacji  z transparentami, śpiewem pieśni religijnych i modlitwy. Piesza manifestacja, w której uczestniczyło ponad 100 osób przebiegała na trasie od kościoła  w Wysokiej pod Urząd Gminy w Głogowie. Przed ratuszem pojawiła się milicja, telewizja, dziennikarze i redaktorzy. Skierowano petycje do Naczelnika.
sm2sm3sm4
Jak możemy po latach się przekonać wszystkie te działania przyniosły oczekiwany rezultat. Śmietnisko zlokalizowano w innym bezpiecznym miejscu a my mieszkańcy mamy czyste środowisko dzięki wielu wspaniałych aktywistów, którzy niekiedy narażali swoje życie prywatne i zawodowe dla idei. Którzy to byli, możemy się dowiedzieć  z zamieszczonych kserokopii dokumentów. 
Wszystkim, którzy brali czynny udział  w działaniach przeciw śmietnisku, dziękujemy! Niech to będzie przykład dla pokoleń, że w jedności można wiele. 

pik3Dyrekcja, Rada Pedagogiczna,

Rada Rodziców i Uczniowie Zespołu Szkół

w Wysokiej Głogowskiej mają zaszczyt zaprosić
na Piknik Rodzinny,

który odbędzie się dnia 2 czerwca 2019r.

w godzinach od 1400 do 1900

na terenie Zespołu Szkół.

W PROGRAMIE:

 • Występy artystyczne dzieci z przedszkola oraz uczniów kl. I-III SP
 • Pokaz mody kolekcji LALALAY zaprojektowanej przez uczniów naszej szkoły - gość specjalny MAJA HYŻY
 • Występy wokalne uczniów (zespoły/soliści)
 • Występ Zespołu Tańca Nowoczesnego Fenomen MINI, Fenomen, Fenomen GOLD30 plus

PONADTO:

 • Goście z zagranicy-gry i zabawy, pokaz tańca indyjskiego
 • Rozgrywki sportowe
 • Koło fortuny, bańki mydlane
 • Bogata oferta gastronomiczna
 • Rodzinne gry i zabawy na scenie
 • Malowanie buziek, tatuaże, balonowe ZOO, kącik plastyczny
 • Zdjęcia z maskotką SKO

Tak było w 2017 roku

pik1pik2pik4pik5pik6

Jak się dowiadyję z nieoficjanych źródeł to pani dyrektor Jolanta Kwarta tego typu piknik organizuje już po raz 15-ty. Tak więc mamy swoisty jubileusz. Gratulujemy wytrwałości i zachecamy aby tak trzymać!  Jak państwo zauważacie jest to własciwie jedyna w ostatnich latach otwarta impreza plenerowa dla naszej społeczności. 

 

pe2W gminie Głogów Młp. największe poparcie - ponad 67 % uzyskało Prawo i Sprawiedliwość. Na drugim miejscu jest Koalicja Europejska, która osiągnęła wynik 18,51 % głosów. Znacznie mniejsze poparcie zyskały inne komitety: Konfederacja przekonała do siebie 6,49 % głosujących, Kukiz’15 zebrał 3,87 % głosów, Wiosna osiągnęła wynik 2,90 % głosów, Lewica Razem – 0,79 % głosów, Polexit – 0,18 % głosów. Najwięcej głosów otrzymał Tomasz Poręba (PiS) – 3 273, kolejno: Ewa Leniart (PiS) – 740 głosy, Krystyna Skowrońska (KE) – 414 głosów, Elżbieta Łukacijewska (KE) – 394 głosy. Frekwencja w naszej gminie wyniosła 49 %. Uprawnionych do głosowania było 15 161 osób.
Jak głosowała Wysoka Głogowska ?
   kliknij 2 x
pe1
wojs1Lokalizacje Jednostek Wojskowych w Polsce znajdują się zazwyczaj w miastach, choć jak wiadomo naszym mieszkańcom wojsko stacjonuje również na obszarach wiejskich. Mam na myśli naszą Jednostkę Wojskową 3533 Wysoka Głogowska, która funkcjonuje w strukturach organizacyjnych 3 Sandomierskiego Batalionu Radiotechnicznego im. ppłk Antoniego Wiktorowskiego PS. „KRUK”.  Zadaniem jednostki jest ciągła, całodobowa kontrola przestrzeni powietrznej w wyznaczonej strefie i na podejściach do granic RP.
Jednostkę zaczęto budować w 1956 r. a zaczęła funkcjonować rok później. Przy budowie uczestniczyli także mieszkańcy naszej miejscowości. W skład jednostki wchodziły koszary, stacja radiolokacyjna na tzw. „górce” na wschód od koszar, kuchnia i stołówka oraz 3 budynki mieszkalne dla kadry dowódczej. W jednym z budynków przez dłuższy czas mieściła się kantyna dla żołnierzy. W kantynie mogli się także zaopatrywać mieszkańcy. Był to sklep dość dobrze zaopatrzony  jak na te czasy. W kantynie sprzedawali Władysław Ślęzak a później Maria Wesół.
Pierwszym dowódcą jednostki był kpt. Julian Kulasa. Od 1959 roku dowództwo objął mjr Józef Piech (1958 – 1976), który to aktywnie włączył się w życie społeczne tutejszej miejscowości. Nawet potrafił współpracować z ówczesnym proboszczem parafii ks. Gabrielem Marszałkiem. Później mjr Stanisław Busz (1976 – 1991), następnie mjr mgr inż. Wiesław Karpiuk (1991 – 2003), kpt. mgr Tomasz Kaszuba (2003 -…) Żołnierze pomagali przy budowie drogi, szkoły, przy odśnieżaniu drogi dojazdowej do Głogowa. Uczestniczyli w życiu kulturalnym i sportowym. Mieszkańcy korzystali również z usług felczera kpt. Feliksa Burego, który zaskarbił sobie szacunek wśród ludności udzielając porad lekarskich. Miejscowa ludność darzyła ufnością żołnierzy. Wielu z nich pozakładali rodziny z Wysockimi kobietami, zarówno kadra zawodowa jak i żołnierze zasadniczej służby wojskowej i cieszą się wśród społeczeństwa uznaniem. Osiedlili się na stałe w naszej miejscowości.
wojs2wojs3wojs6
W latach dziewięćdziesiątych jednostkę odwiedził ks. dr biskup Edward Białogłowski. Miało to duże znaczenie dla wojska jak i dla ludności w zakresie współpracy między wojskiem i parafią. W roku 1999 nastąpiło historyczne nawiedzenie obrazu Matki Bożej Hetmanki Żołnierza WP. Było to za proboszcza Edwarda Wilka. Zachowało się kilka fotek z tego okresu.
kos33kos35kos36kos37kos39kos44kos45kos46kos47kos48kos49kos50kos51kos52kos54
Zasadnicza służba wojskowa w PRL trwała 2 lata dla sił lądowych i 3 lata dla marynarki. W 1989 roku skrócono ją do 18 miesięcy, a dla marynarzy - do 2 lat. Poborowy dostawał książeczkę wojskową. Po otrzymaniu wezwania trzeba było się stawić w Wojskowej Komendzie Uzupełnień. Komisja przyznawała kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej po przeprowadzeniu badań lekarskich. Tylko kategoria A oznaczała zdolność do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju i wojny. Poborowy z taką kategorią był kierowany do odbycia służby wojskowej. Po dwumiesięcznym szkoleniu odbywała się przysięga, w której odwoływano się do braterskiego przymierza z Armią Radziecką. Pozycja żołnierza zależała od stażu służby i DDC (Dni Do Cywila). Najtrudniej było przetrwać pierwszy okres - docierania "kotów", których stawiali do pionu "dziadkowie". Na 150 dni przed wyjściem do cywila trzeba było zaopatrzyć się w "falomierz" - miarkę krawiecką, z której co dzień odcinało się jeden centymetr.
Od 1999 roku obowiązkowo trzeba było służyć 12 miesięcy, od 2004 r. 11 miesięcy, w 2005 tylko 10 miesięcy. A od 2010 roku wojsko stało się Zawodową Służbą Wojskową, w której służbę pełnią też mieszkańcy naszej miejscowości w JW 3533 Wysoka.
Wojska radiotechniczne są jednym z najmłodszych rodzajów wojsk w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Zaistniały one w strukturach organizacyjnych systemu OP i całego Wojska Polskiego dopiero po II wojnie światowej. Stanowiły i nadal stanowią bardzo ważne ogniwo w systemie obrony powietrznej kraju. Swój bezpośredni rodowód wojska radiotechniczne wywodzą od pierwszych pododdziałów służby obserwacyjno meldunkowej wojsk OPL.
 21 września 1951 r. rząd podjął uchwałę w sprawie przygotowania i produkcji radarów dla potrzeb Sił Zbrojnych. Na efekty tej decyzji przyszło czekać aż do 1958 r. gdy wprowadzono do eksploatacji pierwsze polskie stacje radiolokacyjne z rodziny NYSA.
wojs4wojs5
3. grudnia 1957r. dowódca batalionu kpt. Włodzimierz Przemyski zameldował o zakończeniu prac organizacyjnych. Rok 1957 był okresem formowania się batalionu oraz intensywnego szkolenia kadry i żołnierzy zasadniczej służby wojskowej. W strukturach jednostki funkcjonowało wówczas 5 kompanii radiotechnicznych: w Ożarowie, Rozkoszy, Włókach, Wysokiej Głogowskiej i Przęsławiu.
Źródło: Wikipedia, Służba w wojsku PRL, 3 Batalion Radiotechniczny, Zarys dziejów wsi – St. Rusznica, własne zasoby wiedzy. 
zastOd ponad pół roku od wyborów samorządowych Urząd Miejski w Głogowie Małopolskim był bez wiceburmistrza. Wszystkie obowiązki spadały na głowę ratusza Burmistrza Pawła Baja. Zapewne posiłkował się w tym okresie osobą sekretarza oraz kierownictwa poszczególnych komórek organizacyjnych. Nie był to zapewne okres łatwy , gdyż przez kraj przetoczyła się fala strajków nauczycieli a samorządy musiały się z tym poradzić. Tym bardziej, że to był okres egzaminów i matur. W poprzedniej kadencji „Oświata” należała do zastępcy burmistrza.
Tak więc od 1 maja br. Burmistrz Głogowa Małopolskiego Paweł Baj powołał swojego zastępcę.  Jest nim Piotr Niedziela.
Piotr Niedziela urodził się 2 kwietnia 1978 roku. Jest absolwentem Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Ukończył studia podyplomowe w zakresie Rachunkowości i Finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Na podstawie egzaminu zawodowego zdanego przed Komisją Egzaminacyjną Oddziału Podkarpackiego w Rzeszowie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, otrzymał certyfikat księgowego. Od 2004 roku zawodowo związany z administracją skarbową. Do 2014 roku pracował w Dziale Podatku od Towarów i Usług oraz w Dziale Nadzoru nad Urzędami Skarbowymi przy Izbie Administracji Skarbowej w Rzeszowie. Do 2015 roku pełnił funkcję trenera wewnętrznego Krajowej Szkoły Skarbowości z zakresu podatku od towarów i usług. Do 2019 roku pracował w Dziale Egzekucji Administracyjnej Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie – poinformował głogowski Urząd Gminy.
Nowy zastępca burmistrza Głogowa Małopolskiego sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Referatu Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej, Referatu Sportu i Rekreacji, nad geodezją oraz strażą miejską.
źródło: glogow-mlp.pl
Korzystając z okazji, chciałem państwa poinformować, że Burmistrz Głogowa Małopolskiego Paweł Baj podpisał umowę ze starostą rzeszowskim na budowę pięciu odcinków chodników przy drogach powiatowych. Gmina przekaże na ten cel 600 tysięcy złotych. Drugie tyle dołoży starosta. W ramach tej umowy będzie  budowany odcinek chodnika w Wysokiej Głogowskiej w kierunku leśniczówki. Nie jest jeszcze określone na jakiej długości. 

do2Po uzyskaniu kilku fotografii, chciałem państwa zaciekawić jak zmieniał się Dom Ludowy w Wysokiej Głogowskiej na przestrzeni lat.
Niedługo jak na te czasy, bo zaledwie 9 lat po zakończeniu II Wojny Światowej w roku 1954 zakończono budowę DL w naszej miejscowości. Była to jedna z pierwszych inicjatyw wspieranych przez ówczesne władze komunistyczne inwestycja kulturalna, przy dużym udziale społeczeństwa w ramach tzw. czynów społecznych. Ludność miejscowa inicjowała, pomagała w projektowaniu, zdobywaniu materiałów budowlanych i w dużej mierze udziału w samej budowie, bez żadnej gratyfikacji finansowej.
DL wybudowano głównie z materiałów pochodzących z rozbiórki podworskiej stajni i spichlerza mieszczącej się na terenie dworskim. Obecnie Zespołu Szkół w Wysokiej Głogowskiej. W projekcie zaplanowano dużą salę zebrań z podwyższoną sceną teatralną, oraz inne pomieszczenia. W zamyśle było także by uczniowie szkoły podstawowej mogli korzystać z pomieszczeń do ćwiczeń wychowania fizycznego, występów artystycznych i tanecznych. 
W kolejnych latach budynek był ciągle rozbudowywany i dostosowany do potrzeb społeczeństwa. Dobudowano małą salę taneczną wraz ze zmiana zadaszenia, wygospodarowano pomieszczenie na kuchnię i sanitariaty. Budynek ocieplono. Zarówno budynek Domu ludowego jak i jego otoczenie ciągle zmienia swoje oblicze poprzez nowe budowle (podłoga taneczna, plac zabaw) i remonty. Przez dłuższy okres w budynku mieściła się Biblioteka Publiczna i placówka Urzędu Pocztowego.  Z biegiem lat bywały też placówki handlowe a obecnie znajduje się tam Punkt Apteczny i Gabinet Rehabilitacji. Pomieszczenia są często wynajmowane pod wszelakiego rodzaju imprezy okolicznościowe. Na obecny rok jest planowany dalszy remont ze środków funduszu sołeckiego, tym razem zaplecza kuchni.
Na pierwszym zdjęciu, za plecami uczniów dawne kontury Domu Ludowego.
do1do3do4do5do6do7do8do9do10do11do12do13do14do15do17do18do19do20do22do23do24do25do26do27
asfalt3Zamieszczony w aktualnościach ostatni artykuł o wypadku drogowym, utwierdził mnie w przekonaniu, że strona internetowa, którą się zajmuję powinna nadal istnieć, ponieważ jest jej duże zainteresowanie. W ciągu niecałych 24 godzin ponad 2200 odsłon tego artykułu, daje mi satysfakcję, że nie administruję tej strony tylko dla siebie. Tak więc jeszcze przez jakiś czas będę się dzielił z Państwem ciekawymi wiadomościami i spostrzeżeniami.
W ostatnim czasie w Wysokiej Głogowskiej można było zauważyć kilka ciekawych wydarzeń. Na drogach gminnych rozpoczęto remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych w ramach Gminnego Programu Asfaltowania Dróg Lokalnych. W naszym sołectwie program ten objął ulicę Polną i Słoneczną, gdzie wyasfaltowano odcinki po ok. 200 mb. na obu ulicach. Prace wykonywane były przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DĘBICA.
asfalt1asfalt2asfalt4asfalt5
W ostatnim czasie Ochotnicza Straż Pożarna z Wysokiej Głogowskiej niemal codziennie wyjeżdża do pożarów traw. Na zdjęciach jedna z takich akcji;
pozar1pozar2pozar3
 Wypalanie traw szkodzi - od lat alarmują ekolodzy, naukowcy, strażacy, a mimo to wiosną i jesienią każdego roku słyszymy o licznych pożarach łąk, pastwisk, nieużytków i trzcinowisk. Osoby wypalające trawy nie zdają sobie sprawy, że ich działanie może doprowadzić do gwałtownego pożaru, który przenosi się na lasy, zabudowania mieszkalne i gospodarcze.
Wypalanie traw, poza tym że to niechlubna praktyka, jest również niedozwolone. W ustawie z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody wprowadzono zakaz wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów. Za łamanie tego zakazu grożą sankcje karne w postaci grzywny albo aresztu. Zakaz wypalania traw jest również jednym z wymogów dobrej kultury rolnej. Ich przestrzeganie jest konieczne między innymi w ramach systemu dopłat bezpośrednich i stanowi jedną z tzw. zasad wzajemnej zgodności – katalogu wymogów i ograniczeń, jakim podlegają rolnicy korzystający z tych dopłat.
W ubiegły wtorek po raz pierwszy po wyborach Sołtysa i Rady Sołeckiej odbyło się spotkanie. Wiele dyskutowano na temat braku realizacji inwestycji zaplanowanych w ubiegłym 2018 r. takich jak asfaltowanie ul. Polnej i dwóch łączników. Od Radnych Rady Miejskiej nie otrzymaliśmy informacji wyjaśniającej ten temat. Pani Radna Maria Drzał poinformowała jedynie, że rewitalizacja szkolnego parku wypadła z realizacji na wskutek blokady Konserwatora Zabytków. Dyskutowano na jeszcze inne tematy związane z nadaniem nazw ulic. W dyskusji stwierdzono, że Program Asfaltowania Dróg Gminnych obejmuje zbyt małe odcinki w stosunku do oczekiwań mieszkańców.
Na stronie jest zamieszczona anonimowa Sonda na temat najbardziej potrzebnych inwestycji w Wysokiej. Zachęcam do oddania głosu, który da nam obraz najbardziej piorytetowych inwestycji.
wypadek5Dzisiaj tj. 26.04.2019 r. ok. godziny 15:30 na drodze powiatowej biegnącej przez naszą miejscowość Wysoką Głogowską, w okolicach numerów domu 275, wydarzył się groźny wypadek samochodowy. Czołowe zderzenie dwóch samochodów osobowych. Na jadącą prawidłowo rodzinę z Janowa Lubelskiego (dwie kobiety i małe dziecko) od strony Głogowa Małopolskiego w kierunku Jasionki samochodem marki Skoda najechał i uderzył z impetem w przednią lewą stronę Skody samochód marki Nissan, którego kierowcą był prawdopodobnie mieszkaniec naszej miejscowości jadący ze swoja matką. W wyniku zderzenia samochód Nissan obrócił się i wpadł do rowu. Pasażerka Nissana została dość poważnie ranna w głowę i zabrana do szpitala. Została zakleszczona w tym samochodzie. Aby ją wydostać strażacy musieli odciąć dach. Samochód do kasacji. Kierującej samochodem Skody wystrzeliła poduszka powietrzna w wyniku czego doznała niewielkiego urazu ręki. Pasażerka jadąca z tyłu z dzieckiem doznała niewielkiego stłuczenia głowy. Dziecku nic się nie stało poza urazem psychicznym.
Na miejsce zdarzenie szybko zjawiły się służby ratunkowe; Straż pożarna z Wysokiej i Rzeszowa, Policja, i Pogotowie Ratunkowe. Droga powiatowa przez około 4 godziny była zablokowana. Ruch odbywał się przez ulicę Słoneczną. 
To nie pierwszy wypadek na terenie naszej miejscowości. Apelujemy o rozważną jazdę po nowej nawierzchni, która kusi kierowców do szybszej jazdy. Przez miejscowość obowiązuje szybkość 50 km/godz. Niedopuszczalna jest też jazda pod wpływem alkoholu i innych używek niedozwolonych podczas prowadzenia pojazdów. 
wypadek1wypadek2wypadek3wypadek4wypadek6wypadek7
wa4Wielkanoc, Niedziela Wielkanocna, także: Wielka Niedziela, Zmartwychwstanie Pańskie, jest to najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie upamiętniające misterium paschalne  Jezusa Chrystusa: jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie, obchodzone przez Kościoły chrześcijańskie.
Poprzedzający Wielkanoc tydzień, stanowiący okres wspominania najważniejszych dla wiary chrześcijańskiej wydarzeń, nazywany jest Wielkim Tygodniem. Ostatnie trzy doby tego tygodnia: Wielki Czwartek (wieczór), Wielki Piątek, Wielka Sobota i Niedziela Zmartwychwstania znane są jako Triduum Paschalne.
Niedziela wielkanocna rozpoczyna się już w sobotę po zapadnięciu zmroku. Rozpoczyna ją Wigilia Paschalna, podczas której zapala się paschał – wielką woskową świecę, która symbolizuje zmartwychwstałego Chrystusa. Jest to również ostatni dzień Triduum Paschalnego, liczonego według kalendarza żydowskiego od wieczora Wielkiego Czwartku do wieczornych nieszporów w Niedzielę Do dnia dzisiejszego w wielu parafiach msze rezurekcyjne są odprawiane o poranku. Zapowiada ją uroczyste bicie w dzwony, głoszące, że Chrystus zmartwychwstał. Jednocześnie słychać kanonadę ze strzelb, petard, armatek i moździerzy, a cały ten harmider ma budzić świat do życia. Świętowanie Wielkanocy rozciąga się na kolejne osiem dni – oktawę wielkanocną, a szerzej na cały Okres wielkanocny, trwający 50 dni, a którego zakończeniem jest dzień pięćdziesiątnicy – Niedziela Zesłania Ducha Świętego. W 40. dniu (czwartek) obchodzona jest uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa.
376
Z obchodami świąt wielkanocnych związanych jest wiele zwyczajów ludowych. Do najbardziej popularnych w naszym regionie to: Śniadanie wielkanocne, pisanki, święconka, śmigus-dungus.   W polskim zwyczaju, po porannej rezurekcji rodzina zasiada do uroczystego śniadania wielkanocnego, które rozpoczyna się składaniem życzeń i dzieleniem się jajkiem i „święconką” z koszyczka. Na stołach znajdują się jajka, wędliny, wielkanocne baby i mazurki. Stoły zdobione są bukietami z bazi i pierwszych wiosennych kwiatów. 
wa1wa2wa3wa5
Życzenia Wielkanocne wraz z tą melodią przesyłam mieszkańcom naszej miejscowości a także wszystkim odwiedzającym stronę rodakom w kraju i za granicą
Wszystkiego Najlepszego!!! 
Administrator Mieczysław
boiskosk2Od kilku już lat uczniowie, pani dyrektor oraz  nauczyciele wychowania fizycznego czynili starania o poprawę nawierzchni, usunięcia pni drzew i ogólną estetykę boiska sportowego do piłki nożnej przy Zespole Szkół w Wysokiej Głogowskiej od strony północno wschodniej. Starania zapewne doczekają się realizacji ponieważ Burmistrz Głogowa Młp. ogłosił przetarg na wykonanie tego zadania i innych boisk w Głogowie i na Budach Głog.
Oferty na wykonanie tych zadań należy składać w Urzędzie Miejskim w Głogowie Młp., 36-060 Głogów Młp. ul. Rynek 1 (sekretariat,  pok. nr 1), w terminie do dnia 03.04.2019 r. do godziny 10.00.
Boisko w Wysokiej Głogowskiej (trawiaste) - zakres zadania inwestycyjnego będzie
polegał na poprawie murawy poprzez areacje, piaskowanie, wałowanie i dosianie
trawy (z podstawowym przeznaczeniem do piłki nożnej) przy Zespole Szkół w
Wysokiej Głogowskiej o wymiarach dł. 65 m x szer. 23,5 m.
Zakres prac obejmuje:
­ rekultywacja murawy boiska
­ zakup i montaż 2 bramek
­ zakup i montaż wiaty rowerowej na 24 stanowiska
­ zakup i montaż 2 betonowych koszy na śmieci
­ zakup i montaż piłko chwytów od strony drogi publicznej.
 
W zakresie prac nie widać usytuowania kilku ławek, które przydałyby się zapewne dla nauczycieli i widzów. Mam nadzieję, że moje spostrzeżenie zostanie zauważone.
boiskosk1boiskosk3
 

Kalendarz

Sonda