Wysoka Głogowska
ZAPRASZAMY!
dl8Informuje sie mieszkańców o zwołaniu Zebrania Wiejskiego w najbliższą niedzielę 24.09.2017 r. o godz. 17-00 w Domu Ludowym. Tematem zebrania będzie podział funduszu sołeckiego na 2018 r. oraz omówienie planowanych iwestycji na przyszłe lata. Na zebraniu będą przedstawiciele Gminy Głogów Młp, którym to będzie można zadać pytania nurtujace naszych mieszkańców. Zapraszamy.
Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym sołectwa. Szczegółowy zakres jego obowiązków określa statut. Jednak jednym z ważniejszych zadań zebrania wiejskiego jest wybór sołtysa i rady sołeckiej.
Co do zasady, zebranie wiejskie zwoływane jest przez sołtysa z własnej inicjatywy, a także na żądanie określonej liczby mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu. Ponadto, wniosek o zwołanie zebrania może zostać złożony przez radę gminy lub wójta / burmistrza.
 
Zebranie odbędzie się już w nowo wyremontowanej sali widowiskowej, która stała się bardziej funkcjonalna i zyskała nowoczesny wygląd. Wymieniono kaloryfery, na filarach i w części frontowej sceny ułożono płytki ceramiczne, poszerzono scenę, a na suficie wykonano nowoczesną aranżację i zamontowano ozdobne lampy. Całe pomieszczenie zostało gruntownie odmalowane. Dom Ludowy w Wysokiej Głogowskiej zapewna będzie coraz chętniej wynajmowany przez mieszkańców na organizację przyjęć rodzinnych i okolicznościowych. Poniżej zamieszczam kilka fotek.
dl1dl2dl3dl4dl5dl6dl7
szkola22Uczniowie w naszej gminie rozpoczęli rok szkolny. Oficjalna inauguracja odbyła się w Zespole Szkół w Wysokiej Głogowskiej. W czasie uroczystego apelu, który zgromadził uczniów wszystkich klas i całe grono pedagogiczne, burmistrz Paweł Baj życzył młodzieży wielu sukcesów i jak najlepszych wyników w nauce.
 
Ogłoszono przetarg na  modernizację drogi dojazdowej do pól w miejscowości Wysoka Głogowska. Zakres rzeczowy zadania obejmuje między innymi: wykonanie podbudowy o gr. 23 cm, uzupełnienie i zagęszczenie poboczy, renowacja rowów przydrożnych - prace zostaną wykonane na długości 280 mb. Firmy zainteresowane wykonawstwem mogą składać swoje oferty do 15 września 2017 roku., godzina: 10.00. Szczegóły na stronie internetowej UMiG Głogów Młp. lub w Urzędzie Gminy.
 
Trwają prace związane z remontem Domu Ludowego w Wysokiej Głogowskiej. Większość prac już została wykonana. Została ściągnięta boazeria, poszerzona i odnowiona została scena, zmieniony został sufit i ściany wraz z oświetleniem. Do ukończenia całego wystroju została jeszcze podłoga, która wymaga cyklinowania i lakierowania. Po zakończeniu całej inwestycji przedstawię więcej szczegółów i zamieszczę zdjęcia.
 
I jeszcze przypomnienie dla właścicieli psów o obowiązkowym szczepieniu czworonogów. Informacje na tablicach ogłoszeń.
 
dozynkiiW ubiegłą niedzielę w sołectwie Styków odbyły się tegoroczne Dożynki Gminy Głogów Młp. Podsumowanie żniw rozpoczęła dziękczynna msza święta, koncelebrowana przez księdza Wojciecha Barana proboszcza parafii pod wezwaniem św. Michała Archanioła, podczas której poświęcony został chleb oraz wieńce dożynkowe. Funkcję starostów pełnili Alicja i Krzysztof Sałata.
Po przejściu barwnego korowodu dożynkowego, zgodnie z tradycją, starostowie przekazali gospodarzowi gminy – burmistrzowi Pawłowi Bajowi bochen chleba wypieczony z tegorocznych zbóż. Grupy dożynkowe z poszczególnych miejscowości naszej gminy zaprezentowały na scenie bogate i kolorowe wieńce dożynkowe.
Wieniec dożynkowy z Wysokiej Głogowskiej prezentowało Koło Gospodyń Wiejskich (Maria Wilk, Krystyna Watras, Danuta Bazan, Emilia Poźniak, Maria Wesół, Danuta Rębisz oraz Rada Sołecka (Zofia Tracz, Zbigniew Jaskuła, Jerzy Chmiel.
W dalszej kolejności wyróżnionym rolnikom wręczono honorowe odznaki „Zasłużony dla Rolnictwa”. W imieniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi aktu dekoracji dokonał Poseł na Sejm RP Mieczysław Miazga. Wśród nagrodzonych znaleźli się: Zofia Pacyna z Głogowa Młp., Zygmunt Drozd ze Stykowa, Kazimierz Litwin z Bud Głog., Leszek Michalik z Huciska, Andrzej Selwa z Przewrotnego, Danuta i Tadeusz Kaczor z Przewrotnego, Marzanna i Jan Micał z Wysokiej Głog., Anna i Edward Płoch z Wysokiej Głog., Stanisław Barczak z Wysokiej Głog. oraz Roman Barczak z Wysokiej Głog.
W uroczystościach dożynkowych uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych, powiatowych, samorządowych, delegacje miast partnerskich: Ibrany, Spiskie Podhradie, Pereczyn, a także księża, przedstawiciele służb mundurowych, dyrektorzy szkół i jednostek organizacyjnych gminy.
Czas biesiady umilała gminna orkiestra dęta, mażoretki, występy artystyczne dzieci i młodzieży szkolnej oraz występy gminnych grup wokalno – tanecznych.
 
stolatJuż minął ponad miesiąc, kiedy to mieszkanka naszej miejscowości Stanisława Łyczko 23 czerwca 2017 roku obchodziła setną rocznicę swoich urodzin. Mimo tak pokaźnego wieku pani Stanisława trzyma się w znakomitej formie fizycznej i psychicznej. Niewielu ludziom Opatrzność Boska pozwala osiągnąć wiek, o którym marzymy wszyscy i niewielu ludziom jest dane świętować tak piękny Jubileusz.
W tym właśnie dniu do Szanownej Jubilatki z życzeniami kwiatami, listem gratulacyjnym i upominkami udała się delegacja z Urzędu Gminy Głogów Małopolski z panem Burmistrzem Pawłem Bajem na czele oraz paniami; Barbarą Bąk - kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, Marią Płoch inspektorem do spraw Dowodów Osobistym i Izabelą Pastułą pracownikiem Działu Promocji UG. Ku zaskoczeniu delegatów 100 latka powitała przybyłych przed własnym domem i wprowadziła gości do swego pokoju. Jubilatce towarzyszyła najbliższa rodzina. Odbyły się ciekawe rozmowy na temat przeżytych lat, oraz życzenia pomyślności i pogody ducha na kolejne lata w spokoju i zdrowiu. 
Do życzeń dołączają się mieszkańcy Wysokiej Głogowskiej, w tym Sołtys wsi pani Zofia Tracz wraz z Radą Sołecką. 
100101102103104105106

dro1W ramach Gminnego Programu Asfaltowania Dróg Lokalnych ułożono nowe nakładki asfaltowe w Wysokiej Głogowskiej. Łącznie ułożono 2000 m2 asfaltu za parkiem szkolnym, na ul. Słonecznej oraz na łączniku pomiędzy drogą powiatową i ul. Słoneczną. Koszt inwestycji wyniósł ponad 65 tysięcy zł.

 

dro2dro3dro4

Nowe nazwy ulic w Wysokiej Głogowskiej.

W związku z zapotrzebowaniem ludności przy rejestracji numeracji domów nowo powstających i prośbą o nadanie nazw ulic, Rada Miejska po konsultacji z Radą Sołecką nadała nowe nazwy.

Istniejące do tej pory:

  1. Stalowa (ulica domków na Zagrodach)
  2. Polna (ulica od strony wschodniej w Końcu)
  3. Słoneczna (ulica od strony wschodniej w Piaskach)
  4. Sosnowa (ulica po prawej stronie kierując się w stronę Domków jednorodzinnych w Piaskach)
  5. Leśna (ulica po prawej stronie kierując się w stronę Domków jednorodzinnych w Piaskach)
  6. Dębowa ( ulica boczna drogi powiatowej na początku wsi w Piaskach)

Nowe:

  1. Tęczowa (pierwsza ulica od Słonecznej w kierunku „Radarów” Działka nr. 609)
  2. Księżycowa ( druga ulica od Słonecznej w kierunku wschodnim Działka nr. 759)
  3. Cienista (trzecia ulica od Słonecznej w kierunku wschodnim Działka nr. 819)
  4. Pogodna (czwarta ulica od Słonecznej w kierunku wschodnim Działka nr. 935)

dro5

parafiaJuż od dziś można poprzez jedno kliknięcie przejść na nową stronę Parafii Wysoka Głogowska. Po prawej stronie znajduje się baner kierujacy na tę stronę. Nową stronę internetową administruje Mateusz Ślęzak, na której znajdują się najbardziej aktualne wiadomości dotyczace parafii.

d11W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014 - 2020 nasza miejscowość ma możliwość przystąpienia do tego programu w punkcie "Odnowa i rozwój wsi". 
Celem działania  tego programu są inicjatywy, które będą wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.
Nasze sołectwo przystępując do tego programu może liczyć na wsparcie finansowe zarówno z Urzędu Gminy jak i województwa. 
W związku z powyższym po wczorajszym spotkaniu Rady Sołeckiej z przedstawicielami organizacji pozarządowej i pilnych terminów czasowych zwołuje się  Nadzwyczajne Zebranie Wiejskie. Zebranie odbędzie się w najbliższą niedzielę 23.04.2017 r. o godzinie 17:00 w Domu Ludowym. Sołtys wsi oraz Rada Sołecka zaprasza wszystkich mieszkańców.
przetargiZostało ogłoszone postępowanie przetargowe na „Wykonanie koncepcji i projektu budowlanego zagospodarowania terenu parku w Wysokiej Głogowskiej.
 
Park w Wysokiej Głogowskiej koncepcja: zaprojektowanie ciągów spacerowych, chodników, alejek, oświetlenia parkowego, ławek, wymianę istniejącego ogrodzenia, odmulenie stawu, projekt kładki/mostka i siłowni plenerowej.
 
Firmy zainteresowane wykonawstwem projektu mogą składać swoje oferty do 13 kwietnia 2017 roku, godz. 10.00.
smsMOBILNY URZĄD system powiadamiania SMS
Mieszkańcy Gminy Głogów Małopolski mogą bezpłatnie korzystać z Gminnego Systemu Powiadamiania SMS.
Gminny System Powiadamiania to szybki i skuteczny sposób dotarcia z szeregiem ważnych informacji do mieszkańców gminy. System informuje za pośrednictwem SMS-ów o zagrożeniach meteorologicznych, utrudnieniach, awariach oraz ciekawych wydarzeniach kulturalnych i sportowych. Zarejestrowani użytkownicy będą otrzymywać również komunikaty urzędowe, dotyczące np.: zmian czasu pracy urzędu.
System wspiera również mieszkańców, którzy posiadają jedynie telefon stacjonarny lub mają trudności z odczytywaniem SMS-ów (np.: osoby starsze lub niedowidzące). Te osoby mogą otrzymywać komunikaty w postaci wiadomości głosowych przekazywanych na wskazany numer telefonu.
Otrzymywanie SMS-ów oraz wiadomości głosowych z gminy nie wiąże się z kosztami – system jest bezpłatny.
Wyślij SMS pod numer 664 400 100 o treści TAK.GLOGOW
Treść kodu wyrejestrowującego NIE.GLOGOW
Mieszkaniec nie ponosi żadnych kosztów.

b8W dniu 19 lutego br. w Rzeszowie odbyły się uroczystości z okazji 36 rocznicy podpisania porozumień ustrzycko-rzeszowskich, które zorganizowane zostały przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność” oraz Duszpasterstwo Rolników. Gospodarzem uroczystości był Przewodniczący Rady Wojewódzkiej NSZZ RI „Solidarność” w Rzeszowie Pan Jerzy Bednarz. Patronat honorowy nad obchodami objął Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński.

Uroczystości rozpoczęła Msza Św. w Katedrze Rzeszowskiej w intencji Ojczyzny i uczestników protestów chłopskich sprzed 36 lat, której przewodniczył ks. bp Kazimierz Górny, biskup senior diecezji rzeszowskiej. Homilię wygłosił ks. Jerzy Uchman, duszpasterz rolników w diecezji rzeszowskiej, podczas której złożył podziękowania za odważną postawę i rolę, jaką uczestnicy strajków chłopskich w Ustrzykach Dolnych i w Rzeszowie odegrali w historii Polski: „Nasi bohaterowie sprzed lat walczyli o sprawiedliwość społeczną dla rolnictwa, o godność i prawdę”. Ks. Jerzy Uchman podkreślił również, że „Siłą naszych ojców była wiara”. Po Mszy św. nastąpiło złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą Księdza Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka, orędownika spraw chłopskich.

W uroczystościech czynny udział wzięli przedstawiciele naszej miejscowości Władysław Wesół i Roman Krzysko. Oprawę muzyczną podczas mszy św. sprawował Męski Chór "Gloria" z Wysokiej Głogowskiej pod przewodnictwem dyrygenta Mirosława Szpyrki.

b1b2b3b4b5b6b7b9b10b11b12

Zapraszam również na ciekawy film