Wysoka Głogowska
ZAPRASZAMY!

podatkiPani Zofia Tracz, sołtys Wysokiej Głogowskiej informuje płatników podatku rolnego oraz od nieruchomości, że będzie odbierać należności kolejnej raty w/w podatków w dniach:

1. Poniedziałek 14.05.2018 w godzinach od 8:00 - 12:00

2. Wtorek          15.05.2018 w godzinach od 8:00 - 12:00

Odbiór w Domu Ludowym, na górze w "sołtysówce")

Przy okazji tego posta chciałem poinformować, że Rejonowy Związek Spółek Wodnych wyczyścił i założył betonowe pokrywy na dwóch studzienkach melioracyjnych znajdujących się przy przedłużeniu ulic Tęczowa i Księżycowa. Prace były przeprowadzone na mój wniosek, iż znajdowały się w fatalnym stanie. Były zasypane kamieniami i różnego rodzaju odpadami (w jednej znajdował się nawet stary telewizor). Brak pokryw stwarzał niebezpieczeństwo wpadnięcia dzieci a nawet dorosłych, gdyż studzienki nie były widoczne z trawy. Bulwersuje mnie jednak sprawa nieodpowiedzialności ludzi, którzy niszczą i nie dbają o sprawność urządzeń melioracyjnych. Chciałem jeszcze poinformować użytkowników urządzeń o zgłaszanie usterek związanych z melioracją do pana Jana Micał lub bezpośrednio do Zarządu Spółek Wodnych. W miarę środków finansowych awarie będą usuwane według kolejności zgłoszeń. Awarię powinien zgłosić własciciel nieruchomości opłacający składki melioracyjne.

szachy1Od 1 września 2017 roku popularna na całym świecie gra w szachy trafia do edukacji szkół podstawowych w Polsce. Tak jak zapowiedziała minister edukacji narodowej, Anna Zalewska. Polski Związek Szachowy we współpracy z wojewódzkimi związkami szachowymi i władzami lokalnymi od roku 2012 prowadzi projekt „Edukacja przez szachy w szkole”.
Zdaniem Polskiego Związku Szachowego, wprowadzenie tej gry do edukacji  jest pożądanym kierunkiem w jej rozwoju.
Projekt jest odpowiedzią na uchwałę Parlamentu Europejskiego, która powstała w 2012 roku.  Zdaniem Parlamentu gra w szachy niesie za sobą wiele pozytywnych przesłanek.  Kształtuje ona przede wszystkim zdolność analitycznego myślenia, rozwija zmysł twórczy, pamięć i intuicję, a także poprawia koncentrację oraz buduje determinację i wytrwałość. Jak  zaobserwowano, szachiści uczą się szybciej i osiągają wyższe oceny. Dalej idąc, szachy, jako gra dostępna dla każdej grupy społecznej może przyczynić się do integracji społecznej, a także zmniejszyć poziom dyskryminacji, przestępczości i różnych uzależnień.
Szachy budują psychikę
Bardzo ważny jest wpływ szachów na psychikę dzieci. Gra uczy odpowiedzialności i ponoszenia konsekwencji własnych decyzji, a także skutecznego działania pod presją, nie poddawania się nawet w najtrudniejszej sytuacji. Dziecko, które gra w szachy uczy się radzić sobie ze stresem i porażką. Rozwija opanowanie, koncentrację i uczy się szacunku do przeciwnika, gdyż żadnego przeciwnika nie można zlekceważyć. Gra w szachy przygotowuje do zdrowej rywalizacji, gdzie nie ma miejsca na brutalność, wyzwiska i wulgaryzmy.
Zgodnie z tym programem w całej Polsce odbywają się nauczania w szkołach oraz są organizowane różnego rodzaju turnieje szachowe dla dzieci. Przykładem takiego turnieju jest Drużynowy Turniej Szachowy Szkół Podstawowych, którego organizatorem było G2A ARENA Centrum Wystawienniczo-Kongresowe Województwa Podkarpackiego w Jasionce dnia 25 kwietnia 2018 roku. Turniej ten zaskoczył nawet organizatorów pod względem ilości zgłoszeń. Na planowane początkowo ok. 300 uczestników, chęć udziału w rozgrywkach zgłosiło ok. 700 zawodników i zawodniczek z ponad 70-ciu szkół nie tylko z Podkarpacia ale także z Małopolski, Łodzi i Tomaszowa Lubelskiego.  Wśród zgłoszonych znalazły się drużyny z naszej szkoły w Wysokiej Głogowskiej oraz szkoły Gminy Głogów Młp. ze szkoły podstawowej w Głogowie i  Stykowie.
Wysoką Głog. reprezentowały dwa 4 osobowe zespoły, w dwóch grupach wiekowych: 1. klasy od 1 – 3 Michał Pękala, Adam Wąs, Maciej Kowalski, Karolina Kraska, 2. klasy od 4 – 6 Paweł Furman, Piotr Barczak, Siłka Jakub, Zuzanna Kłonicka. Opiekunem był pan Tadeusz Zygo. Poproszono również mnie o pomoc w przetransportowaniu naszych uczestników i opiekę nad nimi. Turniej trwał dość długo bo od godz. 9:00 do prawie 18:00. Uczestnicy otrzymali prowiant żywnościowy, a na zakończenie pamiątkowe dyplomy uczestnictwa. Natomiast zwycięzcy; nagrody rzeczowe, puchary i medale.
System rozgrywek Drużynowego Turnieju Szachowego Szkół Podstawowych to system tupu szwajcarskiego na dystansie 7 rund po 15 min na partię dla każdego zawodnika. Nad zawodami czuwali sędziowie pod przewodnictwem sędziego głównego, którym był Marian Bysiewicz, sędzia szachowy klasy międzynarodowej – FIDE Arbiter Członek Zarządu Podkarpackiego Związku Szachowego w Rzeszowie Instruktor szachowy, posiada I kategorię szachową.
Turniej cieszył się dużym zainteresowaniem, także ze strony mediów TV, Radia i prasy.
hala gimnazjumNie piszę o Radzie Sołeckiej zbyt często, ale postanowiłem  naświetlić w pewnym stopniu jej pracę i dać skrótowe sprawozdanie.
W ubiegłym tygodniu pani sołtys Zofia Tracz zwołała posiedzenie Rady Sołeckiej w celu omówienia bieżących spraw dotyczących Wysokiej Głogowskiej oraz planów inwestycyjnych na ten rok i lata następne. Spotkanie miało nieco inny charakter  niż typowe zebrania Rady Sołeckiej.  W posiedzeniu oprócz radnych uczestniczył pan burmistrz Paweł Baj oraz dyrektor Zespołu Szkół w Wysokiej pani Jolanta Kwarta. Powodem tego udziału było przedstawienie wstępnego planu budowy hali sportowej przy Zespole Szkół, który to przedstawił i omówił pan burmistrz. Hala ma posiadać pełnowymiarowe boisko do gry w siatkówkę czy koszykówkę. Dwie kondygnacje z widownią , szatniami, sanitariatami i zapleczem technicznym. Będzie połączona od strony wschodniej do Gimnazjum tzw. Łącznikiem (korytarzem). W dużym stopniu do ustalenia lokalizacji tej inwestycji miał  Konserwator Zabytków, z którym  to zawsze mamy wiele kłopotów przy planowaniu prac w parku „Dworskim”.    Do projektu wniosła również uwagi pani dyrektor ZS. Poprosiła by w tych planach znaleziono i wygospodarowano pomieszczenie na świetlicę dla dzieci, kosztem innych, mniej potrzebnych pomieszczeń.  Projekt planu  ma wrócić do poprawek. (Zdjęcie przedstawia miejsce usytuowania hali).
drogazapoleJak Państwo wiecie w ostatnim okresie a szczególnie w okresie świątecznym, z powodu dość obfitych opadów deszczu i topniejącego śniegu stan naszych dróg gminnych był w fatalnym stanie. Najbardziej uciążliwą drogą była droga na „Zapole” . Mieszkańcy tego niewielkiego osiedla  mieli bardzo utrudniony ( a nawet jak twierdzą niemożliwy) dojazd do wioski, sklepu, kościoła czy lekarza. „Zapolanie” na tyle byli zbulwersowani tym faktem, ze postanowili dla zobrazowania faktów sprowadzić telewizję.(Na zdjeciu droga na Zapole) Po wizycie TV, gdy tylko pogoda umożliwiła prace, drogę przywrócono do użytkowania.  Sprawa tej drogi i innych dróg gminnych, o nawierzchni żwirowej była omawiana podczas w/w spotkania. Jak widać najbardziej zdewastowane i najczęściej uczęszczane  drogi są doprowadzane do użytkowania. Jest przywożony kamień i w miarę dostępnego sprzętu sukcesywnie drogi są naprawiane.
- Była poruszona sprawa asfaltowania dróg gminnych. Pan burmistrz wypowiedział się na temat Programu Asfaltowania Dróg Gminnych. Ustalono, że program ten obejmie część ulicy „Słonecznej” i  ulicy Polnej.
- Pan burmistrz poruszył jeszcze wiele innych spraw. Miedzy innymi sprawę poprawy dróg powiatowych na terenie Gminy Głogów Młp.  Gmina Głogów wydała do powiatu 300 tyś. zł aby współdziałać  w zakresie poprawy dróg, czy budowy chodników. Pani sołtys skierowała pismo do Starosty Rzeszowskiego oraz do Radnych powiatowych o uwzględnienie potrzeb naszego sołectwa w tych sprawach.
- Była poruszana sprawa przyłączy wodno – kanalizacyjnych dla nowo wybudowanych. Sprawa projektu budowy sieci wod-kan przy ul. Słonecznej i Polnej. Przewidziana budowa oświetlenia ulicznego  przy ul. Strumykowej i „Zagrody”.  Poprawa ciśnienia wody w sieci Wysoka. Dokończenie ogrodzenia stadionu. Budowa siłowni napowietrznej. Remont klatki schodowej do Ośrodka Zdrowia. Rewitalizacja parku przy Zespole Szkół. Remont Domu Ludowego.
- Dyskusja na temat skierowanego pisma przez mieszkańca naszej miejscowości w sprawie wywozu śmieci pana Zdzisława Jacka. Na dzień dzisiejszy uciążliwe śmieci zostały już uprzątnięte, a sprawą odbioru śmieci postanowił zająć się osobiści burmistrz w porozumieniu z Eko-Głog.
- Wyjaśnienie w sprawie konsultacji społecznych odnośnie przyłączenia do miasta Rzeszowa miejscowości  Miłocin i Pogwizdów Nowy.
- Wnioskowanie przez jednego z radnych Rady Sołeckiej o zmianę Ordynacji Wyborczej  na sołtysa. Wniosek nie znalazł aprobaty wśród zebranych.
Jak widzicie Państwo spraw nurtujących nasze środowisko wiejskie jest wiele. Staramy się rozwiązywać problemy na bieżąco. Czasem  nawet z pozoru błacha sprawa, staje się uciążliwa dla mieszkańców jak i dla nas społeczników. Starajmy się aby rozwiązywanie tych spraw odbywało się w drodze wzajemnego zrozumienia i życzliwości. Pozdrawiam MB.
 
dodatkiJak zapewne Państwo wiecie w marcu 2015 roku przestałem prowadzić  internetową stronę o charakterze sportowym. Powodem tej rezygnacji była chęć stworzenia przez Klub Sportowy strony typowo sportowej, zajmującej się rozgrywkami ligowymi naszej drużyny „Orzeł” Wysoka Głogowska. I tak też się stało, strona pod adresem www.orzel-wysoka.pl  była aktywna do marca 2018 r. Obecnie strona zamilkła i nie funkcjonuje. Zaciągnąłem  opinii administratora tej strony i otrzymałem odpowiedź, że strona nie działa z powodu jej nieopłacenia.
Informację tę piszę z powodu wielu zapytań kierowanych do mnie ze strony kibiców. Zainteresowanych informuję, że informacje związane z rozgrywkami ligowymi znajdziecie Państwo na stronie, którą administruję www.wysoka-glogowska.pl w zakładce sport znajdującej się po lewej stronie karty. Z zakładki możecie się dowiedzieć  o terminarzu rozgrywek, aktualnych wynikach spotkań naszej drużyny oraz poprzez zamieszczone poniżej zdjęcie „90min” możecie w łatwy sposób przejść  na stronę z tabelami i wynikami wszystkich spotkań. Zapraszam do odwiedzin . 
 
boks3Walka na pięści jest jednym z najstarszych sportów, znanym już w starożytnej Grecji i Rzymie. Znajdował się on w programie antycznych igrzysk olimpijskich. Statyczne bijatyki dwóch zawodników były bardzo brutalne i czasem kończyły się śmiercią. Walki te, toczone z minimalną ilością reguł, niewiele miały wspólnego z boksem − sportem, jaki narodził się w 1719 roku w Anglii. Wówczas to James Figg, uznawany za pierwszego w historii mistrza Anglii, założył przy Tottenham Court Road w Londynie "akademię" boksu. Walczący nie nosili rękawic i zadawali ciosy dopóki któryś z nich nie został znokautowany lub opadł z sił. Jack Broughton, który w 1730 roku zastąpił Figga, przez 18 lat zachował mistrzowski tytuł i jako pierwszy skodyfikował podstawy zasad tego sportu. Wstrząśnięty śmiercią na ringu jednego ze swych przeciwników, George'a Stevensona, sformułował i wprowadził w życie zbiór zasad znany jako Broughton's Rules, które w I połowie XIX wieku zostały zastąpione przez London Prize Ring Rules. 
Mieszkaniec naszej miejscowości, Mateusz Rudnicki,  jest uczniem klasy maturalnej  Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego w Głogowie Małp. Sport w rodzinie Rudnickich towarzyszy nie tylko Mateuszowi. Wcześniej przez wiele lat odnosiła spore sukcesy jego siostra Magda. Jej pasją była dyscyplina „Karate Tradycyjne”. Obecnie  już nie uczestniczy w zawodach. Mateusz również , gdy jeszcze miał 8 lat rozpoczął przygodę ze sportem trenując karate. Zapewne pewien wpływ na to miała jego siostra. W nieco późniejszym czasie zainspirowała go nieco inna dyscyplina „Kickboxing”. Jednak  mając lat 14 zapisał się do Rzeszowskiego Klubu Bokserskiego „Wisłok” i tam trenuje do tej pory boks amatorski. Do dziś stoczył już 56 walk odnosząc 44 zwycięstwa i 12 porażek. Jest laureatem wielu międzynarodowych i ogólnopolskich turniejów w tym tytułu Wicemistrza Polski  Juniorów podczas XXIII Mistrzostw Polski Juniorów – Kraków 2016.
Kolejny sukces Mateusz odniósł podczas III Ogólnopolskiego Turnieju Bokserskiego jakim był Turniej o Puchar Burmistrza Boguchwały, gdzie zwyciężył w kategorii seniorskiej. Była to pierwsza walka młodego pięściarza w nowej dla niego kategorii wiekowej.  W turnieju rywalizowało 64 zawodników z 21 klubów z Polski i Słowacji. Walki odbyły się we wszystkich kategoriach wiekowych i wagowych. Co ciekawe odbyły się również dwie walki kobiece. Turniej stał na wysokim poziomie, a zdobycie tytułu Najlepszego Seniora było dla Klubu RKB „Wisłok” jak i Mateusza dużym sukcesem. Po Turnieju Mateusz powiedział: Zwycięstwo w Boguchwale jest dla mnie cenne tym bardziej, że to moja pierwsza walka w nowej kategorii wiekowej. Walka z dużo starszym zawodnikiem  wiele mnie nauczyła, a tytuł najlepszego zawodnika jest moim udanym debiutem seniorskim. Do tej walki podchodziłem ze spokojem i koncentracją, ale jak do każdej walki bojowo.
Turniej w Boguchwale charakteryzują się świetną organizacją. Jak co roku publiczność licznie uczestniczyła w tym wydarzeniu, a transmisja walk online i wysoki poziom sportowy dodatkowo podniosły rangę wydarzenia.
Z naszej strony życzymy Mateuszowi samych sukcesów w życiu prywatnym i sportowym. Życzymy zdrowia, zdania matury i samych zwycięstw na ringu. Powodzenia!
Źródło: Ziemia Głogowska oraz wywiad.
Poniżej kilka fotek z występów Mateusza oraz filmik. Na filmie walka Mateusza jest w zakresie 5:33 – 5:44 a wywiad 6:16 – 6:24
boks1boks2boks5boks4boks6boks7boks8boks9boks10
orzeJeszcze tylko jeden tydzień pozostał do czasu, gdzie w Wysokiej Głogowskiej wyjdą na murawę boiska piłkarze „Orła” Wysoka Głogowska. Sezon piłkarski rzeszowskiej grupy klasy A rozpoczyna się w Wielką Sobotę. Inaugurację sezonu nasi piłkarze rozpoczną na własnym stadionie z  drużyną „Czarnych „ Czudec o godzinie 13:00. 
Zespół „Orła” rozgrywki na półmetku w rundzie jesiennej zakończył  na pozycji 12 w tabeli. Aby się utrzymać w  klasie A, chłopaki nie mogą lekceważyć żadnego spotkania i nadrabiać zaległości z jesieni.
Terminarz rozgrywek 2017 / 2018 znajduje się na stronie  w zakładce „sport”. Zapraszam do odwiedzania strony i do kibicowania naszej drużynie.
 
warsztaty6W poniedziałek 19 marca w kuchni Domu Ludowego w Wysokiej Głogowskiej, przy dużym zaangażowaniu naszych pań z Koła Gospodyń Wiejskich, miały miejsce warsztaty żywieniowe dla dzieci. Gospodynie wraz z dziećmi przygotowały dwie potrawy: pierogi „Ruskie” i placki „Proziaki”. Dzieci pod okiem opiekunki i gospodyń, mogły wypróbować swoje umiejętności, a w efekcie końcowym najeść się do syta wytworzonych pokarmów. Było to zapewne ciekawe a zarazem pouczające spotkanie przy wspólnym gotowaniu. W warsztatach wzięli udział uczniowie ze starszych klas szkoły podstawowej w Wysokiej Głog.
Głównym celem zajęć było dostarczenie dzieciom wiedzy z zakresu teoretycznych i praktycznych umiejętności planowania racjonalnego żywienia oraz przygotowywania posiłków zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi. 
Warsztaty żywieniowe dla dzieci miały za zadanie pokazać dzieciom dobre wzorce i kształtować ich zdrowe nawyki żywieniowe. Dlatego podczas warsztatów, wykładowcy starają się tworzyć odpowiednie warunki do aktywizacji myślenia, uwrażliwiać wszystkie zmysły dzieci.
W ramach tych zajęć dzieci:
poznają zasady prawidłowego odżywiania,
rozwijają wyobraźnię,
uczą się przygotowywać posiłki,
zapoznają się z pokarmami i produktami,
uczą się estetyki przyrządzania i podawania potraw,
poznają stare przepisy naszych babć.
Warsztaty inspirują również dzieci i ich rodziców do wspólnego gotowania. Dyskusji na ten temat i wymianę spostrzeżeń.
warsztaty1warsztaty2warsztaty3warsztaty4warsztaty5warsztaty7warsztaty8
 
dodatkiWychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób czytających stronę internetową o Wysokiej Głogowskiej, którą prowadzę, wstawiłem kilka dodatków. Dodatki będą pomocne nie tylko dla odwiedzających tę stronę, ale i dla mnie. Dadzą mi pewien obraz zapotrzebowania zainteresowania odbiorców.
  • Wstawiłem „kartkę bieżącego kalendarza” oraz wyświetlacz imienin w danym dniu, dla przypomnienia tym, którzy zapomnieli złożyć komuś życzenia.
  • Wstawiłem „Sondę” gdzie będę wstawiał  różnego rodzaju pytania. Na pierwszy rzut wstawiłem zapytanie na którą partię byś zagłosował. W tym pytaniu chcę zobaczyć jakie są sugestie naszego środowiska. Gdyby kogoś z państwa interesowały jakieś konkretne tematy, jestem na to otwarty.  Proszę tylko zasugerować pytanie. Głosowanie jest anonimowe. Dana sonda jest ważna 30 dni.
  • Trzeci dodatek to licznik odwiedzin strony. Zachęcam do zaglądania na stronę, abym nie miał odczucia, że robię to wyłącznie dla swojej  satysfakcji. Pozdrawiam. MB

w111

Tradycyjnie, w ubiegłą niedzielę  w Wysokiej Głogowskiej odbył się Kiermasz Wielkanocny. Tegoroczny zaplanowano na dzień, niedziela 18 marca od godziny 12:00 do 17:00. Wysockie Koło Gospodyń Wiejskich przygotowywało swe wyroby rękodzielnicze już od miesiąca aby wybór ozdób wielkanocnych był atrakcyjny i było w czym wybierać. 
Palmy, pisanki, wielkanocne koszyczki, baranki i zajączki a do tego rękodzieło i produkty regionalne - to wszystko można było nabyć na naszym kiermaszu. To była doskonała okazja aby w wiosenno - zimowej aurze wyjść z domu na spacer, zabrać dzieci i przygotować się do świąt. 
Poniżej przedstawiam kilka fotek z tego kiermaszu.
 
kierma1kierma3kierma4kierma5kierma6kierma7kierma8
ab16ZDROWE ODŻYWIANIE! JAK TO UGRYŹĆ?
Warsztaty dietetyczno-kulinarne w Domu Ludowym w Wysokiej Głogowskiej, które odbyły się 7 marca 2018 r. były miejscem wymiany doświadczeń, inspiracji, ale przede wszystkim pozytywnej energii. W grupach wielopokoleniowych współpraca przebiegała wspaniale. Najmłodszy uczestnik miał 5 lat, a najstarszy - 87 lat. Wszystkie osoby były bardzo zaangażowane, a przy tym pełne entuzjazmu i chętne do współpracy.
Warsztaty odbyły się na zlecenie Podkarpackiego Banku Żywności w Rzeszowie.
Spotkanie przygotowała i poprowadziła Joanna Niemiec-Górska, założyciel Centrum Wspierania Zmian Żywieniowych.  
Podczas warsztatów uczestnicy pracowali w trzech zespołach. Przygotowali zupę z ciecierzycą, ziemniakami i soczewicą (1), która w połączeniu z dobrym pieczywem pełnoziarnistym jest pożywnym i wartościowym daniem. Potrawa ta była okazją do rozmów o roślinach strączkowych, które są  dobrym źródłem białka roślinnego i sposobem na urozmaicenie diety.
Kolejną ciekawą propozycją były łódeczki z cykorii (2). Nadzieniem wypełniającym tą bardzo delikatną i kruchą sałatę były warzywa: drobno skrojone - czerwona papryka i por, zielony groszek i kukurydza z majonezem z fasoli. Tak, to było odkrycie! Fasola połączona z dobrym olejem, odrobioną musztardy i przyprawami dopełniła delikatny smak zdrowej przekąski. Każde podanie udekorowane zostało szczypiorkiem, natką pietruszki i kiełkami. Danie to zainspirowało uczestników do dowolnej modyfikacji, która może zagościć na Wielkanocnym stole. 
Na deser przygotowany został zdrowy krem czekoladowy (3) na bazie daktyli, awokado, bananów i oczywiście kakao. Tu prym wiodło najmłodsze pokolenie! Zdrowa przekąska była bez cukru, bez tłuszczu palmowego - dwóch głównych winowajców chorób cywilizacyjnych, począwszy od próchnicy, nadwagi, otyłości, cukrzycy typu II, chorób układu krążenia. 
Uczestnicy warsztatów dowiedzieli się, że zdrowe odżywianie nie musi być drogie i wymagające dużego nakładu pracy. Wystarczy odrobinę planowania i otwartość na nowe smaki. Bardzo pomocna jest wymiana doświadczeń i wsparcie najbliższych. 
Podczas warsztatów bardzo dużo rozmawialiśmy o przyprawach, które zgodnie z zaleceniami Instytut Żywienia i Żywności powinny zastąpić sól. Nadmiar soli to na początek problemy z nadciśnieniem, a potem choroby układu krążenia. Tylko jak zmniejszyć ilość soli? Na pewno od razu można zrezygnować ze słonych przekąsek. Zamiast tego możemy np. samodzielnie przygotować chipsy warzywne - warzywa pokroić w plastry i upiec w piekarniku lub uprażyć ciecierzycę z przyprawami. 
 
Należy także zwrócić uwagę na ilość soli w gotowych produktach jak sery, wędliny, chleb, przekąski. 
Maksymalna zalecana przez IŻŻ dzienna dawka soli to 5 gram czyli około 1 łyżeczka.  Pani Joanna Niemiec-Górska zaleca powolne redukowanie ilości soli dodawanej do potraw. Drastyczne  odstawienie soli może nas zniechęcić i możemy powrócić do takiej samej ilości jak na początku, a nawet większej. Podobnie jest ze zmianą żywienia. Jeśli wprowadzimy rygorystyczną dietę to może uda nam się wytrwać tydzień, dwa, może nawet dwa miesiące. Jeśli jednak będziemy czuli przymus do zmiany diety i to jeszcze na taką, która nie jest zgodna z naszymi smakami to prawdopodobnie bardzo szybko wrócimy do dawnych zwyczajów. 
 
Słowo dieta wywodzi się z greckiego δίαιτα (diaita) i początkowo miało znaczenie o wiele szersze odnoszące się do stylu życia, sposobu myślenia – nie zaś wyłącznie stylu odżywiania. Styl życia i sposób myślenia to nic innego jak nasze nawyki. Nawykiem może być picie wody, codzienny spacer, regularne posiłki, jedzenie warzyw. Taki nowy zdrowy nawyk powinien zastąpić picie kolorowych napojów, leżenie na kanapie, podjadanie. Zmianę nawyków wprowadzamy stopniowy np. zwiększając stopniowo ilość wypitej wody, wydłużając spacery, jedząc więcej warzyw. 
To tylko przykłady. Każdy jest inny - wyjątkowy i nie ma jednej idealnej diety i idealnego stylu życia, która będzie dobra dla każdego. Ważne jest, aby wiedzę nt. właściwej diety czerpać z wiarygodnych źródeł i nie podążać za modą, która zwykle przemija, a jej skutki zdrowotne mogą być bardzo niekorzystne dla organizmu. Przykładowe i najłagodniejsze z nich to niedobory witamin i minerałów, anemia. Jedno jest pewne - samodzielne posiłki przygotowane zgodnie z zaleceniami Instytutu Żywienia i Żywności będą solidną podstawą do zmiany nawyków żywieniowych. 
Bardzo ważna jest też aktywność fizyczna dla zachowania zdrowia i dobrego samopoczucia, która jest podstawą aktualnej Piramidy Zdrowia i Aktywności Fizycznej opracowanej przez IZŻ. Potwierdziła to jedna z uczestniczek warsztatów. Gdy zaczęła jeździć na rowerze odzyskała siły w nogach! Jej to pomogło, ale aktywność fizyczna również powinna być dobrana do stanu zdrowia i kondycji.
Tak więc bierzmy przykład z seniorów, sięgajmy do źródeł, rozmawiajmy z rodzicami, dziadkami, którzy wiele lat temu nie chorowali na choroby cywilizacyjne. Wynikało to z naturalnej diety, aktywności fizycznej, przebywania na świeżym powietrzu i braku przetworzonej żywności. 
 
Joanna Niemiec-Górska
Centrum Wspierania Zmian Żywieniowych
www.zmianyzywieniowe.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
P.S
Pani sołtys Zofia Tracz a także uczestnicy spotkania dziękują pani Joasi za wspaniałą atmosferę.
ab9ab4ab7ab8ab5ab6ab10ab11ab12ab13ab14ab15ab16ab17ab18ab1ab2ab3

doplaty

Od 2018 roku składanie wniosków o dopłaty dla rolników ma się odbywać obowiązkowo przez internet. W związku z powyższym w poniedziałek 26 lutego 2018 r. w Domu Ludowym w Wysokiej Głogowskiej, dla zainteresewanych odbędzie się szkolenie informacyjne o godzinie 12:00. Informacja od pani sołtys Zofii Tracz. Zapraszamy.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz pod tym adresem.

Kalendarz

Sonda