Wysoka Głogowska
ZAPRASZAMY!
wieza11Podczas ostatniego zebrania Rady Sołeckiej w dniu 18.09.2018 r. z udziałem burmistrza Głogowa pana Pawła Baja, były omówione tegoroczne i przyszłościowe inwestycje w Wysokiej Głogowskiej, o których to już wcześniej pisałem. Na koniec wystąpienia burmistrz przedstawił jeszcze jeden nieznany  temat a mianowicie dokumentację o warunkach zabudowy wieży przekaźnikowej telefonii komórkowej sieci „Plus”  w Wysokiej Głogowskiej. Projekt ten czeka jedynie na akceptację i podpis burmistrza. Wieża miałaby powstać na terenie myśliwych obiektu „Domku Myśliwskiego” i miałaby wysokość niemal 60 m.
Wśród radnych temat ten wzbudził wielkie zaskoczenie i zdziwienie. Wspomniany projekt był opracowany bez konsultacji społecznej, powiadomienia co najmniej gospodarza naszej miejscowości  sołtysa pani Zofii Tracz a także mieszkańców, zwłaszcza tych mieszkających w pobliżu zamierzonej budowy. 
W sytuacji gdzie problem zasięgu sieci komórkowej w Wysokiej Głogowskiej został w zasadzie rozwiązany przez instalację przekaźnika sieci  T-Mobile na strażnicy OSP, powstaje konkurencyjna, budząca duże kontrowersje stacja przekaźnikowa. Stacja ta być może będzie zakłócać przekaz przekaźnika na OSP sieci T-Mobile. 
Temat ten będzie poruszany na  Zebraniu Wiejskim w najbliższą niedzielę 23.09.2018 r. o godzinie 17:00. Mamy nadzieję, że na zebraniu pojawią się wnioskodawcy oraz osoby najbardziej zainteresowane tą inwestycją  i wyjaśnią zebranym sprawę. Zapraszamy mieszkańców o liczny udział w zebraniu.
 
wyPrzetarg na wykonanie jest już rozstrzygnięty. Wpłynęło 4 oferty. W zamówieniu jest mowa, że realizacja zamówienia ma nastąpić do 30 listopada 2018 r. Wygrała Firma: 
KONSORCJUM FIRM:
Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z.o.o Rudna Mała 47b, 36-060 Głogów Młp.- LIDER
MOLTER Zakład Usług Remontowo-Sprzętowych w Rudnej Małej Sp. z o.o., Rudna Mała 47b,
36-060 Głogów Młp.- PARTNER, 
 
1. Wykonanie ścieku przykrawężnikowego z kostki brukowej na długości 3 570 mb.
2. Prace przebudowy drogi na odcinku 7,61 km
3. Przebudowa przepustów drogowych (obudowa wlotów i wylotów betonem)
4. Asfaltowanie (warstwa wiążąca 4 cm + warstwa ścieralna 4 cm + geosiatka z włókien szklanych)
5. Przebudowa części chodnika oraz budowa części nowego
6. Przebudowa słupków i znaków drogowych
7. Przebudowa barier ochronnych i ustawienie dodatkowych + bariery odgradzające ruch pieszych
8. Przebudowa skarp poboczy ( czyszczenie, formowanie i umacniania)
9. Odcinkowe wzmocnienie (poszerzenie ) krawędzi jezdni
10. Wyprofilowanie i utwardzenie powierzchni skrzyżowań oraz poprawa wyłukowań
11. Odcinkowe umocnienie dna rowów przez ułożeni korytek ściekowych
12. Wykonanie odcinków rowu krytego ze studzienkami
drog12 1drog12 2drog13
 
"Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej Zarządu Dróg Powiatowych  w Rzeszowie",
lwowW rozmowach z ludżmi zaobserwowałem zainteresowanie wyjazdem na dawne ziemie polskie do Lwowa. Chetnych jest dużo, jednak podstawowym problemem jest paszport. Oczywiście nie ma trudności z jego wyrobieniem, ale pewne koszty z tym zwiazane trzeba ponieść. Wyrobić zdjecie i złozyć wniosek do Urzedu Wojewódzkiego.
 
Organizujemy taki wyjazd wycieczkowy do którego zachęcam. Jest jeszcze  niewiele czasu na wyrobienie paszportu. Myślę, że koszt wycieczki jest na możliwości każdego. Ponizej przedstawiam program wycieczki. W razie pytań dzwonić na mój numer 782 235 920. Ilość miejsc ograniczona do ilości miejć w autobusie.
 
Wycieczka do Lwowa
W dniach 29 - 30.09.2018
Program:
29.09.2018 (sobota)
- Zbiórka w Rzeszowie o godzinie 4 30;
- Przejazd autokarem na trasie: Rzeszów – Medyka – Lwów;
- Przyjazd do Lwowa –śródmieście Lwowa, Rynek z Ratuszem (wyjście na taras widokowy Ratusza), kamienica Czarna i Królewska (wejście na Dziedziniec Włoski), „Kopalnia Kawy”,  kaplica Boimów, katedra rzymskokatolicka, dzielnica żydowska, dzielnica ruska z Cerkwią Zaśnięcia NMP (Wołoska), dzielnica ormiańska z  katedra ormiańska, kościół Dominikanów; obiadokolacja. 
- Wieczorem możliwość spektaklu w Operze („Kiedy kwitną paprocie”)
- Nocleg;   
30.09.2018 (niedziela)
- Śniadanie, objazd po mieście: Politechnika i Uniwersytet Lwowski, kościół św. Elżbiety, dawne Ossolineum, 
- zwiedzamy: katedrę grekokatolicką św. Jura, panorama Lwowa z Góry Zamkowej, obiad, czas wolny
- Cmentarz Łyczakowski oraz Obrońców Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich 
- Powrót do Rzeszowa około 22.00
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany trasy wycieczki oraz  kolejność.
Koszt: 300 złotych + spektakl w Operze dla chętnych do 600 UAH (tj. ok 80 zł)
Koszt obejmuje: transport, nocleg, 2 obiady, śniadanie, usługi przewodnickie, bilety wstępu, ubezpieczenie od kosztów leczenia i NNW, opłaty drogowe, parkingi
Uwaga: Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny paszport min. 3 miesiące od terminu wyjazdu
Uwaga: Chętnych pójścia do opery proszę o pilne zgłaszanie, ponieważ bilety w w/w cenie są na ukończeniu. Po wyczerpaniu się tych biletów cena może sięgać nawet do 400 zł.
piknik11Nazwa „Piknik” wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych. Jest to popularna zwłaszcza w tym kraju forma wypoczynku na świeżym powietrzu i spożywaniu posiłku na rozłożonym kocu.
W Polsce imprezy „Pikników Rodzinnych” przyjęły znacznie inny charakter. Są to spotkania organizowane poprzez różnego rodzaju organizacje społeczne i pozarządowe. Podczas tych imprez organizatorzy zapewniają przez parę godzin wiele zabawy i rozrywki dla rodzin, dzieci i młodzieży. 
Tradycją stało się już w Gminie Głogów Małopolski, że pikniki rodzinne odbywają się corocznie w każdej miejscowości gminy. Dobrą zabawę zapewnia Gminny Dom Kultury w Głogowie.
W Wysokiej Głogowskiej taki piknik odbędzie się już niedługo, bo 26 sierpnia przy Domu ludowym w Wysokiej od godziny 15:00.
Przewidywany program to:
1. Występ kapeli ZPiT „Hanka” z MGDK w Głogowie.
2. Występ Zespołu Tanecznego z ZS w Wysokiej – grupa „Fenomen Mini” pod opieką Małgorzaty Kościelnej.
3. Męski Chór „Gloria” – gdzie będziemy mogli poznać nowego dyrygenta panią Karolinę.
4. Dyskoteka
5. Zabawy, konkursy, malowanki itp.
To jest taki wstępny program. Szczegóły jeszcze w dopracowaniu. Na piknik zapraszają: Burmistrz Głogowa Młp. Paweł Baj, Dyrektor MGDK Dariusz Lewandowski – Socha, radni Rady Miejskiej i Sołeckiej oraz pani Sołtys Zofia Tracz.
 
Mimo tak niesprzyjającej pogody prawie wszystkie zaplanowane występy odbyły się. Na zakończenie wszyscy wykonawcy jak i chętni goście zostali zapraoszeni na wspaniały bigos ugotowany przez nasze Koło Gospodyń Wiejskich. Myślę, że warto było przyjść posłuchać muzyki, śpiewu i występu dzieciaków. 
cme1Dzisiaj rozpoczęły się prace przy cmentarnym parkingu.  Już 4 lata mija kiedy to ułożono z kostki brukowej drogę do cmentarza od drogi powiatowej. Była to bardzo potrzebna inwestycja, ponieważ podczas wiosennych roztopów i  aury deszczowej przedostanie się na cmentarz  było utrudnione.  Jak zapewne państwo zauważyliście wybudowana droga nie rozwiązała do końca problemu.  Po obu stronach chodnika tworzyły się kałuże błotne i podczas opadów wysiadanie z samochodów nie było komfortowe.
Burmistrz Gminy Głogów Paweł Baj podjął decyzję o poszerzeniu strefy wygodnego parkowania i właśnie w tym momencie trwają tam roboty. Poszerzenie będzie polegać na utwardzeniu powierzchni  nakładką asfaltową po obu stronach chodnika na szerokości po 5,5 mb wzdłuż całej długości chodnika. Mamy nadzieję, że użytkownicy parkingu poprą tę inicjatywę. O postępach robót będę zamieszczał fotografie.
cme2cme4cme3cme5cme6cme7cme8
drog7Długo oczekiwana inwestycja drogowa w Wysokiej Głogowskiej zapewne doczeka się realizacji.
- Uchwałą Rady Powiatu Rzeszowskiego z dnia 14 sierpnia 2018 r. zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 5 216 102 zł. z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pod nazwą „ Rozbudowa drogi powiatowej Nr. 1373R Głogów Młp. – Wysoka Głogowska – Jasionka, polegająca na rozbiórce i budowie nowego obiektu mostowego na rzece Szuwarka / Gołębiówka  w miejscowości Wysoka Głogowska wraz z rozbudową dojazdów w niezbędnym zakresie. Kwota 80 000 zł – wkład własny powiatu.
- Przebudowę drogi powiatowej Nr. 1373R Głogów Młp. Wysoka Głogowska – Jasionka w km od 1 +_060  do 8+670 kwota 5 136 102 zł.
- Na realizację tych zadań Rada Powiatu Rzeszowskiego zaciągnęła dodatkowe  zobowiązanie pieniężne (kredyt) w kwocie 80 000 zł.
W/w droga naprawdę wymaga koniecznej przebudowy czy remontu. Podczas budowy chodnika w roku 2009 drogę nieco poszerzono a umiejscowione studzienki wody odpływowej zaniżyły się i stwarzały zagrożenie dla kierujących. Kierowcy omijając dziury przy chodniku odbijają na środek jezdni tworząc zagrożenie dla nadjeżdżających z przeciwka. Na drodze tej podczas burz tworzy się wiele zastojów wodnych utrudniających jazdę kierowcom jak i dla pieszych korzystających z chodnika. 
My użytkownicy tej drogi  życzymy sobie szybkiej realizacji owej inwestycji i zadowolenia z jej użytkowania.
Skoro jestem przy temacie tej drogi chciałem nadmienić, że w ostatnich dniach trwają prace pracowników Gminy Głogów Młp. przy odchwaszczaniu i czyszczeniu chodnika. W niektórych miejscach chodnik był mocno zarośniety chwastami i wymagał niezłocznego czyszczenia. Chwasty na chodniku stwarzają uszkodzenia chodnika poprzez rozrost systemu korzeniowego roślin a zarazem wygląd tego chodnika nie jest zbyt estetyczny.
drog1drog2drog3drog4drog5drog6
 
dlu3W miesiącu sierpniu 2018 r. rozpoczęły się dalsze prace remontowe Domu Ludowego w Wysokiej Głogowskiej. Remont polega na odnowie małej sali tanecznej. W zakres robót wchodzi: zerwanie starej boazerii, przebudowa sceny, gipsowanie ścian, wykonanie szpalet  w oknach , zlikwidowanie wentylatora i zabudowa na scenie istniejących okienek. Odnowa oświetlenia, malowanie, wymiana drzwi do kotłowni.  Być może uda się jeszcze zmienić sufit i położyć płyty karton-gips. Trwają negocjacje w tym temacie z Urzędem Gminy.
Remont finansowany jest z funduszu sołeckiego, którego podział  był uchwalony w zeszłym roku na Zebraniu Wiejskim. O postępach robót będę zamieszczał fotografie.
dlu2 1dlu2 2domlu1dom33
 
doynkiDożynki to święto ludowe połączone z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw. Dożynki zmieniały swój charakter obchodów przez lata. Obecnie uroczystości dożynkowe mają zarówno charakter religijny, świecki jak i ludowy, powiązany z zabawą z okazji zakończenia zbiorów. W przypadku dożynek o charakterze religijnym podziękowania za plony składane są zwykle chrześcijańskiemu Bogu i Matce Bożej.
W Gminie Głogów Młp. dożynki odbywają się corocznie w innej miejscowości gminnej. W bieżącym roku uroczystość taka miała miejsce 19 sierpnia w sołectwie Rogoźnica. W pierwszej kolejności wieńce dożynkowe były złożone w kościele parafialnym św. Maksymiliana Kolbe przed ołtarzem, gdzie były poświęcone przez proboszcza i odbyła się msza święta. Później uroczystości przeniosły się do Domu Ludowego. Bochen chleba upieczony z tegorocznych zbóż został przekazany przez gospodarzy tutejszej miejscowości państwa Rusin Burmistrzowi Gminy Głogów Małopolski Pawłowi Baj. Po oficjalnym otwarciu i przemówieniach zaproszonych gości odbyły się prezentacje grup wieńcowych, występy artystyczne i zabawa taneczna.
 
stadi2Witam Państwa!  Na wstępie chciałem się nieco usprawiedliwić za dość długą przerwę w aktualizacji zakładki „Aktualności” na stronie internetowej. Przerwa ta nastąpiła na wskutek ograniczeń czasowych z mojej strony. Wiadomo, okres wakacyjny. Byłem przez pewien okres poza granicami kraju. W tym okresie nie było też istotnych wiadomości, które by państwa zainteresowały. Mam nadzieję, że w okresie powakacyjnym  będę miał większą możliwość skierowania do was wiele ciekawych informacji. 
Na pierwszy rzut chciałem państwa poinformować, że już w najbliższą niedzielę 19.08.2018 r. nasza drużyna piłkarska „Orzeł” Wysoka Głogowska rozpoczyna rozgrywki ligowe w klasie „B” meczem wyjazdowym do Trzciany, który rozpocznie się o godzinie 12:00. Naszym chłopakom przyjdzie rywalizować w tym sezonie z drużynami:
1. Trzcianka Trzciana
2. KP Zabajka
3. Świlczanka Świlcza
4. Stobierna Krzywe
5. Rudnianka Rudna Wielka
6. Junak Słocina (Rzeszów)
7. Mrowlanka Mrowla
8. ŁKS Łukawiec
9. LKS Biała (k. Rzeszowa)
10. Dąb Dąbrowa
11. Staroniwa Rzeszów
12. Rudzik Rudna Mała
13. RKS Rzeszów
Chciałem również poinformować państwa, że rozpoczęta w ubiegłym roku inwestycja grodzenia stadionu doczekała się finału. Zostało jeszcze zamontowanie bramy wjazdowej i grodzenie będzie zakończone. Zniknie problem zabezpieczania stadionu przed dzikami. Inwestycja zostaje zrealizowana przy pomocy środków z budżetu Województwa Podkarpackiego, w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy wsi na lata 2017 – 2020.
Dodam jeszcze, że na stadionie odbywa się rekultywacja terenu i budowa trybun. Gdyby ktoś z państwa miał możliwość dostarczenia ziemi na równanie terenu, to klub sportowy byłby bardzo wdzieczny. Więcej na ten temat w późniejszym czasie. Pozdrawiam
MB
stadi1stadi3stadi4stadi5stadi6stadionn1stadionn2stadion33
dni3W weekend 09/10.06. 2018 odbyły się Dni Głogowa Małopolskiego. Obchodom tego wydarzenia towarzyszyły liczne atrakcje kulturalno – rozrywkowe. W niedzielny wieczór, hitem tegorocznych DG na plenerowej scenie wystąpiła gwiazda estrady Ania Wyszkoni.
Podczas oficjalnych uroczystości Burmistrz Paweł Baj wręczył statuetki „Głogowianin Roku 2017” osobom, które swoją pracą i zaangażowaniem wspierają rozwój lokalnej społeczności. Nagrodzonym gratulowali również Zastępca Burmistrza Jerzy Komaniecki oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Głogowie Młp. Aleksander Jurek.
dni9W gronie sześciorga tegorocznych laureatów wyróżnienia „Głogowianin Roku 2017” znalazła się nasza Pani Zofia Tracz - sołtys sołectwa Wysoka Głogowska.
Pani Zofia Tracz od 8 lat pełni funkcję sołtysa w Wysokiej Głogowskiej, jak również jest również członkiem Rady Parafialnej w swojej miejscowości. Jest bardzo zaangażowana w działalność na rzecz rozwoju sołectwa. Cieszy się szacunkiem i zaufaniem mieszkańców. Stara się być wszędzie tam, gdzie jest potrzebna.  Ściśle współpracuje z Kołem Gospodyń Wiejskich, Klubem Sportowym „Orzeł”, Zespołem Szkół w Wysokiej Głogowskiej, Środowiskowym Domem Samopomocy , a także ze stowarzyszeniami. Współorganizatorka kursów dla mieszkańców Wysokiej Głog., a także szeregu spotkań i imprez kulturalnych, wśród których należy wymienić: Gminny Dzień Matki, pikniki rodzinne, dożynki i imprezy okolicznościowe. Nie szczędząc sił i prywatnego czasu podejmuje liczne inicjatywy aby dom ludowy „tętnił życiem”, dbając jednocześnie o jego wygląd, o czym świadczą przeprowadzone ostatnio remonty. Pani Zofia wkłada wiele trudu i wysiłku w konsekwentnym realizowaniu planów i zamierzeń na rzecz lokalnej społeczności.
dni4dni5
dni7Czternaścioro dzieci odebrało  Nagrody Burmistrza Głogowa Małopolskiego za wybitne wyniki edukacyjne, artystyczne oraz sportowe w następujących dyscyplinach: akrobatka sportowa, łucznictwo, piłka nożna, pływanie, lekkoatletyka, pożarnictwo. Nagrody podczas oficjalnych uroczystości obchodów Dni Głogowa Małopolskiego wręczył Burmistrz Paweł Baj. W gronie nagrodzonych znalazł się  Piotr Tracz –  od kilku lat reprezentujący gminę Głogów Młp. w igrzyskach w lekkoatletyce. Dwukrotny zdobywca brązowego medalu w skoku w dal w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej. W tym roku, wraz z drużyną czwórboju lekkoatletycznego zdobył V miejsce w zawodach powiatu rzeszowskiego. Trenuje w UKS „Iskra” w Wysokiej Głogowskiej.
Dni Głogowa Małopolskiego to także szereg atrakcji sportowych. 8 zespołów na boisku do siatkówki plażowej Głogovii rozegrało Otwarty Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Burmistrza Głogowa Młp.z udziałem naszego zawodnika Pawła Dziadosza , a na orliku przy OSiR odbył się Turniej Piłki Nożnej „Old Boy”, Od godziny 14.00 rywalizowały ze sobą drużyny:  Głogovia „Old Boy”, „Niwa Team”, drużyna Ochotniczej Straży Pożarnej, „Old Boy” Victoria Budy Głogowskie, drużyna Policji z Komisariatu w Głogowie Młp., drużyna „Asy z Głogowa”, „Old Boy” Orzeł Wysoka Głogowska oraz „Drużyna Burmistrza” z Urzędu Miejskiego z Głogowa Młp. Nasza drużyna znalazła się na tzw. „pudle” zajmując  III miejsce. Gratulacje!
dni1dni2dni6
dni8Po ostatniej publikacji przedstawiającej sylwetkę naszego boksera  Mateusza Rudnickiego, obserwując duże zainteresowanie  zamieszczam jedną z ostatnich walk jaką stoczył z Bartoszem Skoczylasem w Stalowej Woli na Drugim Międzynarodowym Pucharze Karpat.. Przy okazji Mateusz  zaprasza zainteresowanych tą dyscypliną sportu na Rzeszowski Rynek, w najbliższą sobotę około godziny 16:00, gdzie będzie mógł zaprezentować swoją walkę. Szczegóły na plakacie. dni10
 
gora1Starszym dla przypomnienia, młodszym trochę historii o Wysokiej Głogowskiej. Od kilku już lat zamierzałem napisać o zmianie środowiska naturalnego w Wysokiej Głogowskiej. Szczególnie o jednym takim miejscu, jakim  była tzw. „Góra Kielarowa”.  Dzięki zachowanym i udostępnionym  przez Jerzego Chmiela  zdjęciu z tego okresu, mogę o tej górze coś napisać i pokazać jak wyglądała.
Góra Kielarowa – bo tak była nazywana z tego powodu, że blisko niej mieszkała rodzina Kielarów. Była to naturalna, piaskowa, zalesiona góra (w zasadzie górka), która obecnie już nie istnieje, a na jej miejscu znajdują się wykopane stawy po wydobyciu piasku poniżej poziomu biegnącej rzeki Gołębiówka. W połowie lat 60-tych z tej góry zaczęto wywozić piasek na potrzeby budowy drogi Wysockiej i innych dróg wojewódzkich. Po kilku latach góra zniknęła. U podnóża tej góry mieszkały  rodziny Sobczuków i Ślęzaków. Widoczny na zdjeciu dom to dom państwa Dyniów. Nieco za górą od strony południowej stał niewielki drewniany domek Zofii Drozd. Północno – wschodnie  zbocze było dość  strome, natomiast wschodnie miało łagodny skłon. Miejsce to było znane mieszkańcom, a zwłaszcza dzieciom i młodzieży. W porze zimowej odwiedzały wzgórze dzieciaki niemal z całej wioski. Nauczyciele zabierali dzieci na lekcje wychowania fizycznego. Zjeżdżano tutaj na czym tylko sie dało zjechać. Na nartach, sankach, workach z sianem, nieckach, miednicach, itp. Bywało też tak, że starsza młodzież wyciągała na górę duże konne sanie, przy pomocy koni, a później cała gromada dzieciaków na nich zjeżdżała. Uciechy  było co nie miara.
Zamieszczone zdjęcie przedstawia górę w porze zimowej,  w początkowej fazie eksploatacji piasku.
 
 
gora2gora3gora4gora5gora6gora7

Kalendarz

Sonda